สรุปเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วิเชียรชม 18 3 6 0 27
2 เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 17 3 4 2 24
3 วัดโพธาราม 14 2 3 1 19
4 เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 13 1 1 1 15
5 จุลสมัย 10 6 6 2 22
6 อนุบาลสงขลา 9 4 1 0 14
7 วัดอ่าวบัว 8 5 0 0 13
8 บ้านดอนขี้เหล็ก 8 4 2 0 14
9 วัดธรรมโฆษณ์ 8 4 1 0 13
10 วัดโตนดด้วน 8 1 1 0 10
11 วัดดีหลวง 7 5 0 0 12
12 ไทยรัฐวิทยา 37 7 3 2 0 12
13 วัดทุ่งหวังใน 7 3 0 0 10
14 วัดเกาะถ้ำ 7 1 0 0 8
15 ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 7 0 1 0 8
16 กลับเพชรศึกษา 6 8 2 1 16
17 วัดทุ่งสงวน 6 5 6 0 17
18 บ้านม่วงพุ่ม 6 4 1 0 11
19 ชุมชนวัดสามบ่อ 6 3 4 0 13
20 วัดเจดีย์งาม 6 3 2 1 11
21 ศรีวิทยา 6 3 2 1 11
22 วัดบ้านพร้าว 6 0 0 0 6
23 บ้านหัวเขา 5 6 1 0 12
24 บ้านขนุน 5 4 8 2 17
25 บ้านระโนต(ธัญเจริญ) 5 4 4 0 13
26 เทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 5 3 0 0 8
27 บ้านน้ำกระจาย 5 2 1 1 8
28 วัดท่าหิน 5 1 0 1 6
29 ราษฎร์นิยมวิทยา 5 0 2 0 7
30 บ้านม่วงงาม 4 5 3 1 12
31 บ้านวัดใหม่ 4 3 2 0 9
32 วัดบ่อทรัพย์ 4 2 3 0 9
33 วัดแหลมบ่อท่อ 4 2 2 0 8
34 วัดกระดังงา 4 2 2 0 8
35 วัดทุ่งบัว 4 2 0 2 6
36 วัดทำนบตางหน 4 1 6 2 11
37 วัดผาสุกาวาส 4 1 1 0 6
38 วัดปะโอ 4 1 0 0 5
39 ราษฎร์บำรุง 4 0 1 2 5
40 วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 4 0 0 0 4
41 ราชประชานุเคราะห์ 11 3 4 0 0 7
42 วัดปากแตระ 3 3 1 0 7
43 บ้านรับแพรก 3 2 3 0 8
44 วัดนาหม่อม 3 1 2 1 6
45 วัดวาส 3 1 0 1 4
46 วัดประตูเขียน 3 1 0 0 4
47 บ้านมาบบัว 3 0 3 0 6
48 วัดบ่อทรายเจริญธรรม 3 0 1 0 4
49 วัดป่าขาด 3 0 0 0 3
50 ศาสนศึกษามูลนิธิ 3 0 0 0 3
51 บ้านบ่ออิฐ 3 0 0 0 3
52 สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 2 3 1 0 6
53 วัดชะแล้ 2 3 1 0 6
54 บ้านขี้นาก (ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) 2 3 0 0 5
55 บ้านหน้าทอง 2 3 0 0 5
56 ภักดีศึกษามูลนิธิ 2 3 0 0 5
57 วัดแม่เปียะ 2 2 5 2 9
58 วัดเกษตรชลธี 2 2 5 0 9
59 เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 2 2 1 1 5
60 ในเมือง 2 2 0 0 4
61 บ้านบางไหน 2 1 2 0 5
62 วัดหัวคุ้ง 2 1 2 0 5
63 บ้านเขาแดง 2 1 2 0 5
64 วัดหน้าเมือง 2 1 1 0 4
65 วัดโพธิ์กลาง 2 1 1 0 4
