หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ระนอง)

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม สนาม 13 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม สนาม 13 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม สนาม 13 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 เฉลิมพระเกียรติ ห้อง สมุด (ชั้น 1) และ ห้อง 221-224 (ชั้น 2) 13 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง สมุด 14 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30 น.


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทรศัพท์ 0 7780 0026 โทรสาร 0 7780 0026
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]