สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 12 0 3 15 17 3 4 2 24
2 เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 8 2 2 12 13 1 1 1 15
3 วิเชียรชม 6 2 3 11 18 3 6 0 27
4 วัดอ่าวบัว 6 2 1 9 8 5 0 0 13
5 วัดโตนดด้วน 6 2 0 8 8 1 1 0 10
6 วัดโพธาราม 5 5 0 10 14 2 3 1 19
7 วัดทุ่งหวังใน 5 2 1 8 7 3 0 0 10
8 อนุบาลสงขลา 3 4 1 8 9 4 1 0 14
9 บ้านดอนขี้เหล็ก 3 1 2 6 8 4 2 0 14
10 ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 3 1 1 5 7 0 1 0 8
11 วัดเกาะถ้ำ 3 1 0 4 7 1 0 0 8
12 วัดบ้านพร้าว 3 1 0 4 6 0 0 0 6
13 ราษฎร์นิยมวิทยา 2 2 0 4 5 0 2 0 7
14 วัดเจดีย์งาม 2 0 1 3 6 3 2 1 11
15 บ้านม่วงงาม 2 0 1 3 4 5 3 1 12
16 วัดบ่อทรัพย์ 2 0 1 3 4 2 3 0 9
17 เทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 2 0 0 2 5 3 0 0 8
18 บ้านขนุน 1 2 1 4 5 4 8 2 17
19 วัดป่าขาด 1 2 0 3 3 0 0 0 3
20 จุลสมัย 1 1 5 7 10 6 6 2 22
21 วัดดีหลวง 1 1 2 4 7 5 0 0 12
22 ไทยรัฐวิทยา 37 1 1 2 4 7 3 2 0 12
23 วัดแหลมบ่อท่อ 1 1 1 3 4 2 2 0 8
24 วัดสถิตย์ชลธาร 1 1 1 3 1 2 0 0 3
25 วัดทุ่งบัว 1 1 0 2 4 2 0 2 6
26 เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 1 1 0 2 2 2 1 1 5
27 ในเมือง 1 1 0 2 2 2 0 0 4
28 ศิริพงศ์วิทยา 1 1 0 2 2 0 1 0 3
29 บ้านขี้นาก (ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) 1 0 2 3 2 3 0 0 5
30 บ้านหัวเขา 1 0 1 2 5 6 1 0 12
31 วัดทำนบตางหน 1 0 1 2 4 1 6 2 11
32 วัดปากแตระ 1 0 1 2 3 3 1 0 7
33 บ้านหน้าทอง 1 0 1 2 2 3 0 0 5
34 บ้านแหลมหาด 1 0 1 2 2 1 0 0 3
35 ภักดีศึกษามูลนิธิ 1 0 0 1 2 3 0 0 5
36 บ้านบางไหน 1 0 0 1 2 1 2 0 5
37 วัดหัวคุ้ง 1 0 0 1 2 1 2 0 5
38 วัดศรีไชย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
39 วัดผักกูด 1 0 0 1 2 0 0 0 2
40 บ้านจะทิ้งพระ 1 0 0 1 1 1 3 0 5
41 วัดบางเขียด 1 0 0 1 1 1 1 1 3
42 วัดเถรแก้ว 1 0 0 1 1 1 0 0 2
43 อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
44 วัดกลาง 1 0 0 1 1 0 2 0 3
45 วัดท้ายยอ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
46 วัดอ่างทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 วัดธรรมโฆษณ์ 0 4 3 7 8 4 1 0 13
48 บ้านม่วงพุ่ม 0 3 1 4 6 4 1 0 11
49 ชุมชนวัดสามบ่อ 0 3 0 3 6 3 4 0 13
50 วัดทุ่งสงวน 0 2 2 4 6 5 6 0 17
51 บ้านน้ำกระจาย 0 2 2 4 5 2 1 1 8
52 วัดท่าหิน 0 2 2 4 5 1 0 1 6
53 ราษฎร์บำรุง 0 2 1 3 4 0 1 2 5
54 วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 0 2 1 3 4 0 0 0 4
55 บ้านมาบบัว 0 2 0 2 3 0 3 0 6
56 กลับเพชรศึกษา 0 1 2 3 6 8 2 1 16
57 วัดปะโอ 0 1 2 3 4 1 0 0 5
58 วัดนาหม่อม 0 1 2 3 3 1 2 1 6
59 พรหมเจริญ 0 1 1 2 2 1 0 1 3
60 ศรีวิทยา 0 1 0 1 6 3 2 1 11
61 สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 0 1 0 1 2 3 1 0 6
62 วัดหน้าเมือง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
63 วัดทรายขาว 0 1 0 1 2 0 1 0 3
64 วัดแหลมวัง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
65 วัดประดู่หอม 0 1 0 1 1 2 1 0 4
66 วัดประเจียก 0 1 0 1 1 1 1 0 3
67 วัดประดู่ 0 1 0 1 1 1 0 3 2
68 ชัยมงคลวิทย์ 0 1 0 1 1 0 2 0 3
69 วัดเปรมศรัทธา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
70 บ้านพังเภา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านรัดปูน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
72 ราชประชานุเคราะห์ 11 0 0 2 2 3 4 0 0 7
73 แจ้งวิทยา 0 0 2 2 1 2 0 0 3
74 บ้านวัดใหม่ 0 0 1 1 4 3 2 0 9
75 วัดผาสุกาวาส 0 0 1 1 4 1 1 0 6
76 บ้านรับแพรก 0 0 1 1 3 2 3 0 8
77 วัดประตูเขียน 0 0 1 1 3 1 0 0 4
78 ศาสนศึกษามูลนิธิ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
79 วัดโพธิ์กลาง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
80 บ้านกลาง 0 0 1 1 1 4 0 0 5
