รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กชายสุไลมาน  ตอกอ
2. เด็กชายอัสรี  สะอะ
 
1. นายมูฮำมัดรุสลำ  ดือราวี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบือเระ 1. เด็กชายฟูรกอน  ซาและเนาะ
2. เด็กชายอัฟฮัม  ตาเฮ
 
1. นายพาริด  เจะแว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจ่ากอง 1. เด็กชายอับดุลฮาคีม  วานิ
2. เด็กชายไซฟูดิน  คอซอ
 
1. นางฮารีซะห์  เจ๊ะหลง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กชายซัยฟุดดีน  ยูโซะ
2. เด็กหญิงซีตีอัยเสาะห์  ลาเตะ
3. เด็กหญิงฟิรฮานา  บราเฮง
4. เด็กชายอัฟนัน  ดามิ
5. เด็กหญิงอาซีเยาะห์  มิง
 
1. นางซาฮีเม๊าะ  เล๊ะนุ๊
2. นางสาวนูรียา  มะเซ็งจะ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารวัน 1. เด็กชายนิติธร    พุฒคง
2. เด็กหญิงเกศกนก    ศุกร์เพ็ง
 
1. นางอัญชนา   สมประกอบ
2. นางกัลยาณี    ศรีเทพ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบกขรณี 1. เด็กหญิงนูรซาฟีกา  เจะคาเดร์
2. เด็กชายอรรถพล  ศรีสุวรรณ
 
1. นางจุฑารัตน์  สิ้นกั้ง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลักแตน 1. เด็กหญิงอิสมีรา   บูแว
 
1. นางสาวฟาอีซะห์  จารู
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 1. เด็กหญิงฟิรดาว  มะแซ
 
1. นายอัชมี  สารอเอง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 1. เด็กชายซอฟรอน  มูละ
 
1. นายอดินันท์  อาแวกือจิ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1. เด็กชายมุมีนะห์  ลาตี
 
1. นางสาวอรสุมา  อาม๊ะ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1. เด็กหญิงนูรอัลยา  อาบู
 
1. นายฮาแว  สาแม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 1. เด็กชายฮากิง  รอนิ
 
1. นายอดินันท์  อาแวกือจิ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงนิมัสณีย์  ฮาวา
2. เด็กชายมูฮัมหมัดซอร์ฟาน  อาแซ
 
1. นางพิม  ศรีหวัง
2. นายสมพล  ศรีหวัง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" 1. เด็กชายซุลกิฟลี  แซปิสุ
2. เด็กชายอานัส  วาโละ
 
1. นางวัลลภา  พรรณศรี
2. นางสาวนูไรการ์  มะแซ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโลทู 1. เด็กชายฟิกรี  มากะ
2. เด็กชายโซฟิต  ยูโซะ
 
1. นายอับฮาร์  เบญจมนัสกุล
2. นายมาหามะ  สะหะเม๊าะ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดำ 1. เด็กหญิงอามานี  ยิ่งสม
 
1. นายแวมูฮามัดเด็ง  แวอุมา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง 1. เด็กหญิงซาฟีรา  เลาะแมปาตา
2. เด็กหญิงนิรุสนานี  แมเลาะ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดซาฮาดัน  เจ๊ะดาแม็ง
 
1. นางฮานาน  ฮาแว
2. นางนันทิรา  สะดีละ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง 1. เด็กหญิงซูไวบะห์  ดอตา
2. เด็กหญิงนูรมา  บราเซะ
3. เด็กชายแวอาริฟ  เล็ง
 
1. นางนันทิรา  สะดีละ
2. นางฮานาน  ฮาแว
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 1. เด็กชายซุลกีฟลี  บราเฮง
2. เด็กชายมูฮำหมัดราฟฟี่  ดอนิ
3. เด็กชายอิสรี  อาแว
 
1. นายอดินันท์  อาแวกือจิ
2. นายกรีฑา  แก่นจันทร์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะลาพอ 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  สาและ
 
1. นางมาลี  พุฒนิล
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบือเระ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดซารีฟ  เฮงดาดา
 
1. นางพิรม  เต็มพร้อม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงนัสรี  บือราเฮง
 
1. นางนิภาพร  สาแม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดำ 1. เด็กชายรอซาลี  วาแม็ง
 
1. นางสีตีคอลีเย๊าะ  เจ๊ะเง๊าะ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" 1. เด็กชายกูมารุดดีน  ซาหลง
 
1. นางอานีซาร์  เจ๊ะฮะ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดำ 1. เด็กหญิงซัมซียะห์  หะหมัด
 
1. นางไลลา  เตะโระ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสือดัง 1. เด็กหญิงยาวารี  ตาฮา
 
1. นางอนงค์รัตน์  มหาทอง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะลาพอ 1. เด็กหญิงมัสลีนา  มุสตาฟา
 
1. นางลักษณา  บุญศิริ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบือแต 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอากีมีน  บูแว
 
