สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปัตตานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองปัตตานี 13 1 0 14 14 0 7 1 21
2 อนุบาลปัตตานี 12 2 3 17 14 4 2 1 20
3 บ้านบูดี 8 1 3 12 11 4 1 1 16
4 บ้านหนองแรต 2 3 3 8 4 5 1 1 10
5 ยะหริ่ง 2 1 3 6 8 0 1 1 9
6 บ้านน้ำบ่อ 2 1 3 6 7 2 1 1 10
7 บ้านพ่อมิ่ง 2 0 2 4 4 3 1 0 8
8 บ้านเฑียรยา 2 0 1 3 3 1 0 0 4
9 บ้านทุ่งโพธิ์ 2 0 0 2 3 1 0 0 4
10 บ้านปุลากง 2 0 0 2 2 3 3 0 8
11 บ้านตูเวาะ 1 3 1 5 5 0 0 0 5
12 บ้านมะปริง 1 2 1 4 4 1 1 0 6
13 บ้านยาบี 1 2 0 3 2 1 0 0 3
14 บ้านคลองมานิง 1 1 0 2 2 1 1 0 4
15 วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 1 1 0 2 2 1 0 1 3
16 บ้านคลองช้าง 1 0 2 3 5 1 0 0 6
17 บ้านคาโต 1 0 1 2 3 1 1 0 5
18 บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 1 0 1 2 2 4 0 1 6
19 บ้านตันหยงเปาว์ 1 0 1 2 1 4 1 2 6
20 บ้านเกาะหม้อแกง 1 0 0 1 2 1 0 1 3
21 บ้านบางมะรวด 1 0 0 1 1 3 3 2 7
22 บ้านโคกหมัก 1 0 0 1 1 1 0 0 2
23 ชุมชนบ้านปาตา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
24 บ้านตันหยงดาลอ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
25 บ้านรามง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
26 ราชประชานุเคราะห์ 40 0 2 1 3 2 2 2 1 6
27 บ้านคอลอตันหยง 0 2 1 3 2 2 0 0 4
28 บ้านปากบางตาวา 0 2 0 2 2 2 0 1 4
29 ชุมชนบ้านปูยุด 0 2 0 2 1 4 0 2 5
30 บ้านตาหมน 0 2 0 2 1 2 0 0 3
31 บ้านท่ากำชำ 0 1 1 2 2 0 0 1 2
32 บ้านบากง 0 1 0 1 1 3 0 0 4
33 บ้านมะพร้าวต้นเดียว 0 1 0 1 1 2 2 0 5
34 ชุมชนบ้านกรือเซะ 0 1 0 1 1 1 2 3 4
35 บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 0 1 0 1 1 1 2 1 4
36 บ้านจือโระ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
37 บ้านดาลอ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
38 บ้านตลาดนัดคลองขุด 0 1 0 1 1 1 0 0 2
39 ชุมชนบ้านตะลุโบะ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
40 บ้านบางปลาหมอ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
41 บ้านใหม่ 0 1 0 1 0 0 1 2 1
42 บ้านจะรังบองอ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
43 บ้านกาฮง 0 0 1 1 2 0 1 1 3
44 บ้านปาเระ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
45 บ้านควนคูหา 0 0 1 1 0 1 1 0 2
46 บ้านเกาะเปาะ 0 0 1 1 0 0 5 0 5
47 ชุมชนวัดป่าศรี 0 0 0 0 2 1 1 0 4
48 บ้านราวอ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
49 กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
50 บ้านรูสะมิแล 0 0 0 0 1 1 0 1 2
51 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
52 บ้านท่าน้ำตะวันออก 0 0 0 0 0 2 7 2 9
53 บ้านปรัง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
54 รัชดาภิเษก 0 0 0 0 0 1 2 2 3
55 บ้านนอก 0 0 0 0 0 1 2 1 3
56 บ้านท่าพง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
57 บ้านปะแดลางา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
58 บ้านบาโงกาเซาะ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
59 บ้านบาโลย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
60 ชุมชนบ้านตาแกะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
61 ชุมชนบ้านสาบัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
62 ชุมชนวัดปิยาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
63 บ้านคลอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
64 บ้านดูซงปาแย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
65 บ้านตันหยงลุโละ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
66 บ้านตือระ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
67 บ้านบาราเฮาะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
68 บ้านปะกาฮะรัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
69 บ้านฝาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
70 บ้านลดา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
71 บ้านลางา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
72 บ้านเปียะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
73 พระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" 0 0 0 0 0 1 0 0 1
74 วัดสถิตย์ชลธาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
75 บ้านกือยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
76 บ้านจะรัง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
77 บ้านท่ายามู 0 0 0 0 0 0 1 0 1
78 บ้านบางหมู 0 0 0 0 0 0 1 0 1
79 บ้านโคกโตนด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
80 บ้านท่าน้ำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
81 บ้านกาหยี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
82 บ้านดาโต๊ะ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
83 บ้านสระมาลา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
84 ชุมชนบ้านสะนิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 บ้านท่ากุน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 62 39 34 135 134 98 65 38 297