สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปัตตานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านม่วงเตี้ย 13 4 4 21 18 6 6 3 30
2 บ้านวังกว้าง 8 6 2 16 11 6 2 4 19
3 วัดภมรคติวัน 8 3 3 14 8 5 0 3 13
4 จิปิภพพิทยา 6 6 5 17 19 7 2 2 28
5 บ้านควนลังงา 6 4 2 12 8 2 4 2 14
6 มายอ (สถิตย์ภูผา) 6 3 2 11 11 1 1 2 13
7 ไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) 6 1 3 10 6 8 1 1 15
8 ต้นพิกุล 6 1 2 9 12 0 1 0 13
9 อนุบาลยะรัง 4 5 5 14 13 4 2 1 19
10 ชุมชนวัดอัมพวนาราม 4 1 3 8 5 7 0 4 12
11 บ้านโคกโพธิ์ 4 1 2 7 9 2 0 1 11
12 บ้านควนแปลงงู 4 1 1 6 6 4 1 0 11
13 บ้านถนน 4 1 0 5 6 1 0 0 7
14 บ้านศาลาสอง 3 3 1 7 7 5 1 2 13
15 บ้านบินยา 3 0 0 3 4 1 0 0 5
16 ชุมชนบ้านพงสตา 2 5 6 13 9 8 4 3 21
17 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 2 5 4 11 7 4 5 4 16
18 บ้านประจัน 2 3 4 9 9 4 2 2 15
19 วัดมะกรูด 2 3 1 6 6 3 1 0 10
20 บ้านปานัน 2 2 2 6 4 8 1 2 13
21 ตลาดนัดบาซาเอ 2 1 1 4 3 2 0 0 5
22 บ้านน้ำใส 2 1 0 3 3 3 1 3 7
23 ชุมชนบ้านบือแนปีแน 2 0 1 3 4 2 0 0 6
24 บ้านระแว้ง 2 0 1 3 4 1 1 0 6
25 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 2 0 1 3 3 1 0 1 4
26 บ้านตรัง 1 3 0 4 5 0 0 2 5
27 ชุมชนบ้านต้นสน 1 2 1 4 2 4 0 1 6
28 บ้านต้นทุเรียน 1 2 0 3 3 1 0 1 4
29 บ้านบาตะกูโบ 1 1 2 4 3 1 0 0 4
30 บ้านนาค้อเหนือ 1 0 2 3 4 2 0 0 6
31 บ้านคลองช้าง(มายอ) 1 0 0 1 2 0 1 0 3
32 บ้านบาโง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
33 บ้านคลองหิน 1 0 0 1 1 2 1 0 4
34 วัดบุพนิมิต 1 0 0 1 1 2 0 0 3
35 บ้านคลองช้าง 1 0 0 1 1 1 3 1 5
36 บ้านดูวา 1 0 0 1 1 1 0 1 2
37 บ้านอินทนิล 1 0 0 1 1 1 0 1 2
38 วัดเกาะหวาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 บ้านคลองทราย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
40 บ้านล้อแตก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
41 บ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 0 5 1 6 7 0 3 0 10
42 วัดนาประดู่ 0 3 1 4 5 2 4 1 11
43 บ้านนาประดู่ 0 2 2 4 5 8 1 2 14
44 บ้านนาเกตุ 0 2 2 4 4 1 1 0 6
45 บ้านปาลัส 0 2 1 3 5 1 1 4 7
46 บ้านควนโนรี 0 2 1 3 4 0 1 2 5
47 วัดอรัญวาสิการาม 0 2 1 3 2 0 2 1 4
48 บ้านกรือเซะ 0 2 1 3 1 0 1 1 2
49 ตลาดปรีกี 0 2 0 2 3 4 1 1 8
50 วัดสุนทรวารี 0 1 3 4 4 1 0 2 5
51 บ้านโผงโผง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
52 บ้านเขาวัง 0 1 1 2 1 5 1 2 7
53 บ้านกระเสาะ 0 1 1 2 1 3 1 1 5
54 บ้านคางา 0 1 1 2 1 2 2 0 5
55 บ้านกระหวะ 0 1 1 2 1 0 0 3 1
56 ชุมชนบ้านสะนอ 0 1 1 2 0 1 0 3 1
57 บ้านสายชล 0 1 0 1 3 2 0 0 5
58 บ้านละหารยามู 0 1 0 1 2 4 0 0 6
59 บ้านคูระ 0 1 0 1 1 2 1 1 4
60 บ้านนาค้อกลาง 0 1 0 1 1 1 1 1 3
61 บ้านลางสาด 0 1 0 1 1 1 0 0 2
62 บ้านสามยอด 0 1 0 1 1 0 1 1 2
63 บ้านเกาะตา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
64 บ้านบาละแต 0 1 0 1 0 1 0 0 1
65 บ้านโคกขี้เหล็ก 0 0 2 2 2 2 0 1 4
66 บ้านป่าไร่ 0 0 2 2 2 1 1 0 4
67 ตลาดนัดต้นมะขาม 0 0 1 1 3 2 1 1 6
68 บ้านบูดน 0 0 1 1 2 0 1 1 3
69 บ้านท่าเรือ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
70 ชุมชนบ้านเมืองยอน 0 0 1 1 1 2 0 0 3
71 บ้านยางแดง 0 0 1 1 1 0 2 0 3
72 บ้านดอนเค็ด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
73 บ้านท่าคลอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
74 บ้านปลักปรือ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
75 บ้านเกาะจัน 0 0 1 1 0 5 1 2 6
76 บ้านโคกเหรียง 0 0 1 1 0 3 0 0 3
77 บ้านตุปะ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
78 บ้านป่าบอน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
79 บ้านควนลาแม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
80 บ้านกาแลสะนอ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
81 บ้านกูวิง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
82 บ้านสิเดะ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
83 บ้านแขนท้าว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
84 วัดธนาภิมุข 0 0 0 0 1 0 0 0 1
85 บ้านอาโห 0 0 0 0 1 0 0 0 1
86 บ้านอีบุ๊ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
87 บ้านทุ่งยาว 0 0 0 0 0 2 2 0 4
88 บ้านบากง 0 0 0 0 0 2 0 2 2
89 บ้านมะหุด 0 0 0 0 0 2 0 1 2
90 วัดป่าสวย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
91 บ้านด่าน 0 0 0 0 0 1 2 1 3
92 บ้านบาโงฆาดิง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
93 วัดนิคมสถิต 0 0 0 0 0 1 1 1 2
94 บ้านนาค้อใต้ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
95 บ้านบูเกะกุง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
96 บ้านเจะบาแน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
97 บ้านชะเมา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
98 บ้านต้นแซะ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
99 วัดทรายขาว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
100 บ้านบราโอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 บ้านสมาหอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 บ้านตันหยง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
103 บ้านกระโด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
104 วัดบันลือคชาวาส 0 0 0 0 0 0 0 1 0
105 บ้านบราโอ(สาขากูนิง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 120 105 94 319 308 187 84 91 579