สรุปเหรียญรางวัล สพป. ปัตตานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จิปิภพพิทยา 19 7 2 2 28
2 บ้านม่วงเตี้ย 18 6 6 3 30
3 อนุบาลยะรัง 13 4 2 1 19
4 ต้นพิกุล 12 0 1 0 13
5 บ้านวังกว้าง 11 6 2 4 19
6 มายอ (สถิตย์ภูผา) 11 1 1 2 13
7 ชุมชนบ้านพงสตา 9 8 4 3 21
8 บ้านประจัน 9 4 2 2 15
9 บ้านโคกโพธิ์ 9 2 0 1 11
10 วัดภมรคติวัน 8 5 0 3 13
11 บ้านควนลังงา 8 2 4 2 14
12 บ้านศาลาสอง 7 5 1 2 13
13 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 7 4 5 4 16
14 บ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 7 0 3 0 10
15 ไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) 6 8 1 1 15
16 บ้านควนแปลงงู 6 4 1 0 11
17 วัดมะกรูด 6 3 1 0 10
18 บ้านถนน 6 1 0 0 7
19 บ้านนาประดู่ 5 8 1 2 14
20 ชุมชนวัดอัมพวนาราม 5 7 0 4 12
21 วัดนาประดู่ 5 2 4 1 11
22 บ้านปาลัส 5 1 1 4 7
23 บ้านตรัง 5 0 0 2 5
24 บ้านปานัน 4 8 1 2 13
25 ชุมชนบ้านบือแนปีแน 4 2 0 0 6
26 บ้านนาค้อเหนือ 4 2 0 0 6
27 บ้านระแว้ง 4 1 1 0 6
28 บ้านนาเกตุ 4 1 1 0 6
29 วัดสุนทรวารี 4 1 0 2 5
30 บ้านบินยา 4 1 0 0 5
31 บ้านควนโนรี 4 0 1 2 5
32 ตลาดปรีกี 3 4 1 1 8
33 บ้านน้ำใส 3 3 1 3 7
34 ตลาดนัดต้นมะขาม 3 2 1 1 6
35 ตลาดนัดบาซาเอ 3 2 0 0 5
36 บ้านสายชล 3 2 0 0 5
37 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 3 1 0 1 4
38 บ้านต้นทุเรียน 3 1 0 1 4
39 บ้านบาตะกูโบ 3 1 0 0 4
40 บ้านโผงโผง 3 0 0 0 3
41 ชุมชนบ้านต้นสน 2 4 0 1 6
42 บ้านละหารยามู 2 4 0 0 6
43 บ้านโคกขี้เหล็ก 2 2 0 1 4
44 บ้านป่าไร่ 2 1 1 0 4
45 บ้านตุปะ 2 1 0 0 3
46 วัดอรัญวาสิการาม 2 0 2 1 4
47 บ้านบูดน 2 0 1 1 3
48 บ้านคลองช้าง(มายอ) 2 0 1 0 3
49 บ้านบาโง 2 0 0 0 2
50 บ้านป่าบอน 2 0 0 0 2
51 บ้านเขาวัง 1 5 1 2 7
52 บ้านกระเสาะ 1 3 1 1 5
53 บ้านคางา 1 2 2 0 5
54 บ้านคูระ 1 2 1 1 4
55 บ้านคลองหิน 1 2 1 0 4
56 บ้านท่าเรือ 1 2 0 1 3
57 วัดบุพนิมิต 1 2 0 0 3
58 ชุมชนบ้านเมืองยอน 1 2 0 0 3
59 บ้านคลองช้าง 1 1 3 1 5
60 บ้านนาค้อกลาง 1 1 1 1 3
61 บ้านดูวา 1 1 0 1 2
62 บ้านอินทนิล 1 1 0 1 2
63 บ้านลางสาด 1 1 0 0 2
64 บ้านควนลาแม 1 1 0 0 2
65 บ้านยางแดง 1 0 2 0 3
66 บ้านกรือเซะ 1 0 1 1 2
67 บ้านสามยอด 1 0 1 1 2
68 บ้านกาแลสะนอ 1 0 1 1 2
69 บ้านเกาะตา 1 0 1 0 2
70 บ้านกูวิง 1 0 1 0 2
71 บ้านสิเดะ 1 0 1 0 2
72 บ้านกระหวะ 1 0 0 3 1
73 บ้านแขนท้าว 1 0 0 1 1
74 วัดเกาะหวาย 1 0 0 0 1
75 บ้านคลองทราย 1 0 0 0 1
76 บ้านล้อแตก 1 0 0 0 1
77 บ้านดอนเค็ด 1 0 0 0 1
78 บ้านท่าคลอง 1 0 0 0 1
79 บ้านปลักปรือ 1 0 0 0 1
80 วัดธนาภิมุข 1 0 0 0 1
81 บ้านอาโห 1 0 0 0 1
82 บ้านอีบุ๊ 1 0 0 0 1
83 บ้านเกาะจัน 0 5 1 2 6
84 บ้านโคกเหรียง 0 3 0 0 3
85 บ้านทุ่งยาว 0 2 2 0 4
86 บ้านบากง 0 2 0 2 2
87 บ้านมะหุด 0 2 0 1 2
88 วัดป่าสวย 0 2 0 0 2
89 บ้านด่าน 0 1 2 1 3
90 บ้านบาโงฆาดิง 0 1 2 0 3
91 วัดนิคมสถิต 0 1 1 1 2
92 บ้านนาค้อใต้ 0 1 1 0 2
93 บ้านบูเกะกุง 0 1 1 0 2
94 บ้านเจะบาแน 0 1 1 0 2
95 ชุมชนบ้านสะนอ 0 1 0 3 1
96 บ้านชะเมา 0 1 0 1 1
97 บ้านต้นแซะ 0 1 0 1 1
98 วัดทรายขาว 0 1 0 1 1
99 บ้านบาละแต 0 1 0 0 1
100 บ้านบราโอ 0 1 0 0 1
101 บ้านสมาหอ 0 1 0 0 1
102 บ้านตันหยง 0 0 1 0 1
103 บ้านกระโด 0 0 0 1 0
104 วัดบันลือคชาวาส 0 0 0 1 0
105 บ้านบราโอ(สาขากูนิง) 0 0 0 0 0
รวม 308 187 84 91 579