หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ระนอง)

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 1 สำนักงาน ชั้น 2 ห้อง 121 14 ต.ค. 2558 13.00 รายงานตัว 12.30 น.
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม สำนักงาน ชั้น 2 ห้อง 121 14 ต.ค. 2558 13.00 รายงานตัว 12.30 น.
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
-
-
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
-
-


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทรศัพท์ 0 7780 0026 โทรสาร 0 7780 0026
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]