สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 12 0 3 15 17 3 4 2 24
2 วัดอ่าวบัว 8 3 1 12 11 5 0 0 16
3 เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 8 2 2 12 13 1 1 1 15
4 วิเชียรชม 7 2 3 12 19 3 6 0 28
5 วัดโพธาราม 6 5 0 11 15 2 3 1 20
6 วัดโตนดด้วน 6 2 0 8 8 1 1 0 10
7 บ้านน้ำกระจาย 5 3 2 10 10 3 1 1 14
8 วัดทุ่งหวังใน 5 2 1 8 7 3 0 0 10
9 อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 4 1 1 6 5 2 0 0 7
10 อนุบาลสงขลา 3 4 1 8 9 4 1 0 14
11 วัดเกาะถ้ำ 3 2 0 5 8 1 0 0 9
12 บ้านดอนขี้เหล็ก 3 1 2 6 8 4 2 0 14
13 ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 3 1 1 5 7 0 1 0 8
14 วัดบ้านพร้าว 3 1 0 4 6 0 0 0 6
15 วัดเจดีย์งาม 3 0 1 4 7 3 2 1 12
16 บ้านกลาง 3 0 1 4 4 4 0 0 8
17 บ้านเขาแดง 3 0 0 3 5 1 2 0 8
18 บ้านหัวเขา 2 2 2 6 7 8 1 0 16
19 ราษฎร์นิยมวิทยา 2 2 0 4 5 0 2 0 7
20 วัดบ่อทรัพย์ 2 1 1 4 5 2 3 0 10
21 บ้านม่วงงาม 2 0 2 4 5 5 3 1 13
22 เทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 2 0 0 2 5 3 0 0 8
23 วัดกลาง 2 0 0 2 2 0 2 0 4
24 บ้านขนุน 1 2 1 4 5 4 8 2 17
25 วัดป่าขาด 1 2 0 3 3 0 0 0 3
26 จุลสมัย 1 1 5 7 10 6 6 2 22
27 วัดดีหลวง 1 1 2 4 7 5 0 0 12
28 ไทยรัฐวิทยา 37 1 1 2 4 7 3 2 0 12
29 วัดแหลมบ่อท่อ 1 1 1 3 4 2 2 0 8
30 วัดสถิตย์ชลธาร 1 1 1 3 1 2 0 0 3
31 วัดทุ่งบัว 1 1 0 2 4 2 0 2 6
32 เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 1 1 0 2 2 2 1 1 5
33 ในเมือง 1 1 0 2 2 2 0 0 4
34 ศิริพงศ์วิทยา 1 1 0 2 2 0 1 0 3
35 บ้านขี้นาก (ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) 1 0 2 3 2 3 0 0 5
36 วัดทำนบตางหน 1 0 1 2 4 1 6 2 11
37 วัดปากแตระ 1 0 1 2 3 3 1 0 7
38 บ้านหน้าทอง 1 0 1 2 2 3 0 0 5
39 บ้านแหลมหาด 1 0 1 2 2 1 0 0 3
40 ภักดีศึกษามูลนิธิ 1 0 0 1 2 3 0 0 5
41 บ้านบางไหน 1 0 0 1 2 1 2 0 5
42 วัดหัวคุ้ง 1 0 0 1 2 1 2 0 5
43 วัดศรีไชย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
44 วัดผักกูด 1 0 0 1 2 0 0 0 2
45 บ้านจะทิ้งพระ 1 0 0 1 1 1 3 0 5
46 วัดบางเขียด 1 0 0 1 1 1 1 1 3
47 วัดเถรแก้ว 1 0 0 1 1 1 0 0 2
48 วัดท้ายยอ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 วัดสน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 วัดอ่างทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 วัดธรรมโฆษณ์ 0 5 3 8 8 6 1 0 15
52 บ้านม่วงพุ่ม 0 3 1 4 6 4 1 0 11
53 ชุมชนวัดสามบ่อ 0 3 0 3 6 3 4 0 13
54 วัดทุ่งสงวน 0 2 2 4 6 5 6 0 17
55 วัดท่าหิน 0 2 2 4 5 1 0 1 6
56 ราษฎร์บำรุง 0 2 1 3 4 0 1 2 5
57 วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 0 2 1 3 4 0 0 0 4
58 บ้านมาบบัว 0 2 0 2 3 0 3 0 6
59 วัดประตูเขียน 0 1 3 4 4 3 0 0 7
60 กลับเพชรศึกษา 0 1 2 3 6 8 2 1 16
61 วัดปะโอ 0 1 2 3 4 1 0 0 5
62 วัดนาหม่อม 0 1 2 3 3 1 2 1 6
63 วัดโพธิ์กลาง 0 1 1 2 3 2 1 0 6
64 พรหมเจริญ 0 1 1 2 2 1 0 1 3
65 บ้านบ่อตรุ 0 1 1 2 1 2 2 0 5
66 ศรีวิทยา 0 1 0 1 6 3 2 1 11
67 บ้านระโนต(ธัญเจริญ) 0 1 0 1 5 6 4 0 15
68 สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 0 1 0 1 2 3 1 0 6
69 วัดหน้าเมือง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
70 วัดมะขามคลาน 0 1 0 1 2 0 2 0 4
71 วัดทรายขาว 0 1 0 1 2 0 1 0 3
72 วัดแหลมวัง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
73 บ้านดอนแบก 0 1 0 1 1 3 2 0 6
74 วัดประดู่หอม 0 1 0 1 1 2 1 0 4
75 วัดประเจียก 0 1 0 1 1 1 1 0 3
76 วัดประดู่ 0 1 0 1 1 1 0 3 2
77 ชัยมงคลวิทย์ 0 1 0 1 1 0 2 0 3
78 วัดเปรมศรัทธา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
79 บ้านพังเภา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านรัดปูน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 ราชประชานุเคราะห์ 11 0 0 2 2 3 4 0 0 7
