หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (สพป.สงลา เขต 1 )

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 3 ห้อง ป.4/1 (331) 22 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 3 ห้อง ป.4/2 (332) 22 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 3 ห้อง ป.4/4 (334) 22 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 3 ห้อง ป.1/3 (323) 22 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 3 ห้อง ป.1/4 (324) 22 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 3 ห้อง ป.1/5 (325) 22 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 3 ห้อง ป.5/2 (342) 22 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 3 ห้อง ป.5/2 (342) 22 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 3 ห้อง ป.4/5 (335) 22 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 3 ห้อง ป.4/6 (336) 22 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 3 ห้อง ป.4/4 (334) 22 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 3 ห้อง ป.5/2 (342) 22 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 3 ห้อง ป.1/1 (321) 22 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 3 ห้อง ป.1/2 (322) 22 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 3 ห้อง ป.1/2 (322) 22 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมงCopyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]