สรุปเหรียญรางวัล สพป. ปัตตานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองปัตตานี 15 0 7 1 22
2 อนุบาลปัตตานี 14 4 2 1 20
3 บ้านบูดี 11 4 1 1 16
4 ยะหริ่ง 8 0 1 1 9
5 บ้านน้ำบ่อ 7 2 1 1 10
6 บ้านคลองช้าง 5 1 0 0 6
7 บ้านตูเวาะ 5 0 0 0 5
8 บ้านหนองแรต 4 5 1 1 10
9 บ้านพ่อมิ่ง 4 3 1 0 8
10 บ้านมะปริง 4 1 1 0 6
11 บ้านคาโต 3 1 1 0 5
12 บ้านเฑียรยา 3 1 0 0 4
13 บ้านทุ่งโพธิ์ 3 1 0 0 4
14 บ้านจะรังบองอ 3 0 0 0 3
15 บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 2 4 0 1 6
16 บ้านปุลากง 2 3 3 0 8
17 ราชประชานุเคราะห์ 40 2 2 2 1 6
18 บ้านปากบางตาวา 2 2 0 1 4
19 บ้านคอลอตันหยง 2 2 0 0 4
20 บ้านคลองมานิง 2 1 1 0 4
21 ชุมชนวัดป่าศรี 2 1 1 0 4
22 วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 2 1 0 1 3
23 บ้านเกาะหม้อแกง 2 1 0 1 3
24 บ้านยาบี 2 1 0 0 3
25 บ้านกาฮง 2 0 1 1 3
26 บ้านท่ากำชำ 2 0 0 1 2
27 บ้านราวอ 2 0 0 1 2
28 บ้านตันหยงเปาว์ 1 4 1 2 6
29 ชุมชนบ้านปูยุด 1 4 0 2 5
30 บ้านบางมะรวด 1 3 3 2 7
31 บ้านบากง 1 3 0 0 4
32 บ้านมะพร้าวต้นเดียว 1 2 2 0 5
33 บ้านตาหมน 1 2 0 0 3
34 กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 1 2 0 0 3
35 ชุมชนบ้านกรือเซะ 1 1 2 3 4
36 บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 1 1 2 1 4
37 บ้านปาเระ 1 1 1 0 3
38 บ้านรูสะมิแล 1 1 0 1 2
39 บ้านโคกหมัก 1 1 0 0 2
40 บ้านจือโระ 1 1 0 0 2
41 บ้านดาลอ 1 1 0 0 2
42 บ้านตลาดนัดคลองขุด 1 1 0 0 2
43 ชุมชนบ้านตะลุโบะ 1 0 1 0 2
44 บ้านบางปลาหมอ 1 0 0 1 1
45 ชุมชนบ้านปาตา 1 0 0 0 1
46 บ้านตันหยงดาลอ 1 0 0 0 1
47 บ้านรามง 1 0 0 0 1
48 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 0 3 1 0 4
49 บ้านท่าน้ำตะวันออก 0 2 7 2 9
50 บ้านปรัง 0 2 1 0 3
51 รัชดาภิเษก 0 1 2 2 3
52 บ้านนอก 0 1 2 1 3
53 บ้านท่าพง 0 1 2 0 3
54 บ้านควนคูหา 0 1 1 0 2
55 บ้านปะแดลางา 0 1 1 0 2
56 บ้านบาโงกาเซาะ 0 1 1 0 2
57 บ้านบาโลย 0 1 0 1 1
58 ชุมชนบ้านตาแกะ 0 1 0 0 1
59 ชุมชนบ้านสาบัน 0 1 0 0 1
60 ชุมชนวัดปิยาราม 0 1 0 0 1
61 บ้านคลอง 0 1 0 0 1
62 บ้านดูซงปาแย 0 1 0 0 1
63 บ้านตันหยงลุโละ 0 1 0 0 1
64 บ้านตือระ 0 1 0 0 1
65 บ้านบาราเฮาะ 0 1 0 0 1
66 บ้านปะกาