สรุปเหรียญรางวัล สพป. ปัตตานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านจะเฆ่ 11 3 1 0 15
2 บ้านโลทู 8 2 0 0 10
3 บ้านกะลาพอ 8 1 0 0 9
4 บ้านบือเระ 8 0 1 1 9
5 บ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" 7 2 0 0 9
6 บ้านน้ำดำ 7 1 0 0 8
7 ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 7 0 1 0 8
8 ชุมชนบ้านบางเก่า 6 4 1 0 11
9 บ้านสือดัง 6 2 1 1 9
10 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว 6 1 0 0 7
11 บ้านโตะบาลา 6 0 0 0 6
12 บ้านป่าม่วง 5 3 1 2 9
13 บ้านเจาะกือแย 4 1 1 2 6
14 บ้านปลักแตน 4 1 0 0 5
15 บ้านตะโละไกรทอง 4 0 1 0 5
16 บ้านอุแตบือราแง 4 0 0 0 4
17 บ้านกะรุบี 4 0 0 0 4
18 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส 3 7 2 0 12
19 บ้านปล่องหอย 3 4 2 1 9
20 บ้านพิเทน 3 3 0 1 6
21 บ้านโต๊ะชูด 3 3 0 1 6
22 บ้านชะเมาสามต้น 3 2 1 1 6
23 บ้านบือแต 3 2 0 0 5
24 วัดสารวัน 3 2 0 0 5
25 บ้านแลแวะ 3 1 0 1 4
26 บ้านโคกนิบง 3 1 0 0 4
27 บ้านบาโงยือริง 3 1 0 0 4
28 บ้านมือลอ (มะอาแดอุทิศ) 3 0 1 1 4
29 วัดโบกขรณี 3 0 1 0 4
30 ตะบิ้ง 3 0 0 0 3
31 แซะโมะ 3 0 0 0 3
32 บ้านบือจะ 2 3 2 0 7
33 บ้านพอเหมาะ 2 3 0 0 5
34 บ้านป่าทุ่ง 2 2 0 0 4
35 บ้านทุ่งกินนร 2 1 1 0 4
36 บ้านตือเบาะ 2 1 1 0 4
37 บ้านกระจูด 2 0 1 1 3
38 บ้านเขาดิน 2 0 0 1 2
39 วัดโชติรส 2 0 0 0 2
40 บ้านลานช้าง 1 6 1 0 8
41 บ้านมะแนดาแล 1 3 1 0 5
42 บ้านป่าไหม้ 1 2 1 0 4
43 ปายอ 1 2 0 0 3
44 บ้านบาโงยือแบ็ง 1 1 1 0 3
45 บ้านปากู (มีนาประชาคาร) 1 1 0 0 2
46 ชุมชนบ้านมะนังดาลำ 1 1 0 0 2
47 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 1 1 0 0 2
48 บ้านบาโงมูลง 1 0 1 0 2
49 บ้านจ่ากอง 1 0 0 1 1
50 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) 1 0 0 0 1
51 ชุมชนบ้านแป้น 1 0 0 0 1
52 บ้านท่าช้าง 1 0 0 0 1
53 บ้านวังไชย 1 0 0 0 1
54 บ้านช่องแมว 0 2 0 1 2
55 บ้านมะนังยง 0 2 0 0 2
56 บ้านบน 0 1 1 1 2
57 บ้านบาเลาะ 0 1 0 0 1
58 บ้านละหาร 0 1 0 0 1
59 บ้านตะโละดารามัน 0 0 2 1 2
60 บ้านตะโละแมะนา 0 0 1 0 1
รวม 177 81 29 18 287