หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 2 4 3
2 007 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ 1 3 2
3 008 โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 10 18 12
4 010 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว 6 13 8
5 011 โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ 13 27 13
6 009 โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 0 0 0
7 013 โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 3 3 3
8 021 โรงเรียนบ้านกลาง 8 20 14
9 022 โรงเรียนบ้านขนุน 20 48 29
10 023 โรงเรียนบ้านขี้นาก (ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) 5 10 9
11 025 โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง 0 0 0
12 026 โรงเรียนบ้านควนจง 0 0 0
13 028 โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 5 18 10
14 029 โรงเรียนบ้านชะแม 1 2 1
15 030 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 14 30 26
16 031 โรงเรียนบ้านดอนแบก 6 14 7
17 032 โรงเรียนบ้านต้นปริง 1 2 2
18 033 โรงเรียนบ้านท่าคุระ 0 0 0
19 034 โรงเรียนบ้านท่าแคง 0 0 0
20 035 โรงเรียนบ้านนาทองสุก 1 2 2
21 036 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 15 39 28
22 040 โรงเรียนบ้านบางดาน 0 0 0
23 041 โรงเรียนบ้านบางไหน 5 17 11
24 037 โรงเรียนบ้านบ่อตรุ 5 9 5
25 038 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 3 8 5
26 042 โรงเรียนบ้านพังเภา 1 2 1
27 045 โรงเรียนบ้านมหาการ-เฉียงพง 0 0 0
28 046 โรงเรียนบ้านมาบบัว 6 11 6
29 047 โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง 4 9 6
30 043 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 14 24 18
31 044 โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 12 46 22
32 049 โรงเรียนบ้านยางงาม 0 0 0
33 050 โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) 15 42 18
34 051 โรงเรียนบ้านรัดปูน 1 35 8
35 052 โรงเรียนบ้านรับแพรก 8 16 10
36 053 โรงเรียนบ้านวัดใหม่ 9 20 13
37 054 โรงเรียนบ้านหน้าทอง 5 13 10
38 055 โรงเรียนบ้านหัวเขา 19 36 28
39 024 โรงเรียนบ้านเขาแดง 8 19 14
40 048 โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ 1 1 1
41 056 โรงเรียนบ้านแหลมจาก (รักเมืองไทย 27) 2 3 2
42 057 โรงเรียนบ้านแหลมหาด 3 12 7
43 027 โรงเรียนบ้านโคกแห้ว 0 0 0
44 061 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 7 10 9
45 064 โรงเรียนวัดกระดังงา 8 14 10
46 065 โรงเรียนวัดกลาง 5 17 11
47 066 โรงเรียนวัดกาหรำ 1 2 2
48 069 โรงเรียนวัดขนุน 2 2 2
49 070 โรงเรียนวัดคลองเป็ด 1 2 1
50 071 โรงเรียนวัดคูขุด 5 7 5
51 072 โรงเรียนวัดคูวา 3 7 4
52 074 โรงเรียนวัดจันทน์ 3 3 3
53 075 โรงเรียนวัดจาก 3 6 4
54 078 โรงเรียนวัดชะแล้ 7 16 8
55 080 โรงเรียนวัดดีหลวง 12 28 12
56 081 โรงเรียนวัดดีหลวงนอก 2 6 2
57 082 โรงเรียนวัดตะพังหม้อ 1 2 0
58 083 โรงเรียนวัดตาหลวงคง 8 23 13
59 086 โรงเรียนวัดทรายขาว 4 11 7
60 089 โรงเรียนวัดทำนบตางหน 14 38 24
61 090 โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 0 0 0
62 092 โรงเรียนวัดทุ่งบัว 8 30 17
63 093 โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 17 40 31
64 094 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 10 44 21
65 091 โรงเรียนวัดทุ่งโตนด 0 0 0
66 088 โรงเรียนวัดท่าหิน 7 16 9
67 087 โรงเรียนวัดท้ายยอ 1 1 1
68 096 โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 0 0 0
69 095 โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ 16 32 18
70 097 โรงเรียนวัดนางเหล้า 1 2 1
71 098 โรงเรียนวัดนาหม่อม 9 12 11
72 105 โรงเรียนวัดบางหรอด 1 3 2
73 039 โรงเรียนวัดบางเขียด 4 13 8
74 101 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 10 19 14
75 102 โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 4 8 7
76 103 โรงเรียนวัดบ่อปาบ 1 0 0
77 104 โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน 2 4 2
78 100 โรงเรียนวัดบ่อแดง 4 5 4
79 106 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 6 10 9
80 107 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 3 7 4
81 109 โรงเรียนวัดประดู่ 5 16 9
82 110 โรงเรียนวัดประดู่หอม 4 8 4
83 111 โรงเรียนวัดประตูเขียน 7 15 13
84 112 โรงเรียนวัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 6 12 9
85 108 โรงเรียนวัดประเจียก 3 7 5
86 113 โรงเรียนวัดปะโอ 5 13 10