82 แจ้งวิทยา 0 0 2 2 1 2 0 0 3
83 บ้านวัดใหม่ 0 0 1 1 4 3 2 0 9
84 วัดผาสุกาวาส 0 0 1 1 4 1 1 0 6
85 บ้านรับแพรก 0 0 1 1 3 2 3 0 8
86 ศาสนศึกษามูลนิธิ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
87 วัดหัวป่า 0 0 1 1 1 2 3 0 6
88 วัดห้วยลาด 0 0 1 1 1 1 0 0 2
89 วัดโลกา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
90 วัดแช่มอุทิศ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
91 วัดพรหมประดิษฐ์ 0 0 1 1 0 3 1 1 4
92 วัดกระดังงา 0 0 0 0 4 2 2 0 8
93 วัดวาส 0 0 0 0 3 1 0 1 4
94 วัดบ่อทรายเจริญธรรม 0 0 0 0 3 0 1 0 4
95 บ้านบ่ออิฐ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
96 วัดชะแล้ 0 0 0 0 2 3 1 0 6
97 วัดแม่เปียะ 0 0 0 0 2 2 5 2 9
98 วัดเกษตรชลธี 0 0 0 0 2 2 5 0 9
99 ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 0 0 0 0 2 1 0 0 3
100 หวังดี 0 0 0 0 1 4 1 0 6
101 วัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 0 0 0 0 1 3 2 0 6
102 วัดสนามไชย 0 0 0 0 1 2 1 1 4
103 วัดจาก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
104 ชุมชนบ้านด่าน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
105 วัดดีหลวงนอก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
106 วัดพังกก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
107 วัดสีหยัง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
108 วัดเลียบ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
109 บ้านชะแม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 บ้านนาทองสุก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 วัดกาหรำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 วัดบางหรอด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 วัดบ่อปาบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 วัดตาหลวงคง 0 0 0 0 0 4 3 1 7
115 วัดคูขุด 0 0 0 0 0 4 1 0 5
116 ชุมชนวัดบ้านขาว 0 0 0 0 0 3 3 0 6
117 วัดแจ้ง 0 0 0 0 0 3 3 0 6
118 วัดบ่อแดง 0 0 0 0 0 3 0 1 3
119 บ้านมาบหัวทีง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
120 วัดมหาการ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
121 วัดหนองหอย 0 0 0 0 0 1 3 0 4
122 วัดคูวา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
123 วัดบ้านใหม่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
124 วัดขนุน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
125 วัดบ่อสระวิทยาทาน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
126 วัดสามี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
127 วัดศาลาหลวงบน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 กิติคุณ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 ชุมชนบ้านบ่อประดู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านต้นปริง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 วัดโคกโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 สงขลาวิทยามูลนิธิ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 วัดจันทน์ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
134 อามาน๊ะศึกษา 0 0 0 0 0 0 3 0 3
135 บ้านแหลมจาก (รักเมืองไทย 27) 0 0 0 0 0 0 1 1 1
136 วัดคลองเป็ด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 วัดตะพังหม้อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
138 วัดนางเหล้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
139 สมเด็จเจ้าพะโคะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
140 อูลูมุดดีนมูลนิธิ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
141 วัดพังยาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
142 บ้านแม่ใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 124 90 77 291 415 237 174 41 826