1. นางสาวมัสตูเราะห์  สาลา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า 1. เด็กหญิงซูรัยยา  สาแม
 
1. นางนูรลีซา  ยูโซะ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะลาพอ 1. เด็กชายซับรี  เยะ
 
1. นางพัชราภรณ์  พรหมจันทร์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงกูซารา  วาเฮงสา
 
1. นางนฤมล  ยิงทา
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงมูลง 1. เด็กหญิงกรรณตินี  กาซอ
2. เด็กหญิงซอบารียะ  สาอิ
3. เด็กหญิงนูรฮายาตี  นิลา
4. เด็กชายนูไรดา  มันนิ
5. เด็กหญิงฟาตีฮะ  เจะมอ
6. เด็กหญิงรีม  มาโอ๊ะ
7. เด็กหญิงอัสมะ   ยามิง
8. เด็กหญิงอิลมี  เจะโยะ
9. เด็กหญิงฮัยฟะ  สะอง
10. เด็กหญิงเดียนา  บือซา
 
1. นายยูกีพลี  หะแว
2. นางนูรีซัน  แสงโมลี
3. นางสาวมัซปูปะห์  สาแล
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง 1. เด็กชายอิลยาสะ  สาแม
2. เด็กชายฮานูซี  สาแม็ง
 
1. นายอิสามะแอ  มูบิง
2. นายรอฮีม  อีแต
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 1. เด็กชายซัมซูดิน  สอและ
2. เด็กหญิงซานีตา  นาเซร์
3. เด็กหญิงมาซือนา  เปาะมะ
4. เด็กชายมูฮัมมัดฮาริส   เด็ง
5. เด็กหญิงอานิส  ยะโกะ
6. เด็กหญิงแวฟาฮาดา  เจะสมาแห
 
1. นางสุณี  ทองแช่ม
2. นางกาญจนา  แม่ลิ่ม
3. นายอายุ  วันทอง
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะลาพอ 1. เด็กชายซุลฟาร์  กาเจ
2. เด็กชายซูไฮมี  นิการี
3. เด็กชายฟาริส  ดอเลาะ
4. เด็กชายมูฮัมหมัดโซฟี  มะหลง
5. เด็กชายมูฮำหมัดซูการนา  เจะมามะ
6. เด็กชายอารอฟัต  อาลี
 
1. นายสิทธิพงษ์  ส้มเกิด
2. นายอับดุลฮาเลง  วานิ
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสือดัง 1. เด็กหญิงปัทมา  วาเต๊ะ
2. เด็กหญิงรูวัยดาห์  เจะฮะ
3. เด็กหญิงอามีเนาะ  บือซา
 
1. นางสายฝน  ชูนิรันด์
2. นางสุกิต  นฤมาณพงศกร
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 1. เด็กหญิงกัซมา  อาแวกาจิ
2. เด็กหญิงนาซีละห์  สุหลง
3. เด็กหญิงสุไรดา  ดาโอะ
 
1. นางนุชนภา  แดงวิไล
2. นางสาวสุคนธ์  แดงโชติ
 
38 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอิดรีส  คาเรง
2. นายอับดุลเลาะ  อูมา
 
1. นายมูฮำมัดซอบรี   เจะสะนิ
2. นายอับดุลเลาะ   ยูโซะ
 
39 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส 1. เด็กชายมูญาฮิด  มาหลง
2. เด็กชายยุซรอน  ดอเลาะ
 
1. นายแวอาลี  วาเลาะ
2. นายนุสลัน  สือแม
 
40 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 1. เด็กชายฟารุค   มากะ
2. นายมะรอกิ   แคเมาะ
 
1. นายมูฮำมัดซอบรี   เจะสะนิ
2. นายดูสตา  ลาเต๊ะ
 
41 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบือเระ 1. เด็กหญิงฟาติน  ดาแม
2. เด็กหญิงอิลฮาม  ดือราแม
 
1. นางสาวมนทิยา  จันทรประดิษฐ์
 
42 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 1. นายมูฮัมหมัดยัฟรี   รีจิ
2. เด็กชายอาซีซี้ย์  ฮาแว
 
1. นายมูฮำมัดซอบรี   เจะสะนิ
2. นางอีเสาะ  ลือแบซา
 
43 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ 1. เด็กหญิงนาซีบะห์  ตือเงาะ
2. เด็กหญิงโซเฟีย  ซาแม
 
1. นางสาวกาญจนา  หะมะ
2. นางสาวโรสราณี  สะดี
 
44 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 1. นายซอฟวาน  ดอเล๊าะ
2. เด็กชายซอฟูวาน  ซาแล
 
1. นายมูฮำมัดซอบรี   เจะสะนิ
2. นายอำมัด  ซูเด็ง
 
45 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงฟารินดา  ชุ่มมงคล
2. เด็กชายอะฮ์หมัดอิลฮัมฮาบีบี  ลอมา
 
