หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558 เวลา 08.00-16.30 น.

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางต่วนเยาะ นิสะนิ ครู โรงเรียนบ้านประจัน คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย  
2 นางวรรณา แดงเพ็ง ครู โรงเรียนวัดธนาภิมุข คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]