สรุปเหรียญรางวัล สพป. ระนอง
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นิคมสงเคราะห์ 24 11 9 2 44
2 อนุบาลระนอง 13 8 3 4 24
3 บ้านทุ่งหงาว 12 8 1 1 21
4 ศรีอรุโณทัย 12 1 4 1 17
5 บ้านสองแพรก 11 9 7 1 27
6 บ้านหินช้าง 11 6 5 1 22
7 บ้านสำนัก 10 11 9 2 30
8 อนุบาลบ้านด่าน 10 6 2 4 18
9 เพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) 10 3 4 2 17
10 ทุ่งตาพลวิทยา 9 4 6 3 19
11 บ้านปากน้ำ 9 4 4 2 17
12 บ้านเกาะสินไห 8 5 5 3 18
13 หมิงซิน 8 5 3 3 16
14 บ้านบางหิน 8 2 0 1 10
15 บ้านปลายคลอง 8 1 2 1 11
16 เทศบาลวัดอุปนันทาราม 8 1 1 0 10
17 บ้านกำพวน 7 4 4 3 15
18 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 7 3 3 1 13
19 บ้านทุ่งมะพร้าว 6 9 7 4 22
20 กระบุรี 6 9 4 3 19
21 อนุบาลธรรมรัตน์ 6 6 4 4 16
22 วัดสุวรรณคีรี 6 3 2 3 11
23 บ้านขจัดภัย 6 2 3 3 11
24 บ้านบางขุนแพ่ง 6 1 1 0 8
25 บ้านบางเบน 5 9 5 0 19
26 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 5 0 2 0 7
27 บ้านภูเขาทอง 4 8 6 3 18
28 วัดหาดส้มแป้น 4 6 6 0 16
29 บ้านห้วยเสียด 4 4 3 3 11
30 บ้านหาดจิก 4 4 3 0 11
31 ทับหลีสุริยวงศ์ 4 4 2 2 10
32 ชาติเฉลิม 4 3 2 2 9
33 บ้านบางปรุ 4 1 0 1 5
34 บ้านสุขสำราญ 4 0 4 2 8
35 บ้านบางกล้วยนอก 4 0 3 1 7
36 มัชฌิมวิทยา 3 8 2 1 13
37 บ้านท่าฉาง 3 8 1 1 12
38 บ้านทองหลาง 3 4 4 3 11
39 บ้านน้ำจืดน้อย 3 4 3 1 10
40 บ้านเชี่ยวเหลียง 3 2 4 0 9
41 บ้านละอุ่นใต้ 3 2 2 1 7
42 บ้านคลองของ 3 1 2 0 6
43 บ้านราชกรูด 3 0 3 3 6
44 บ้านหินดาด 3 0 3 2 6
45 บ้านหินวัว 2 4 4 3 10
46 ทับไชยาพัฒนา 2 4 3 2 9
47 บ้านนกงาง 2 3 12 5 17
48 อนุบาลดวงกมล 2 3 7 3 12
49 บ้านบางสองรา 2 2 3 0 7
50 บ้านหนองจิก 2 2 1 1 5
51 บ้านปลายคลองวัน 2 1 3 0 6
52 บ้านชาคลี 2 1 0 3 3
53 บ้านบกกราย 2 1 0 0 3
54 บ้านทับจาก 2 0 1 2 3
55 บ้านสองพี่น้อง 2 0 1 2 3
56 บ้านเกาะเหลา 2 0 0 0 2
57 บ้านคลองเงิน 2 0 0 0 2
58 บ้านเขาฝาชี 1 5 4 4 10
59 ระวิราษฎร์บำรุง 1 4 6 2 11
60 บ้านเขานางหงส์ 1 4 1 0 6
61 บ้านเกาะพยาม 1 3 1 2 5
62 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 1 3 1 1 5
63 บ้านบางมัน 1 2 7 2 10
64 บ้านปากแพรก 1 2 3 4 6
65 บ้านน้ำขาว 1 2 2 1 5
66 ชนม์พัฒนา 1 2 1 1 4
67 บ้านลำเลียง 1 2 0 5 3
68 บ้านบางริ้น 1 2 0 1 3
69 วัดช่องลม 1 1 3 4 5
70 สหายวิทย์ 1 1 3 1 5
71 บ้านหาดทรายดำ 1 0 3 4 4
72 บ้านควนไทรงาม 1 0 2 0 3
73 บ้านแหลมนาว 1 0 1 3 2
74 บ้านน้ำตก 1 0 1 1 2
75 บ้านดอนกลาง 1 0 1 1 2
76 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 1 0 0 0 1
77 บ้านนา 0 5 4 3 9
78 บ้านทรายแดง 0 2 2 2 4
79 บ้านบางกุ้ง 0 2 0 2 2
80 อนุบาลสุพัชชา 0 1 4 0 5
81 บ้านชนะบำรุง 0 1 1 1 2
82 บ้านบางสีกิ้ม 0 1 0 3 1
83 บ้านละออง 0 1 0 0 1
84 บ้านเกาะช้าง 0 0 3 2 3
85 บ้านทะเลนอก 0 0 3 1 3
86 ราชประชานุเคราะห์ 38 0 0 2 0 2
87 ประชาอุทิศ 0 0 1 1 1
88 บ้านบางนอน 0 0 0 2 0
89 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 0 0 0 1 0
90 อนุบาลกิจติมาพร 0 0 0 0 0
รวม 339 257 248 154 998