หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 070 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) 1 2 2
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า 12 24 18
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส 13 26 22
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ 4 11 8
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 3 7 5
6 004 โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น 1 3 1
7 007 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 9 21 16
8 009 โรงเรียนตะบิ้ง 3 8 3
9 010 โรงเรียนบ้านกระจูด 4 10 6
10 011 โรงเรียนบ้านกะรุบี 4 5 5
11 012 โรงเรียนบ้านกะลาพอ 10 21 12
12 013 โรงเรียนบ้านกาหงษ์ 2 6 4
13 016 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 17 37 28
14 017 โรงเรียนบ้านจ่ากอง 2 4 2
15 020 โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น 7 14 11
16 019 โรงเรียนบ้านช่องแมว 3 10 6
17 022 โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน 3 6 3
18 023 โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา 1 1 1
19 021 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 7 12 11
20 024 โรงเรียนบ้านตือเบาะ 4 13 6
21 028 โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร 5 10 7
22 029 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ 0 0 0
23 027 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1 3 2
24 030 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 9 20 14
25 031 โรงเรียนบ้านบน 3 8 5
26 035 โรงเรียนบ้านบาเลาะ 1 2 2
27 032 โรงเรียนบ้านบาโงมูลง 2 13 5
28 034 โรงเรียนบ้านบาโงยือริง 4 10 6
29 033 โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง 3 5 3
30 036 โรงเรียนบ้านบีติง 0 0 0
31 037 โรงเรียนบ้านบือจะ 7 14 11
32 039 โรงเรียนบ้านบือเระ 10 20 13
33 038 โรงเรียนบ้านบือแต 5 9 8
34 041 โรงเรียนบ้านปลักแตน 7 10 9
35 040 โรงเรียนบ้านปล่องหอย 11 17 16
36 042 โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) 3 7 5
37 043 โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง 4 9 7
38 044 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 12 24 19
39 045 โรงเรียนบ้านป่าไหม้ 4 10 7
40 046 โรงเรียนบ้านพอเหมาะ 5 10 7
41 047 โรงเรียนบ้านพิเทน 8 13 9
42 048 โรงเรียนบ้านมะกอ 0 0 0
43 049 โรงเรียนบ้านมะนังยง 2 5 3
44 050 โรงเรียนบ้านมะแนดาแล 6 9 7
45 051 โรงเรียนบ้านมือลอ (มะอาแดอุทิศ) 6 17 10
46 052 โรงเรียนบ้านรังมดแดง 0 0 0
47 054 โรงเรียนบ้านละหาร 1 1 1
48 055 โรงเรียนบ้านละอาร์ 0 0 0
49 053 โรงเรียนบ้านละเวง 0 0 0
50 056 โรงเรียนบ้านลานช้าง 9 21 12
51 059 โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" 9 24 17
52 060 โรงเรียนบ้านวังไชย 1 2 2
53 061 โรงเรียนบ้านสือดัง 10 17 13
54 062 โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง 4 12 8
55 014 โรงเรียนบ้านเขาดิน 3 9 4
56 018 โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 8 18 9
57 057 โรงเรียนบ้านแลแวะ 5 11 8
58 015 โรงเรียนบ้านโคกนิบง 6 10 9
59 026 โรงเรียนบ้านโตะบาลา 6 16 10
60 025 โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด 7 19 12
61 058 โรงเรียนบ้านโลทู 10 30 21
62 063 โรงเรียนปายอ 4 7 4
63 064 โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว 7 14 11
64 068 โรงเรียนวัดสารวัน 5 14 10
65 066 โรงเรียนวัดโชติรส 2 3 3
66 067 โรงเรียนวัดโบกขรณี 4 10 8
67 008 โรงเรียนแซะโมะ 3 3 3
รวม 332 727 510
1237

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 และ โรงเรียนบ้านกะลาพอ
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]