หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายฮัมดี วามะ ธุรการโรงเรียนบ้านสือดัง กรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลและรายงานผล  
2 นางสาวบาฮียะห์ กอเนาะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น/บ้านบือเระ กรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลและรายงานผล  
3 นายอิบรอเฮง เจ๊ะเล๊าะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกะลาพอ กรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลและรายงานผล  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 และ โรงเรียนบ้านกะลาพอ
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]