หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวิเชียรชม 30 19 67.86% 3 10.71% 6 21.43% 0 0% 28
2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 26 17 65.38% 3 11.54% 4 15.38% 2 7.69% 26
3 โรงเรียนวัดโพธาราม 21 15 71.43% 2 9.52% 3 14.29% 1 4.76% 21
4 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 17 13 81.25% 1 6.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
5 โรงเรียนวัดอ่าวบัว 20 11 68.75% 5 31.25% 0 0% 0 0% 16
6 โรงเรียนจุลสมัย 24 10 41.67% 6 25% 6 25% 2 8.33% 24
7 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 15 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
8 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 14 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
9 โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ 16 8 53.33% 6 40% 1 6.67% 0 0% 15
10 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 14 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
11 โรงเรียนวัดโตนดด้วน 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
12 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
13 โรงเรียนบ้านหัวเขา 19 7 43.75% 8 50% 1 6.25% 0 0% 16
14 โรงเรียนวัดดีหลวง 12 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
15 โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 15 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
17 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
18 โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 10 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
19 โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 17 6 35.29% 8 47.06% 2 11.76% 1 5.88% 17
20 โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 17 6 35.29% 5 29.41% 6 35.29% 0 0% 17
21 โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 12 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
22 โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ 13 6 46.15% 3 23.08% 4 30.77% 0 0% 13
23 โรงเรียนศรีวิทยา 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
24 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
25 โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) 15 5 33.33% 6 40% 4 26.67% 0 0% 15
26 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 14 5 35.71% 5 35.71% 3 21.43% 1 7.14% 14
27 โรงเรียนบ้านขนุน 20 5 26.32% 4 21.05% 8 42.11% 2 10.53% 19
28 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
29 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 10 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
30 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
31 โรงเรียนบ้านเขาแดง 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
32 โรงเรียนวัดท่าหิน 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
33 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
34 โรงเรียนบ้านกลาง 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
35 โรงเรียนบ้านวัดใหม่ 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
36 โรงเรียนวัดประตูเขียน 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
37 โรงเรียนวัดกระดังงา 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
38 โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
39 โรงเรียนวัดทุ่งบัว 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
40 โรงเรียนวัดทำนบตางหน 14 4 30.77% 1 7.69% 6 46.15% 2 15.38% 13
41 โรงเรียนวัดผาสุกาวาส 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
42 โรงเรียนวัดปะโอ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
43 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 7 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
44 โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
45 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
46 โรงเรียนวัดปากแตระ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
47 โรงเรียนบ้านรับแพรก 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
48 โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
49 โรงเรียนวัดนาหม่อม 9 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
50 โรงเรียนวัดวาส 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
51 โรงเรียนบ้านมาบบัว 6 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
52 โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
53 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
54 โรงเรียนวัดป่าขาด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
55 โรงเรียนศาสนศึกษามูลนิธิ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนวัดชะแล้ 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
57 โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
58 โรงเรียนบ้านขี้นาก (ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านหน้าทอง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนวัดแม่เปียะ 11 2 18.18% 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 11
62 โรงเรียนวัดเกษตรชลธี 9 2 22.22% 2 22.22% 5 55.56% 0 0% 9
63 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
64 โรงเรียนในเมือง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านบางไหน 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
66 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
67 โรงเรียนวัดหน้าเมือง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
68 โรงเรียนพรหมเจริญ 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
69 โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านแหลมหาด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนวัดศรีไชย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนวัดกลาง 5 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
73 โรงเรียนวัดมะขามคลาน 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
74 โรงเรียนวัดทรายขาว 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
75 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
76 โรงเรียนวัดผักกูด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนวัดแหลมวัง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนหวังดี 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านดอนแบก 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
80 โรงเรียนวัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
81 โรงเรียนวัดหัวป่า 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านบ่อตรุ 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
83 โรงเรียนวัดสนามไชย 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
84 โรงเรียนวัดประดู่หอม 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
85 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนแจ้งวิทยา 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
88 โรงเรียนวัดบางเขียด 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
89 โรงเรียนวัดจาก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
90 โรงเรียนวัดประเจียก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
91 โรงเรียนวัดประดู่ 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
92 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนวัดดีหลวงนอก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนวัดห้วยลาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนวัดเถรแก้ว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
97 โรงเรียนวัดพังกก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
98 โรงเรียนวัดสีหยัง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
99 โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
100 โรงเรียนวัดโลกา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
101 โรงเรียนวัดเลียบ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
102 โรงเรียนบ้านชะแม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านนาทองสุก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านพังเภา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านรัดปูน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนวัดกาหรำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนวัดท้ายยอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนวัดบางหรอด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนวัดบ่อปาบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนวัดสน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนวัดอ่างทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนวัดตาหลวงคง 8 0 0% 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 8
114 โรงเรียนวัดคูขุด 5 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
115 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว 6 0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 6
116 โรงเรียนวัดแจ้ง 6 0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 6
117 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
118 โรงเรียนวัดบ่อแดง 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
119 โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
120 โรงเรียนวัดมหาการ 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
121 โรงเรียนวัดหนองหอย 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
122 โรงเรียนวัดคูวา 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
123 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
124 โรงเรียนวัดขนุน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
125 โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
126 โรงเรียนวัดสามี 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
127 โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนกิติคุณ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านต้นปริง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนวัดจันทน์ 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
134 โรงเรียนอามาน๊ะศึกษา 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านแหลมจาก (รักเมืองไทย 27) 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
136 โรงเรียนวัดคลองเป็ด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
137 โรงเรียนวัดตะพังหม้อ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
138 โรงเรียนวัดนางเหล้า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
139 โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
140 โรงเรียนอูลูมุดดีนมูลนิธิ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
141 โรงเรียนวัดพังยาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
142 โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]