หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (สพป.สงลา เขต 1 )

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โรงยิมเนเซียม 22 ก.ย. 2558 09.00-17.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โรงยิมเนเซียม 22 ก.ย. 2558 09.00-17.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โรงยิมเนเซียม 22 ก.ย. 2558 09.00-17.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โรงยิมเนเซียม 23 ก.ย. 2558 09.00-17.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โรงยิมเนเซียม 23 ก.ย. 2558 09.00-17.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมงCopyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]