หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ปัตตานี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนจิปิภพพิทยา 33 19 63.33% 7 23.33% 2 6.67% 2 6.67% 30
2 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 36 18 54.55% 6 18.18% 6 18.18% 3 9.09% 33
3 โรงเรียนอนุบาลยะรัง 20 13 65% 4 20% 2 10% 1 5% 20
4 โรงเรียนต้นพิกุล 14 12 92.31% 0 0% 1 7.69% 0 0% 13
5 โรงเรียนบ้านวังกว้าง 23 11 47.83% 6 26.09% 2 8.7% 4 17.39% 23
6 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 18 11 73.33% 1 6.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
7 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 27 9 37.5% 8 33.33% 4 16.67% 3 12.5% 24
8 โรงเรียนบ้านประจัน 17 9 52.94% 4 23.53% 2 11.76% 2 11.76% 17
9 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 12 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
10 โรงเรียนวัดภมรคติวัน 17 8 50% 5 31.25% 0 0% 3 18.75% 16
11 โรงเรียนบ้านควนลังงา 17 8 50% 2 12.5% 4 25% 2 12.5% 16
12 โรงเรียนบ้านศาลาสอง 16 7 46.67% 5 33.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 22 7 35% 4 20% 5 25% 4 20% 20
14 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 10 7 70% 0 0% 3 30% 0 0% 10
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) 18 6 37.5% 8 50% 1 6.25% 1 6.25% 16
16 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
17 โรงเรียนวัดมะกรูด 12 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
18 โรงเรียนบ้านถนน 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
19 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 18 5 31.25% 8 50% 1 6.25% 2 12.5% 16
20 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 17 5 31.25% 7 43.75% 0 0% 4 25% 16
21 โรงเรียนวัดนาประดู่ 13 5 41.67% 2 16.67% 4 33.33% 1 8.33% 12
22 โรงเรียนบ้านปาลัส 12 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 4 36.36% 11
23 โรงเรียนบ้านตรัง 8 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
24 โรงเรียนบ้านปานัน 16 4 26.67% 8 53.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
25 โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน 8 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
26 โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
27 โรงเรียนบ้านระแว้ง 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
28 โรงเรียนบ้านนาเกตุ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
29 โรงเรียนวัดสุนทรวารี 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
30 โรงเรียนบ้านบินยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
31 โรงเรียนบ้านควนโนรี 7 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
32 โรงเรียนตลาดปรีกี 11 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
33 โรงเรียนบ้านน้ำใส 10 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
34 โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม 9 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
35 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
36 โรงเรียนบ้านสายชล 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
37 โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
38 โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
39 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
40 โรงเรียนบ้านโผงโผง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
41 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
42 โรงเรียนบ้านละหารยามู 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
43 โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
44 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
45 โรงเรียนบ้านตุปะ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
46 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
47 โรงเรียนบ้านบูดน 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
48 โรงเรียนบ้านคลองช้าง(มายอ) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
49 โรงเรียนบ้านบาโง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
50 โรงเรียนบ้านป่าบอน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
51 โรงเรียนบ้านเขาวัง 9 1 11.11% 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 9
52 โรงเรียนบ้านกระเสาะ 7 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
53 โรงเรียนบ้านคางา 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
54 โรงเรียนบ้านคูระ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
55 โรงเรียนบ้านคลองหิน 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
56 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
57 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนวัดบุพนิมิต 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 7 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
60 โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
61 โรงเรียนบ้านดูวา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
62 โรงเรียนบ้านอินทนิล 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
63 โรงเรียนบ้านควนลาแม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
64 โรงเรียนบ้านลางสาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
65 โรงเรียนบ้านยางแดง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
66 โรงเรียนบ้านกรือเซะ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
67 โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
68 โรงเรียนบ้านสามยอด 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
69 โรงเรียนบ้านกูวิง 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านสิเดะ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านเกาะตา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านกระหวะ 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
73 โรงเรียนบ้านแขนท้าว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
74 โรงเรียนวัดธนาภิมุข 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนวัดเกาะหวาย 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านดอนเค็ด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านปลักปรือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านล้อแตก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านอาโห 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านอีบุ๊ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านเกาะจัน 8 0 0% 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 8
84 โรงเรียนบ้านโคกเหรียง 4 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านบากง 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
87 โรงเรียนบ้านมะหุด 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
88 โรงเรียนวัดป่าสวย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านด่าน 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
90 โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
91 โรงเรียนวัดนิคมสถิต 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
92 โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านเจะบาแน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
95 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ 5 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
96 โรงเรียนบ้านชะเมา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
97 โรงเรียนบ้านต้นแซะ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
98 โรงเรียนวัดทรายขาว 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
99 โรงเรียนบ้านบราโอ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านบาละแต 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านสมาหอ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านตันหยง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านกระโด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
104 โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
105 โรงเรียนบ้านบราโอ(สาขากูนิง) 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]