สรุปเหรียญรางวัล สพป. ระนอง
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นิคมสงเคราะห์ 28 12 10 2 50
2 อนุบาลระนอง 16 9 3 4 28
3 บ้านสำนัก 14 12 12 2 38
4 อนุบาลบ้านด่าน 13 9 2 4 24
5 บ้านสองแพรก 12 12 7 1 31
6 บ้านทุ่งหงาว 12 8 1 1 21
7 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 12 3 3 1 18
8 ศรีอรุโณทัย 12 1 4 1 17
9 บ้านหินช้าง 11 6 5 1 22
10 เพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) 10 3 4 2 17
11 ทุ่งตาพลวิทยา 9 4 6 3 19
12 บ้านปากน้ำ 9 4 4 2 17
13 บ้านท่าฉาง 8 9 1 1 18
14 บ้านเกาะสินไห 8 5 5 3 18
15 หมิงซิน 8 5 3 3 16
16 บ้านบางกลาง 8 3 5 0 16
17 บ้านขจัดภัย 8 2 3 3 13
18 บ้านบางหิน 8 2 0 1 10
19 บ้านบางปรุ 8 2 0 1 10
20 บ้านปลายคลอง 8 1 2 1 11
21 เทศบาลวัดอุปนันทาราม 8 1 1 0 10
22 บ้านทุ่งมะพร้าว 7 10 7 4 24
23 บ้านกำพวน 7 4 4 3 15
24 บ้านบางกล้วยนอก 7 1 3 1 11
25 กระบุรี 6 9 4 3 19
26 บ้านภูเขาทอง 6 8 7 3 21
27 อนุบาลธรรมรัตน์ 6 6 4 4 16
28 วัดสุวรรณคีรี 6 3 2 3 11
29 บ้านบางขุนแพ่ง 6 1 1 0 8
30 บ้านบางเบน 5 9 5 0 19
31 บ้านหาดจิก 5 7 3 0 15
32 ชาติเฉลิม 5 3 2 2 10
33 บ้านสุขสำราญ 5 0 4 2 9
34 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 5 0 2 0 7
35 วัดหาดส้มแป้น 4 6 6 0 16
36 บ้านทองหลาง 4 4 5 3 13
37 บ้านห้วยเสียด 4 4 3 3 11
38 บ้านน้ำจืดน้อย 4 4 3 1 11
39 ทับหลีสุริยวงศ์ 4 4 2 2 10
40 บ้านนกงาง 4 3 13 5 20
41 บ้านเชี่ยวเหลียง 4 2 4 0 10
42 บ้านปลายคลองวัน 4 1 3 0 8
43 มัชฌิมวิทยา 3 8 2 1 13
44 ทับไชยาพัฒนา 3 5 4 2 12
45 บ้านละอุ่นใต้ 3 2 2 1 7
46 บ้านคลองของ 3 1 2 0 6
47 บ้านราชกรูด 3 0 3 3 6
48 บ้านหินดาด 3 0 3 2 6
49 บ้านหินวัว 2 4 4 3 10
50 บ้านเขานางหงส์ 2 4 1 0 7
51 อนุบาลดวงกมล 2 3 7 3 12
52 บ้านบางมัน 2 2 7 2 11
53 บ้านบางสองรา 2 2 3 0 7
54 บ้านหนองจิก 2 2 1 1 5
55 บ้านชาคลี 2 1 0 3 3
56 บ้านบกกราย 2 1 0 0 3
57 บ้านทับจาก 2 0 1 2 3
58 บ้านสองพี่น้อง 2 0 1 2 3
59 บ้านเกาะเหลา 2 0 0 0 2
60 บ้านคลองเงิน 2 0 0 0 2
61 บ้านนา 1 5 6 3 12
62 บ้านเขาฝาชี 1 5 4 4 10
63 ระวิราษฎร์บำรุง 1 4 6 2 11
64 บ้านเกาะพยาม 1 3 1 2 5
65 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 1 3 1 1 5
66 บ้านปากแพรก 1 2 3 4 6
67 บ้านทรายแดง 1 2 2 2 5
68 บ้านน้ำขาว 1 2 2 1 5
69 ชนม์พัฒนา 1 2 1 1 4
70 บ้านลำเลียง 1 2 0 5 3
71 บ้านบางริ้น 1 2 0 1 3
72 วัดช่องลม 1 1 3 4 5
73 บ้านทะเลนอก 1 1 3 1 5
74 สหายวิทย์ 1 1 3 1 5
75 บ้านหาดทรายดำ 1 0 3 4 4
76 บ้านควนไทรงาม 1 0 2 0 3
77 บ้านแหลมนาว 1 0 1 3 2
78 บ้านน้ำตก 1 0 1 1 2
79 บ้านดอนกลาง 1 0 1 1 2
80 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 1 0 0 0 1
81 บ้านบางกุ้ง 0 2 0 2 2
82 อนุบาลสุพัชชา 0 1 4 0 5
83 บ้านชนะบำรุง 0 1 1 1 2
84 บ้านบางสีกิ้ม 0 1 0 3 1
85 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 0 1 0 1 1
86 บ้านละออง 0 1 0 0 1
87 บ้านเกาะช้าง 0 0 3 2 3
88 ราชประชานุเคราะห์ 38 0 0 2 0 2
89 ประชาอุทิศ 0 0 1 1 1
90 บ้านบางนอน 0 0 0 2 0
91 อนุบาลกิจติมาพร 0 0 0 0 0
รวม 400 279 263 154 942