ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หมิงซิน สพป. ระนอง 94 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลระนอง สพป. ระนอง 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลธรรมรัตน์ สพป. ระนอง 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 82 ทอง 4
5 ชาติเฉลิม สพป. ระนอง 79 เงิน 5
6 บ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 78 เงิน 6
7 บ้านชาคลี สพป. ระนอง 77 เงิน 7
8 อนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 76 เงิน 8
9 ทับไชยาพัฒนา สพป. ระนอง 75 เงิน 9
10 บ้านขจัดภัย สพป. ระนอง 75 เงิน 9
11 บ้านน้ำจืดน้อย สพป. ระนอง 71 เงิน 11
12 บ้านเขานางหงส์ สพป. ระนอง 70 เงิน 12
13 ทุ่งตาพลวิทยา สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
14 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
15 บ้านกำพวน สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
16 บ้านควนไทรงาม สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
17 บ้านทะเลนอก สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
18 บ้านทับจาก สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
19 บ้านนกงาง สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
20 บ้านน้ำขาว สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
21 บ้านบางกล้วยนอก สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
22 บ้านบางมัน สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
23 บ้านบางสองรา สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
24 บ้านบางเบน สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
25 บ้านปลายคลอง สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
26 บ้านปลายคลองวัน สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
27 บ้านปากน้ำ สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
28 บ้านภูเขาทอง สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
29 บ้านราชกรูด สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
30 บ้านสองแพรก สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
31 บ้านสำนัก สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
32 บ้านสุขสำราญ สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
33 บ้านหนองจิก สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
34 บ้านหาดจิก สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
35 บ้านหินช้าง สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
36 บ้านห้วยเสียด สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
37 บ้านเกาะช้าง สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
38 บ้านเกาะสินไห สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
39 บ้านเขาฝาชี สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
40 บ้านเชี่ยวเหลียง สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
41 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
42 วัดช่องลม สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
43 สหายวิทย์ สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
44 อนุบาลดวงกมล สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
45 อนุบาลสุพัชชา สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
46 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 67 ทองแดง 13
47 บ้านบกกราย สพป. ระนอง - -
48 บ้านหินดาด สพป. ระนอง - -
49 บ้านเกาะพยาม สพป. ระนอง - -
50 วัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง - -
51 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางปรุ สพป. ระนอง 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางกลาง สพป. ระนอง 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางกล้วยนอก สพป. ระนอง 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสองแพรก สพป. ระนอง 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง - -
4 บ้านนกงาง สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเชี่ยวเหลียง สพป. ระนอง 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนา สพป. ระนอง 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าฉาง สพป. ระนอง 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งมะพร้าว สพป. ระนอง 79 เงิน 4
5 บ้านทะเลนอก สพป. ระนอง 78 เงิน 5
6 บ้านสองแพรก สพป. ระนอง 77 เงิน 6
7 ทับไชยาพัฒนา สพป. ระนอง 69 ทองแดง 7
8 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 65 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางปรุ สพป. ระนอง 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางกลาง สพป. ระนอง 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางกล้วยนอก สพป. ระนอง 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งมะพร้าว สพป. ระนอง 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 69.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหาดทรายดำ สพป. ระนอง 64 ทองแดง 4
