หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ระนอง

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 58 28 53.85% 12 23.08% 10 19.23% 2 3.85% 52
2 โรงเรียนอนุบาลระนอง 34 16 50% 9 28.13% 3 9.38% 4 12.5% 32
3 โรงเรียนบ้านสำนัก 44 14 35% 12 30% 12 30% 2 5% 40
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 30 13 46.43% 9 32.14% 2 7.14% 4 14.29% 28
5 โรงเรียนบ้านสองแพรก 39 12 37.5% 12 37.5% 7 21.88% 1 3.13% 32
6 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 27 12 54.55% 8 36.36% 1 4.55% 1 4.55% 22
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 21 12 63.16% 3 15.79% 3 15.79% 1 5.26% 19
8 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 19 12 66.67% 1 5.56% 4 22.22% 1 5.56% 18
9 โรงเรียนบ้านหินช้าง 32 11 47.83% 6 26.09% 5 21.74% 1 4.35% 23
10 โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) 29 10 52.63% 3 15.79% 4 21.05% 2 10.53% 19
11 โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 29 9 40.91% 4 18.18% 6 27.27% 3 13.64% 22
12 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 19 9 47.37% 4 21.05% 4 21.05% 2 10.53% 19
13 โรงเรียนบ้านท่าฉาง 19 8 42.11% 9 47.37% 1 5.26% 1 5.26% 19
14 โรงเรียนบ้านเกาะสินไห 25 8 38.1% 5 23.81% 5 23.81% 3 14.29% 21
15 โรงเรียนหมิงซิน 22 8 42.11% 5 26.32% 3 15.79% 3 15.79% 19
16 โรงเรียนบ้านบางกลาง 16 8 50% 3 18.75% 5 31.25% 0 0% 16
17 โรงเรียนบ้านขจัดภัย 18 8 50% 2 12.5% 3 18.75% 3 18.75% 16
18 โรงเรียนบ้านบางปรุ 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
19 โรงเรียนบ้านบางหิน 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
20 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 13 8 66.67% 1 8.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
21 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 13 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
22 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 33 7 25% 10 35.71% 7 25% 4 14.29% 28
23 โรงเรียนบ้านกำพวน 24 7 38.89% 4 22.22% 4 22.22% 3 16.67% 18
24 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 12 7 58.33% 1 8.33% 3 25% 1 8.33% 12
25 โรงเรียนกระบุรี 25 6 27.27% 9 40.91% 4 18.18% 3 13.64% 22
26 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 29 6 25% 8 33.33% 7 29.17% 3 12.5% 24
27 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 23 6 30% 6 30% 4 20% 4 20% 20
28 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 14 6 42.86% 3 21.43% 2 14.29% 3 21.43% 14
29 โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
30 โรงเรียนบ้านบางเบน 20 5 26.32% 9 47.37% 5 26.32% 0 0% 19
31 โรงเรียนบ้านหาดจิก 16 5 33.33% 7 46.67% 3 20% 0 0% 15
32 โรงเรียนชาติเฉลิม 15 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
33 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 13 5 45.45% 0 0% 4 36.36% 2 18.18% 11
34 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 23 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
35 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 22 4 25% 6 37.5% 6 37.5% 0 0% 16
36 โรงเรียนบ้านทองหลาง 21 4 25% 4 25% 5 31.25% 3 18.75% 16
37 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 14 4 28.57% 4 28.57% 3 21.43% 3 21.43% 14
38 โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย 12 4 33.33% 4 33.33% 3 25% 1 8.33% 12
39 โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ 12 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
40 โรงเรียนบ้านนกงาง 37 4 16% 3 12% 13 52% 5 20% 25
41 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง 13 4 40% 2 20% 4 40% 0 0% 10
42 โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน 12 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
43 โรงเรียนมัชฌิมวิทยา 14 3 21.43% 8 57.14% 2 14.29% 1 7.14% 14
44 โรงเรียนทับไชยาพัฒนา 16 3 21.43% 5 35.71% 4 28.57% 2 14.29% 14
45 โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
46 โรงเรียนบ้านคลองของ 9 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านราชกรูด 9 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 3 33.33% 9
48 โรงเรียนบ้านหินดาด 9 3 37.5% 0 0% 3 37.5% 2 25% 8
49 โรงเรียนบ้านหินวัว 14 2 15.38% 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 13
50 โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ 8 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
51 โรงเรียนอนุบาลดวงกมล 17 2 13.33% 3 20% 7 46.67% 3 20% 15
52 โรงเรียนบ้านบางมัน 17 2 15.38% 2 15.38% 7 53.85% 2 15.38% 13
53 โรงเรียนบ้านบางสองรา 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
54 โรงเรียนบ้านหนองจิก 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
55 โรงเรียนบ้านชาคลี 10 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
56 โรงเรียนบ้านบกกราย 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
57 โรงเรียนบ้านทับจาก 7 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
58 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
59 โรงเรียนบ้านคลองเงิน 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
60 โรงเรียนบ้านเกาะเหลา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
61 โรงเรียนบ้านนา 16 1 6.67% 5 33.33% 6 40% 3 20% 15
62 โรงเรียนบ้านเขาฝาชี 16 1 7.14% 5 35.71% 4 28.57% 4 28.57% 14
63 โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง 13 1 7.69% 4 30.77% 6 46.15% 2 15.38% 13
64 โรงเรียนบ้านเกาะพยาม 12 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
65 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 10 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
66 โรงเรียนบ้านปากแพรก 13 1 10% 2 20% 3 30% 4 40% 10
67 โรงเรียนบ้านทรายแดง 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
68 โรงเรียนบ้านน้ำขาว 9 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
69 โรงเรียนชนม์พัฒนา 9 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
70 โรงเรียนบ้านลำเลียง 10 1 12.5% 2 25% 0 0% 5 62.5% 8
71 โรงเรียนบ้านบางริ้น 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
72 โรงเรียนวัดช่องลม 9 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 4 44.44% 9
73 โรงเรียนบ้านทะเลนอก 7 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
74 โรงเรียนสหายวิทย์ 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
75 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ 8 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 4 50% 8
76 โรงเรียนบ้านควนไทรงาม 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านแหลมนาว 5 1 20% 0 0% 1 20% 3 60% 5
78 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
79 โรงเรียนบ้านน้ำตก 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
80 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 5 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
82 โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 7 0 0% 1 20% 4 80% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านชนะบำรุง 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
84 โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม 5 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
85 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 5 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
86 โรงเรียนบ้านละออง 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านเกาะช้าง 6 0 0% 0 0% 3 60% 2 40% 5
88 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 7 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
89 โรงเรียนประชาอุทิศ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
90 โรงเรียนบ้านบางนอน 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
91 โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร 13 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทรศัพท์ 0 7780 0026 โทรสาร 0 7780 0026
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]