หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (สพป.สงลา เขต 1 )

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางลดาวรรณ์ โอภาส นักวิชาการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์  


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]