สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ระนอง
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นิคมสงเคราะห์ 11 9 4 24 28 12 10 2 50
2 อนุบาลบ้านด่าน 8 1 3 12 13 9 2 4 24
3 บ้านสำนัก 7 8 1 16 14 12 12 2 38
4 อนุบาลระนอง 7 6 3 16 16 9 3 4 28
5 บ้านทุ่งหงาว 6 1 2 9 12 8 1 1 21
6 บ้านบางกลาง 5 5 3 13 8 3 5 0 16
7 เพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) 5 1 2 8 10 3 4 2 17
8 บ้านบางหิน 4 4 1 9 8 2 0 1 10
9 ศรีอรุโณทัย 4 3 1 8 12 1 4 1 17
10 เทศบาลวัดอุปนันทาราม 4 3 0 7 8 1 1 0 10
11 บ้านบางกล้วยนอก 4 3 0 7 7 1 3 1 11
12 บ้านหินช้าง 4 1 6 11 11 6 5 1 22
13 บ้านบางปรุ 4 1 2 7 8 2 0 1 10
14 บ้านทุ่งมะพร้าว 3 2 3 8 7 10 7 4 24
15 บ้านปลายคลอง 3 2 0 5 8 1 2 1 11
16 บ้านปากน้ำ 3 1 3 7 9 4 4 2 17
17 บ้านขจัดภัย 3 1 3 7 8 2 3 3 13
18 บ้านบางเบน 3 1 3 7 5 9 5 0 19
19 ชาติเฉลิม 3 1 1 5 5 3 2 2 10
20 บ้านสองแพรก 2 8 3 13 12 12 7 1 31
21 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 2 4 0 6 12 3 3 1 18
22 บ้านเกาะสินไห 2 2 4 8 8 5 5 3 18
23 วัดสุวรรณคีรี 2 2 0 4 6 3 2 3 11
24 หมิงซิน 2 1 1 4 8 5 3 3 16
25 บ้านบางขุนแพ่ง 2 1 1 4 6 1 1 0 8
26 บ้านสุขสำราญ 2 1 1 4 5 0 4 2 9
27 บ้านหาดจิก 2 0 2 4 5 7 3 0 15
28 วัดหาดส้มแป้น 2 0 2 4 4 6 6 0 16
29 บ้านเชี่ยวเหลียง 2 0 1 3 4 2 4 0 10
30 บ้านคลองของ 2 0 0 2 3 1 2 0 6
31 บ้านท่าฉาง 1 4 3 8 8 9 1 1 18
32 ทุ่งตาพลวิทยา 1 3 1 5 9 4 6 3 19
33 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 1 3 0 4 5 0 2 0 7
34 บ้านนกงาง 1 2 1 4 4 3 13 5 20
35 บ้านหินดาด 1 1 0 2 3 0 3 2 6
36 บ้านภูเขาทอง 1 0 4 5 6 8 7 3 21
37 บ้านกำพวน 1 0 2 3 7 4 4 3 15
38 บ้านปลายคลองวัน 1 0 2 3 4 1 3 0 8
39 บ้านบกกราย 1 0 1 2 2 1 0 0 3
40 บ้านเกาะเหลา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
41 มัชฌิมวิทยา 1 0 0 1 3 8 2 1 13
42 บ้านเขานางหงส์ 1 0 0 1 2 4 1 0 7
43 บ้านทะเลนอก 1 0 0 1 1 1 3 1 5
44 บ้านแหลมนาว 1 0 0 1 1 0 1 3 2
45 กระบุรี 0 2 2 4 6 9 4 3 19
46 บ้านละอุ่นใต้ 0 2 0 2 3 2 2 1 7
47 อนุบาลธรรมรัตน์ 0 1 3 4 6 6 4 4 16
48 บ้านห้วยเสียด 0 1 1 2 4 4 3 3 11
49 ทับไชยาพัฒนา 0 1 1 2 3 5 4 2 12
50 บ้านนา 0 1 1 2 1 5 6 3 12
51 ทับหลีสุริยวงศ์ 0 1 0 1 4 4 2 2 10
52 บ้านราชกรูด 0 1 0 1 3 0 3 3 6
53 บ้านหนองจิก 0 1 0 1 2 2 1 1 5
54 บ้านทับจาก 0 1 0 1 2 0 1 2 3
55 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 0 1 0 1 1 3 1 1 5
56 บ้านน้ำขาว 0 1 0 1 1 2 2 1 5
57 ชนม์พัฒนา 0 1 0 1 1 2 1 1 4
58 บ้านน้ำตก 0 1 0 1 1 0 1 1 2
59 บ้านทองหลาง 0 0 1 1 4 4 5 3 13
60 บ้านน้ำจืดน้อย 0 0 1 1 4 4 3 1 11
61 บ้านหินวัว 0 0 1 1 2 4 4 3 10
62 บ้านบางมัน 0 0 1 1 2 2 7 2 11
63 บ้านสองพี่น้อง 0 0 1 1 2 0 1 2 3
64 บ้านทรายแดง 0 0 1 1 1 2 2 2 5
65 บ้านบางริ้น 0 0 1 1 1 2 0 1 3
66 บ้านควนไทรงาม 0 0 1 1 1 0 2 0 3
67 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
68 อนุบาลดวงกมล 0 0 0 0 2 3 7 3 12
69 บ้านบางสองรา 0 0 0 0 2 2 3 0 7
70 บ้านชาคลี 0 0 0 0 2 1 0 3 3
71 บ้านคลองเงิน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
72 บ้านเขาฝาชี 0 0 0 0 1 5 4 4 10
73 ระวิราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 4 6 2 11
74 บ้านเกาะพยาม 0 0 0 0 1 3 1 2 5
75 บ้านปากแพรก 0 0 0 0 1 2 3 4 6
76 บ้านลำเลียง 0 0 0 0 1 2 0 5 3
77 วัดช่องลม 0 0 0 0 1 1 3 4 5
78 สหายวิทย์ 0 0 0 0 1 1 3 1 5
79 บ้านหาดทรายดำ 0 0 0 0 1 0 3 4 4
80 บ้านดอนกลาง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
81 บ้านบางกุ้ง 0 0 0 0 0 2 0 2 2
82 อนุบาลสุพัชชา 0 0 0 0 0 1 4 0 5
83 บ้านชนะบำรุง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
84 บ้านบางสีกิ้ม 0 0 0 0 0 1 0 3 1
85 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
86 บ้านละออง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
87 บ้านเกาะช้าง 0 0 0 0 0 0 3 2 3
88 ราชประชานุเคราะห์ 38 0 0 0 0 0 0 2 0 2
89 ประชาอุทิศ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
90 บ้านบางนอน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
91 อนุบาลกิจติมาพร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 127 102 88 317 400 279 263 154 942