1. นายอาหะมะตอลา  บือราเฮง
2. นางสาวอายียะ  มูซอ
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบกขรณี 1. เด็กชายซอลีฮีน  หะระซอ
2. เด็กชายยศภัทร  ช่างสอน
3. เด็กชายอาราฟัน  บูละ
 
1. นายสวาด  รัตนกาญจน์
2. นางศลิษา  รัตนะ
3. นางศลิษา  รัตนะ
4. นางศลิษา  รัตนะ
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 1. เด็กชายกูอันวา  มะรูตี
2. เด็กชายมะกือตา  สาแม
3. เด็กชายอาซูวัน  แวกะจิ
 
1. นางยุพาวรรณ  ชัยมณี
2. นายฮำดี  ตาเห
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแลแวะ 1. เด็กชายนัจมุดดีน  เจ๊ะแต
2. เด็กชายฟัยรุส  แอแบ
3. เด็กชายไซฟู  ยูโซ๊ะ
 
1. นายอับดุลเลาะ  เจ๊ะและ
2. นายอับดุลบาซิ  เจ๊ะซอ
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโลทู 1. เด็กหญิงนูร์เอฟาร์  อาแว
2. เด็กหญิงฮัมซี  สาฮา
3. เด็กหญิงฮาฟีซา  อาแว
 
1. นายรุสมาน  นิเฮง
2. นายตรัดมีซี  ตาวา
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร 1. เด็กหญิงนาซีฟัตร์  นิมิง
2. เด็กหญิงนาซีรา  กูโน
3. เด็กหญิงนูรซาวานี  สาแม
 
1. นางสาวฮายาตี  มูซอ
2. นางสาวนุมา  หะแว
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะบิ้ง 1. เด็กชายซาวาวี  สาและ
2. เด็กชายต่วนซาฟีอีน  ปิ
3. เด็กชายอาฟันดี  สาหะ
 
1. นางผกามาศ  ศรีนวลดี
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโลทู 1. เด็กหญิงนุรฮีดายะห์  ลูดิง
2. เด็กหญิงนูรีฮัน  มูลอ
3. เด็กหญิงพาดีละห์  สาฮา
 
1. นายรุสมาน  นิเฮง
2. นางนิกัสมา  นิแว
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโลทู 1. เด็กหญิงซูนีตา  เจะซา
2. เด็กหญิงพาห์มี  แมแล
3. เด็กหญิงรุสนานี  เจะแต
 
1. นายอับฮาร์  เบญจมนัสกุล
2. นายสูกีฟลี  ดือรามะ
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร 1. เด็กหญิงนูรดา  แย
2. เด็กหญิงมุมีนะฮ์  สะแม
3. เด็กหญิงฮาซามี  สีโสง
 
1. นางสาวโสภา  หงะหงอ
2. นางสาวต่วนสีหายา  กูโปะ
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าม่วง 1. เด็กหญิงติฟลา  โตะเละ
2. เด็กหญิงนูรฮัสนา  เจะเลาะ
3. เด็กหญิงฟิรดาวน์  มะจะ
 
1. นางยุซรีนา  ลาเต๊ะ
2. นายมูฮามะคอบีดี  มะเด็ง
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโลทู 1. เด็กหญิงซูฮายลา  ดอเลาะ
2. เด็กชายอัสมะ  บินมาสาและ
3. นางสาวอัสมะห์  ดาวี
 
1. นางสาวรอปีอะ  สาฮา
2. นางสาวอูลญา  ยูโซ๊ะ
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) 1. เด็กหญิงซัยนับ  บือราเฮง
2. เด็กหญิงลาวียะ  วามะ
3. เด็กหญิงอาซีซะห์  ยะพา
 
1. นางนาปีส๊ะ  บือราเฮง
2. นายมะซอเร  สะอะ
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนิบง 1. เด็กหญิงนูรซาณี   สะแม
2. เด็กหญิงนูรุลบายาน   ดือราแม
3. เด็กหญิงรีฮาม   เมฆลอย
 
1. นางคณิตา  เส้งเสาร์
2. นางสาวนูรียะห์   ดาฮายี
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดำ 1. เด็กหญิงนูรีดา  วายะโยะ
2. เด็กหญิงพาดีละ  อาลี
3. เด็กหญิงแวนี   สาเมาะ
 
1. นายมะรอพี  สาแม
2. นางพาตีเม๊าะ  มุตตากีม
 
60 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง 1. เด็กหญิงนาซูรา  กากะ
2. เด็กหญิงนูรฮาซีกีม  วาเต๊ะ
3. เด็กหญิงรอกีเยาะ  กูโน
 
1. นางฮานาน  ฮาแว
2. นางนันทิรา  สะดีละ
 
61 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระจูด 1. เด็กหญิงนูรอัย   มะตาเอ
2. เด็กชายมูฮำหมัดซอฟี  ฮาแว
3. เด็กชายไฟซ้อล  มะยูดา
 
1. นางนูรีซัน   ชูดโรง
2. นางสาวพาตีเมาะ   มะลี