สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ระนอง
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นิคมสงเคราะห์ 8 9 4 21 24 11 9 2 44
2 อนุบาลระนอง 7 4 3 14 13 8 3 4 24
3 บ้านทุ่งหงาว 6 1 2 9 12 8 1 1 21
4 อนุบาลบ้านด่าน 6 0 2 8 10 6 2 4 18
5 บ้านสำนัก 5 6 0 11 10 11 9 2 30
6 เพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) 5 1 2 8 10 3 4 2 17
7 บ้านบางหิน 4 4 1 9 8 2 0 1 10
8 ศรีอรุโณทัย 4 3 1 8 12 1 4 1 17
9 เทศบาลวัดอุปนันทาราม 4 3 0 7 8 1 1 0 10
10 บ้านหินช้าง 4 1 6 11 11 6 5 1 22
11 บ้านปลายคลอง 3 2 0 5 8 1 2 1 11
12 บ้านปากน้ำ 3 1 3 7 9 4 4 2 17
13 บ้านบางเบน 3 1 3 7 5 9 5 0 19
14 ชาติเฉลิม 3 1 1 5 4 3 2 2 9
15 บ้านสองแพรก 2 6 3 11 11 9 7 1 27
16 บ้านเกาะสินไห 2 2 4 8 8 5 5 3 18
17 บ้านทุ่งมะพร้าว 2 2 3 7 6 9 7 4 22
18 วัดสุวรรณคีรี 2 2 0 4 6 3 2 3 11
19 หมิงซิน 2 1 1 4 8 5 3 3 16
20 บ้านบางขุนแพ่ง 2 1 1 4 6 1 1 0 8
21 บ้านบางกล้วยนอก 2 1 0 3 4 0 3 1 7
22 วัดหาดส้มแป้น 2 0 2 4 4 6 6 0 16
23 บ้านสุขสำราญ 2 0 1 3 4 0 4 2 8
24 บ้านคลองของ 2 0 0 2 3 1 2 0 6
25 ทุ่งตาพลวิทยา 1 3 1 5 9 4 6 3 19
26 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 1 3 0 4 5 0 2 0 7
27 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 1 2 0 3 7 3 3 1 13
28 บ้านขจัดภัย 1 1 3 5 6 2 3 3 11
29 บ้านหินดาด 1 1 0 2 3 0 3 2 6
30 บ้านกำพวน 1 0 2 3 7 4 4 3 15
31 บ้านภูเขาทอง 1 0 2 3 4 8 6 3 18
32 บ้านเชี่ยวเหลียง 1 0 1 2 3 2 4 0 9
33 บ้านบกกราย 1 0 1 2 2 1 0 0 3
34 บ้านเกาะเหลา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
35 มัชฌิมวิทยา 1 0 0 1 3 8 2 1 13
36 บ้านแหลมนาว 1 0 0 1 1 0 1 3 2
37 บ้านท่าฉาง 0 3 1 4 3 8 1 1 12
38 กระบุรี 0 2 2 4 6 9 4 3 19
39 บ้านละอุ่นใต้ 0 2 0 2 3 2 2 1 7
40 อนุบาลธรรมรัตน์ 0 1 3 4 6 6 4 4 16
41 บ้านห้วยเสียด 0 1 1 2 4 4 3 3 11
42 ทับไชยาพัฒนา 0 1 1 2 2 4 3 2 9
43 ทับหลีสุริยวงศ์ 0 1 0 1 4 4 2 2 10
44 บ้านราชกรูด 0 1 0 1 3 0 3 3 6
45 บ้านหนองจิก 0 1 0 1 2 2 1 1 5
46 บ้านทับจาก 0 1 0 1 2 0 1 2 3
47 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 0 1 0 1 1 3 1 1 5
48 บ้านน้ำขาว 0 1 0 1 1 2 2 1 5
49 ชนม์พัฒนา 0 1 0 1 1 2 1 1 4
50 บ้านน้ำตก 0 1 0 1 1 0 1 1 2
51 บ้านหาดจิก 0 0 2 2 4 4 3 0 11
52 บ้านบางปรุ 0 0 2 2 4 1 0 1 5
53 บ้านหินวัว 0 0 1 1 2 4 4 3 10
54 บ้านนกงาง 0 0 1 1 2 3 12 5 17
55 บ้านปลายคลองวัน 0 0 1 1 2 1 3 0 6
56 บ้านสองพี่น้อง 0 0 1 1 2 0 1 2 3
57 บ้านบางริ้น 0 0 1 1 1 2 0 1 3
58 บ้านควนไทรงาม 0 0 1 1 1 0 2 0 3
59 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
60 บ้านนา 0 0 1 1 0 5 4 3 9
61 บ้านทองหลาง 0 0 0 0 3 4 4 3 11
62 บ้านน้ำจืดน้อย 0 0 0 0 3 4 3 1 10
63 อนุบาลดวงกมล 0 0 0 0 2 3 7 3 12
64 บ้านบางสองรา 0 0 0 0 2 2 3 0 7
65 บ้านชาคลี 0 0 0 0 2 1 0 3 3
66 บ้านคลองเงิน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
67 บ้านเขาฝาชี 0 0 0 0 1 5 4 4 10
68 ระวิราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 4 6 2 11
69 บ้านเขานางหงส์ 0 0 0 0 1 4 1 0 6
70 บ้านเกาะพยาม 0 0 0 0 1 3 1 2 5
71 บ้านบางมัน 0 0 0 0 1 2 7 2 10
72 บ้านปากแพรก 0 0 0 0 1 2 3 4 6
73 บ้านลำเลียง 0 0 0 0 1 2 0 5 3
74 วัดช่องลม 0 0 0 0 1 1 3 4 5
75 สหายวิทย์ 0 0 0 0 1 1 3 1 5
76 บ้านหาดทรายดำ 0 0 0 0 1 0 3 4 4
77 บ้านดอนกลาง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
78 บ้านทรายแดง 0 0 0 0 0 2 2 2 4
79 บ้านบางกุ้ง 0 0 0 0 0 2 0 2 2
80 อนุบาลสุพัชชา 0 0 0 0 0 1 4 0 5
81 บ้านชนะบำรุง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
82 บ้านบางสีกิ้ม 0 0 0 0 0 1 0 3 1
83 บ้านละออง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
84 บ้านเกาะช้าง 0 0 0 0 0 0 3 2 3
85 บ้านทะเลนอก 0 0 0 0 0 0 3 1 3
86 ราชประชานุเคราะห์ 38 0 0 0 0 0 0 2 0 2
87 ประชาอุทิศ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
88 บ้านบางนอน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
89 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
90 อนุบาลกิจติมาพร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 97 80 74 251 339 257 248 154 844