5 บ้านเกาะสินไห สพป. ระนอง 53 เข้าร่วม 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองของ สพป. ระนอง 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำขาว สพป. ระนอง 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กระบุรี สพป. ระนอง 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งมะพร้าว สพป. ระนอง 73 เงิน 4
5 บ้านท่าฉาง สพป. ระนอง 72 เงิน 5
6 บ้านบางสองรา สพป. ระนอง 71 เงิน 6
7 บ้านนกงาง สพป. ระนอง 70 เงิน 7
8 บ้านเขาฝาชี สพป. ระนอง 66 ทองแดง 8
9 ทับหลีสุริยวงศ์ สพป. ระนอง 65 ทองแดง 9
10 บ้านทะเลนอก สพป. ระนอง 63 ทองแดง 10
11 บ้านขจัดภัย สพป. ระนอง 62 ทองแดง 11
12 บ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง - -
13 บ้านบางสีกิ้ม สพป. ระนอง - -
14 บ้านปากแพรก สพป. ระนอง - -
15 บ้านลำเลียง สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสองแพรก สพป. ระนอง 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กระบุรี สพป. ระนอง 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบางกล้วยนอก สพป. ระนอง 82 ทอง 4
5 บ้านภูเขาทอง สพป. ระนอง 82 ทอง 4
6 บ้านปากแพรก สพป. ระนอง 80 ทอง 6
7 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 78 เงิน 7
8 บ้านทุ่งมะพร้าว สพป. ระนอง 78 เงิน 7
9 บ้านบางกุ้ง สพป. ระนอง 75 เงิน 9
10 อนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 75 เงิน 9
11 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา สพป. ระนอง 75 เงิน 9
12 มัชฌิมวิทยา สพป. ระนอง 73 เงิน 12
13 อนุบาลระนอง สพป. ระนอง 73 เงิน 12
14 หมิงซิน สพป. ระนอง 70 เงิน 14
15 บ้านบางเบน สพป. ระนอง 68 ทองแดง 15
16 บ้านหินวัว สพป. ระนอง 68 ทองแดง 15
17 อนุบาลสุพัชชา สพป. ระนอง 68 ทองแดง 15
18 บ้านบางมัน สพป. ระนอง 67 ทองแดง 18
19 ระวิราษฎร์บำรุง สพป. ระนอง 67 ทองแดง 18
20 บ้านดอนกลาง สพป. ระนอง 65 ทองแดง 20
21 บ้านนกงาง สพป. ระนอง 65 ทองแดง 20
22 บ้านละอุ่นใต้ สพป. ระนอง 65 ทองแดง 20
23 อนุบาลดวงกมล สพป. ระนอง 65 ทองแดง 20
24 บ้านสำนัก สพป. ระนอง 64 ทองแดง 24
25 บ้านกำพวน สพป. ระนอง 63 ทองแดง 25
26 บ้านทองหลาง สพป. ระนอง 63 ทองแดง 25
27 บ้านนา สพป. ระนอง 63 ทองแดง 25
28 บ้านปากน้ำ สพป. ระนอง 63 ทองแดง 25
29 ราชประชานุเคราะห์ 38 สพป. ระนอง 63 ทองแดง 25
30 ศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 63 ทองแดง 25
31 อนุบาลธรรมรัตน์ สพป. ระนอง 63 ทองแดง 25
32 บ้านควนไทรงาม สพป. ระนอง 61 ทองแดง 32
33 ชนม์พัฒนา สพป. ระนอง - -
34 ทุ่งตาพลวิทยา สพป. ระนอง - -
35 บ้านหินช้าง สพป. ระนอง - -
36 บ้านเชี่ยวเหลียง สพป. ระนอง - -
37 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหินช้าง สพป. ระนอง 88.66 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสองแพรก สพป. ระนอง 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหินช้าง สพป. ระนอง 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านรังแตน สพป. ระนอง 80.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสำนัก สพป. ระนอง 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชาติเฉลิม สพป. ระนอง 84.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกำพวน สพป. ระนอง 76.67 เงิน 4
5 บ้านบางเบน สพป. ระนอง 72 เงิน 5
6 หมิงซิน สพป. ระนอง 68 ทองแดง 6
7 อนุบาลระนอง สพป. ระนอง 65.33 ทองแดง 7
8 บ้านคลองของ สพป. ระนอง 61 ทองแดง 8
9 อนุบาลดวงกมล สพป. ระนอง 51 เข้าร่วม 9
10 ระวิราษฎร์บำรุง สพป. ระนอง 50.66 เข้าร่วม 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางเบน สพป. ระนอง 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งมะพร้าว สพป. ระนอง 78 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลระนอง สพป. ระนอง 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยเสียด สพป. ระนอง 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) สพป. ระนอง 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านชนะบำรุง สพป. ระนอง 78 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหินช้าง สพป. ระนอง 91 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหาดจิก สพป. ระนอง 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทองหลาง สพป. ระนอง 86 ทอง 4
5 บ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 84 ทอง 5
6 บ้านเชี่ยวเหลียง สพป. ระนอง 84 ทอง 5
7 ทุ่งตาพลวิทยา สพป. ระนอง 83 ทอง 7
8 กระบุรี สพป. ระนอง 81 ทอง 8
9 วัดสุวรรณคีรี สพป. ระนอง 80 ทอง 9
10 บ้านเกาะพยาม สพป. ระนอง - -
11 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขจัดภัย สพป. ระนอง 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหินช้าง สพป. ระนอง 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหาดจิก สพป. ระนอง 86 ทอง 4
