หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ปัตตานี เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 17 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
2 โรงเรียนบ้านโลทู 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
3 โรงเรียนบ้านกะลาพอ 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
4 โรงเรียนบ้านบือเระ 10 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
5 โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
6 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
7 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 9 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
8 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า 12 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
9 โรงเรียนบ้านสือดัง 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
10 โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
11 โรงเรียนบ้านโตะบาลา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
12 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 12 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
13 โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
14 โรงเรียนบ้านปลักแตน 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
15 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 7 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
16 โรงเรียนบ้านกะรุบี 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
17 โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
18 โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส 13 3 25% 7 58.33% 2 16.67% 0 0% 12
19 โรงเรียนบ้านปล่องหอย 11 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
20 โรงเรียนบ้านพิเทน 8 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
21 โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
22 โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
23 โรงเรียนบ้านบือแต 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
24 โรงเรียนวัดสารวัน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
25 โรงเรียนบ้านแลแวะ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
26 โรงเรียนบ้านโคกนิบง 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
27 โรงเรียนบ้านบาโงยือริง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
28 โรงเรียนบ้านมือลอ (มะอาแดอุทิศ) 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
29 โรงเรียนวัดโบกขรณี 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
30 โรงเรียนตะบิ้ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
31 โรงเรียนแซะโมะ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
32 โรงเรียนบ้านบือจะ 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
33 โรงเรียนบ้านพอเหมาะ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
34 โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
35 โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
36 โรงเรียนบ้านตือเบาะ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
37 โรงเรียนบ้านกระจูด 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
38 โรงเรียนบ้านเขาดิน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
39 โรงเรียนวัดโชติรส 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
40 โรงเรียนบ้านลานช้าง 9 1 12.5% 6 75% 1 12.5% 0 0% 8
41 โรงเรียนบ้านมะแนดาแล 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
42 โรงเรียนบ้านป่าไหม้ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
43 โรงเรียนปายอ 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
44 โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
45 โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
46 โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
47 โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
48 โรงเรียนบ้านบาโงมูลง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
49 โรงเรียนบ้านจ่ากอง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
50 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
51 โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
53 โรงเรียนบ้านวังไชย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
54 โรงเรียนบ้านช่องแมว 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
55 โรงเรียนบ้านมะนังยง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
56 โรงเรียนบ้านบน 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
57 โรงเรียนบ้านบาเลาะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
58 โรงเรียนบ้านละหาร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
59 โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
60 โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 และ โรงเรียนบ้านกะลาพอ
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]