กิจกรรมการแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน

- กิจกรรมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ (คลิก)
- เกณฑ์การตัดสิน ระดับเขตพื้นที่/ระดับภาคใต้ ดูได้จากเมนู เกณฑ์การแข่งขัน

วันศุกร์ ที่ 04 กันยายน 2558 เวลา 10:13 น.