หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (สพป.สงลา เขต 1 )

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ห้อง EP 5/7 (2210) 22 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
-
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ห้อง ภูมิปัญญา(2112) 23 ก.ย. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ห้อง ป.1/7 (2113) 23 ก.ย. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ห้อง ป.1/8 (2111) 23 ก.ย. 2558 10.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมงCopyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]