หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ระนอง)

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 1 สำนักงาน ห้อง 121 (ชั้น 2) ,อาคาร 6 ปฐมวัย ห้อง 611-615 13 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 1 สำนักงาน ห้อง 122 (ชั้น 2), อาคาร 6 ปฐมวัย ห้อง 611-615 14 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30 น.


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทรศัพท์ 0 7780 0026 โทรสาร 0 7780 0026
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]