หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ระนอง)

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 9 ห้อง โรงอาหาร 15 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 9 ห้อง โรงอาหาร 15 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414-415 14 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414-415 14 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 14 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 14 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416-417 14 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 9 ห้อง โรงอาหาร 13 ต.ค. 2558 13.00 รายงานตัว 12.30 น.
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416-417 14 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 9 ห้อง โรงอาหาร 13 ต.ค. 2558 13.00 รายงานตัว 12.30 น.
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 9 ห้อง โรงอาหาร 14 ต.ค. 2558 13.00 รายงานตัว 12.30 น.
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 9 ห้อง โรงอาหาร 14 ต.ค. 2558 13.00 รายงานตัว 12.30 น.
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 9 ห้อง โรงอาหาร 13 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 9 ห้อง โรงอาหาร 13 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 9 ห้อง โรงอาหาร 14 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 9 ห้อง โรงอาหาร 14 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 418-419 14 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 418-419 14 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30 น.


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทรศัพท์ 0 7780 0026 โทรสาร 0 7780 0026
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]