81 วัดหัวป่า 0 0 1 1 1 2 3 0 6
82 วัดห้วยลาด 0 0 1 1 1 1 0 0 2
83 วัดโลกา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
84 วัดแช่มอุทิศ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
85 วัดพรหมประดิษฐ์ 0 0 1 1 0 3 1 1 4
86 บ้านระโนต(ธัญเจริญ) 0 0 0 0 5 4 4 0 13
87 วัดกระดังงา 0 0 0 0 4 2 2 0 8
88 วัดวาส 0 0 0 0 3 1 0 1 4
89 วัดบ่อทรายเจริญธรรม 0 0 0 0 3 0 1 0 4
90 บ้านบ่ออิฐ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
91 วัดชะแล้ 0 0 0 0 2 3 1 0 6
92 วัดแม่เปียะ 0 0 0 0 2 2 5 2 9
93 วัดเกษตรชลธี 0 0 0 0 2 2 5 0 9
94 บ้านเขาแดง 0 0 0 0 2 1 2 0 5
95 ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 0 0 0 0 2 1 0 0 3
96 หวังดี 0 0 0 0 1 4 1 0 6
97 วัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 0 0 0 0 1 3 2 0 6
98 วัดสนามไชย 0 0 0 0 1 2 1 1 4
99 วัดจาก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
100 ชุมชนบ้านด่าน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
101 วัดดีหลวงนอก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
102 วัดพังกก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
103 วัดมะขามคลาน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
104 วัดสีหยัง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
105 วัดเลียบ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
106 บ้านชะแม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 บ้านนาทองสุก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 วัดกาหรำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 วัดบางหรอด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 วัดบ่อปาบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 วัดตาหลวงคง 0 0 0 0 0 4 3 1 7
112 วัดคูขุด 0 0 0 0 0 4 1 0 5
113 ชุมชนวัดบ้านขาว 0 0 0 0 0 3 3 0 6
114 วัดแจ้ง 0 0 0 0 0 3 3 0 6
115 บ้านดอนแบก 0 0 0 0 0 3 2 0 5
116 วัดบ่อแดง 0 0 0 0 0 3 0 1 3
117 บ้านมาบหัวทีง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
118 วัดมหาการ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
119 วัดหนองหอย 0 0 0 0 0 1 3 0 4
120 บ้านบ่อตรุ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
121 วัดคูวา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
122 วัดบ้านใหม่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
123 วัดขนุน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
124 วัดบ่อสระวิทยาทาน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
125 วัดสามี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
126 วัดศาลาหลวงบน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 กิติคุณ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 ชุมชนบ้านบ่อประดู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 บ้านต้นปริง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 วัดโคกโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 สงขลาวิทยามูลนิธิ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 วัดจันทน์ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
133 อามาน๊ะศึกษา 0 0 0 0 0 0 3 0 3
134 บ้านแหลมจาก (รักเมืองไทย 27) 0 0 0 0 0 0 1 1 1
135 วัดคลองเป็ด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
136 วัดตะพังหม้อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 วัดนางเหล้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
138 สมเด็จเจ้าพะโคะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
139 อูลูมุดดีนมูลนิธิ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
140 วัดพังยาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
141 บ้านแม่ใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 102 76 71 249 382 225 173 41 780