87 114 โรงเรียนวัดปากแตระ 7 16 11
88 115 โรงเรียนวัดป่าขวาง 0 0 0
89 116 โรงเรียนวัดป่าขาด 3 7 5
90 118 โรงเรียนวัดผักกูด 2 5 3
91 119 โรงเรียนวัดผาสุกาวาส 7 17 10
92 120 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 5 11 6
93 121 โรงเรียนวัดพังกก 2 5 2
94 122 โรงเรียนวัดพังตรี 0 0 0
95 123 โรงเรียนวัดพังยาง 1 2 1
96 126 โรงเรียนวัดมหาการ 4 8 4
97 127 โรงเรียนวัดมะขามคลาน 4 6 5
98 132 โรงเรียนวัดวาส 5 11 7
99 133 โรงเรียนวัดศรีไชย 3 7 4
100 134 โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน 2 6 2
101 135 โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง 0 0 0
102 136 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 4 6 5
103 137 โรงเรียนวัดสน 1 1 1
104 138 โรงเรียนวัดสนามไชย 5 9 6
105 139 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
106 140 โรงเรียนวัดสามกอง 0 0 0
107 141 โรงเรียนวัดสามี 2 4 3
108 142 โรงเรียนวัดสีหยัง 2 3 2
109 143 โรงเรียนวัดหนองหอย 4 5 5
110 144 โรงเรียนวัดหน้าเมือง 4 10 8
111 147 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 5 20 11
112 149 โรงเรียนวัดหัวป่า 6 12 6
113 150 โรงเรียนวัดหัววัง 0 0 0
114 148 โรงเรียนวัดหัวเค็ด 0 0 0
115 145 โรงเรียนวัดห้วยพุด 0 0 0
116 146 โรงเรียนวัดห้วยลาด 2 5 3
117 155 โรงเรียนวัดอ่างทอง 1 2 1
118 156 โรงเรียนวัดอ่าวบัว 20 39 30
119 067 โรงเรียนวัดเกษตรชลธี 9 26 13
120 068 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 10 13 10
121 076 โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 13 16 16
122 085 โรงเรียนวัดเถรแก้ว 2 3 2
123 099 โรงเรียนวัดเนินพิจิตร 0 0 0
124 117 โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา 2 9 2
125 130 โรงเรียนวัดเลียบ 2 4 2
126 077 โรงเรียนวัดแจ้ง 6 13 10
127 079 โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ 1 2 1
128 128 โรงเรียนวัดแม่เปียะ 11 28 15
129 151 โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 8 20 13
130 152 โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 0 0 0
131 153 โรงเรียนวัดแหลมวัง 2 10 4
132 073 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 1 3 1
133 084 โรงเรียนวัดโตนดด้วน 10 22 17
134 124 โรงเรียนวัดโพธาราม 21 38 29
135 125 โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 6 10 6
136 129 โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 4 6 5
137 131 โรงเรียนวัดโลกา 2 4 2
138 154 โรงเรียนวัดใหญ่ 0 0 0
139 157 โรงเรียนวิเชียรชม 30 102 54
140 162 โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 1 2 1
141 165 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 7 19 12
142 166 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 14 32 21
143 168 โรงเรียนอูลูมุดดีนมูลนิธิ 1 2 1
144 019 โรงเรียนในเมือง 4 9 7
145 018 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 15 29 22
146 001 โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 17 70 30
147 002 โรงเรียนกิติคุณ 1 3 2
148 003 โรงเรียนจุลสมัย 24 90 30
149 005 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ 4 7 4
150 012 โรงเรียนดารุลอามานมูลนิธิ 0 0 0
151 020 โรงเรียนบัวหลวง 0 0 0
152 058 โรงเรียนประชาบำรุงวิทย์ 0 0 0
153 059 โรงเรียนพรหมเจริญ 5 16 5
154 060 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 5 12 7
155 062 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 7 19 13
156 063 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 7 10 7
157 158 โรงเรียนศรีวิทยา 12 28 21
158 159 โรงเรียนศาสนศึกษามูลนิธิ 3 9 6
159 160 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา 3 24 7
160 161 โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ 1 2 1
161 163 โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 6 11 9
162 164 โรงเรียนหวังดี 6 8 7
163 167 โรงเรียนอามาน๊ะศึกษา 3 11 7
164 004 โรงเรียนแจ้งวิทยา 4 11 6
165 014 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 6 23 10
166 015 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 17 30 18
167 016 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 8 30 14
168 017 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 26 101 40
รวม 900 2241 1331
3572


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]