5 บ้านรังแตน สพป. ระนอง 84 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 86 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลธรรมรัตน์ สพป. ระนอง 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนา สพป. ระนอง 70 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแหลมนาว สพป. ระนอง 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางกล้วยนอก สพป. ระนอง 94.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบางหิน สพป. ระนอง 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 92.66 ทอง 4
5 บ้านชาคลี สพป. ระนอง 91.25 ทอง 5
6 บ้านปลายคลอง สพป. ระนอง 91.19 ทอง 6
7 บ้านหินวัว สพป. ระนอง 89.50 ทอง 7
8 กระบุรี สพป. ระนอง 81.80 ทอง 8
9 บ้านลำเลียง สพป. ระนอง 78.50 เงิน 9
10 บ้านห้วยเสียด สพป. ระนอง 76.65 เงิน 10
11 อนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 74.49 เงิน 11
12 บ้านสำนัก สพป. ระนอง 74.32 เงิน 12
13 บ้านนา สพป. ระนอง 74.24 เงิน 13
14 บ้านกำพวน สพป. ระนอง 73.41 เงิน 14
15 บ้านทรายแดง สพป. ระนอง 71.94 เงิน 15
16 ทับหลีสุริยวงศ์ สพป. ระนอง 71.69 เงิน 16
17 บ้านนกงาง สพป. ระนอง 65.65 ทองแดง 17
18 อนุบาลดวงกมล สพป. ระนอง 62.99 ทองแดง 18
19 บ้านชนะบำรุง สพป. ระนอง 62.69 ทองแดง 19
20 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา สพป. ระนอง 62.05 ทองแดง 20
21 บ้านหินดาด สพป. ระนอง 61.83 ทองแดง 21
22 อนุบาลระนอง สพป. ระนอง 58.01 เข้าร่วม 22
23 บ้านทองหลาง สพป. ระนอง 56.95 เข้าร่วม 23
24 อนุบาลธรรมรัตน์ สพป. ระนอง 54.21 เข้าร่วม 24
25 บ้านบางสีกิ้ม สพป. ระนอง 51.46 เข้าร่วม 25
26 บ้านราชกรูด สพป. ระนอง 51.05 เข้าร่วม 26
27 บ้านขจัดภัย สพป. ระนอง 47.05 เข้าร่วม 27
28 บ้านหาดทรายดำ สพป. ระนอง 46.90 เข้าร่วม 28
29 วัดช่องลม สพป. ระนอง 46.15 เข้าร่วม 29
30 ชาติเฉลิม สพป. ระนอง - -
31 ทับไชยาพัฒนา สพป. ระนอง - -
32 บ้านคลองของ สพป. ระนอง - -
33 บ้านทุ่งมะพร้าว สพป. ระนอง - -
34 บ้านน้ำขาว สพป. ระนอง - -
35 บ้านปากแพรก สพป. ระนอง - -
36 บ้านภูเขาทอง สพป. ระนอง - -
37 บ้านละออง สพป. ระนอง - -
38 บ้านเชี่ยวเหลียง สพป. ระนอง - -
39 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 สพป. ระนอง - -
40 อนุบาลกิจติมาพร สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากน้ำ สพป. ระนอง 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางขุนแพ่ง สพป. ระนอง 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสองแพรก สพป. ระนอง 78 เงิน 4
5 ทุ่งตาพลวิทยา สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 85 ทอง ชนะเลิศ
2 กระบุรี สพป. ระนอง 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบางริ้น สพป. ระนอง 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลดวงกมล สพป. ระนอง 78 เงิน 4
5 ทับไชยาพัฒนา สพป. ระนอง 76 เงิน 5
6 บ้านเขาฝาชี สพป. ระนอง 75 เงิน 6
7 บ้านบางมัน สพป. ระนอง 74 เงิน 7
8 อนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขานางหงส์ สพป. ระนอง 92.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสองแพรก สพป. ระนอง 81.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าฉาง สพป. ระนอง 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 84 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบางปรุ สพป. ระนอง 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง 76 เงิน 4
5 บ้านหาดจิก สพป. ระนอง 75 เงิน 5
6 บ้านนา สพป. ระนอง 74 เงิน 6
7 บ้านบางเบน สพป. ระนอง 66 ทองแดง 7
8 บ้านสำนัก สพป. ระนอง 65 ทองแดง 8
9 ทุ่งตาพลวิทยา สพป. ระนอง 64 ทองแดง 9
10 บ้านปากน้ำ สพป. ระนอง 64 ทองแดง 9
11 ระวิราษฎร์บำรุง สพป. ระนอง 63 ทองแดง 11
12 บ้านสองแพรก สพป. ระนอง 62 ทองแดง 12
13 บ้านเกาะสินไห สพป. ระนอง 61 ทองแดง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทะเลนอก สพป. ระนอง 88.10 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสำนัก สพป. ระนอง 87.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทรายแดง สพป. ระนอง 83.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่าฉาง สพป. ระนอง 82.66 ทอง 4
5 อนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 76.90 เงิน 5
6 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางเบน สพป. ระนอง 77 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหาดจิก สพป. ระนอง 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลระนอง สพป. ระนอง 80 ทอง 4
5 อนุบาลดวงกมล สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนกงาง สพป. ระนอง 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสำนัก สพป. ระนอง 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสำนัก สพป. ระนอง 70 เงิน 4
5 บ้านนกงาง สพป. ระนอง - -
6 บ้านรังแตน สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน