หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ระนอง)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 1 สำนักงาน ห้อง ประชุมศิษย์เก่า 13 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 1 สำนักงาน ห้อง ประชุมศิษย์เก่า 13 ต.ค. 2558 13.00 รายงานตัว 12.30 น.
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 13 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30 น. เก็บตัวห้อง 334-335
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 13 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30 น. เก็บตัวห้อง 334-335
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 13 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30 น. เก็บตัวห้อง 334-335


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทรศัพท์ 0 7780 0026 โทรสาร 0 7780 0026
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]