66 พรหมเจริญ 2 1 0 1 3
67 บ้านแหลมหาด 2 1 0 0 3
68 วัดศรีไชย 2 1 0 0 3
69 ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 2 1 0 0 3
70 ศิริพงศ์วิทยา 2 0 1 0 3
71 วัดทรายขาว 2 0 1 0 3
72 วัดผักกูด 2 0 0 0 2
73 วัดแหลมวัง 2 0 0 0 2
74 หวังดี 1 4 1 0 6
75 บ้านกลาง 1 4 0 0 5
76 วัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 1 3 2 0 6
77 วัดหัวป่า 1 2 3 0 6
78 วัดสนามไชย 1 2 1 1 4
79 วัดประดู่หอม 1 2 1 0 4
80 วัดสถิตย์ชลธาร 1 2 0 0 3
81 แจ้งวิทยา 1 2 0 0 3
82 บ้านจะทิ้งพระ 1 1 3 0 5
83 วัดบางเขียด 1 1 1 1 3
84 วัดประเจียก 1 1 1 0 3
85 วัดจาก 1 1 1 0 3
86 วัดประดู่ 1 1 0 3 2
87 วัดเถรแก้ว 1 1 0 0 2
88 อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 1 1 0 0 2
89 วัดห้วยลาด 1 1 0 0 2
90 ชุมชนบ้านด่าน 1 1 0 0 2
91 วัดดีหลวงนอก 1 1 0 0 2
92 วัดกลาง 1 0 2 0 3
93 ชัยมงคลวิทย์ 1 0 2 0 3
94 วัดเปรมศรัทธา 1 0 1 0 2
95 วัดโลกา 1 0 1 0 2
96 วัดพังกก 1 0 1 0 2
97 วัดมะขามคลาน 1 0 1 0 2
98 วัดสีหยัง 1 0 1 0 2
99 วัดเลียบ 1 0 0 1 1
100 วัดท้ายยอ 1 0 0 0 1
101 วัดอ่างทอง 1 0 0 0 1
102 บ้านพังเภา 1 0 0 0 1
103 บ้านรัดปูน 1 0 0 0 1
104 วัดแช่มอุทิศ 1 0 0 0 1
105 บ้านชะแม 1 0 0 0 1
106 บ้านนาทองสุก 1 0 0 0 1
107 วัดกาหรำ 1 0 0 0 1
108 วัดบางหรอด 1 0 0 0 1
109 วัดบ่อปาบ 1 0 0 0 1
110 วัดตาหลวงคง 0 4 3 1 7
111 วัดคูขุด 0 4 1 0 5
112 ชุมชนวัดบ้านขาว 0 3 3 0 6
113 วัดแจ้ง 0 3 3 0 6
114 บ้านดอนแบก 0 3 2 0 5
115 วัดพรหมประดิษฐ์ 0 3 1 1 4
116 วัดบ่อแดง 0 3 0 1 3
117 บ้านมาบหัวทีง 0 2 2 0 4
118 วัดมหาการ 0 2 1 1 3
119 วัดหนองหอย 0 1 3 0 4
120 บ้านบ่อตรุ 0 1 2 0 3
121 วัดคูวา 0 1 1 1 2
122 วัดบ้านใหม่ 0 1 1 0 2
123 วัดขนุน 0 1 1 0 2
124 วัดบ่อสระวิทยาทาน 0 1 0 1 1
125 วัดสามี 0 1 0 1 1
126 วัดศาลาหลวงบน 0 1 0 0 1
127 กิติคุณ 0 1 0 0 1
128 ชุมชนบ้านบ่อประดู่ 0 1 0 0 1
129 บ้านต้นปริง 0 1 0 0 1
130 วัดโคกโพธิ์ 0 1 0 0 1
131 สงขลาวิทยามูลนิธิ 0 1 0 0 1
132 วัดจันทน์ 0 0 3 0 3
133 อามาน๊ะศึกษา 0 0 3 0 3
134 บ้านแหลมจาก (รักเมืองไทย 27) 0 0 1 1 1
135 วัดคลองเป็ด 0 0 1 0 1
136 วัดตะพังหม้อ 0 0 1 0 1
137 วัดนางเหล้า 0 0 1 0 1
138 สมเด็จเจ้าพะโคะ 0 0 1 0 1
139 อูลูมุดดีนมูลนิธิ 0 0 1 0 1
140 วัดพังยาง 0 0 0 1 0
141 บ้านแม่ใหญ่ 0 0 0 0 0
รวม 382 225 173 41 821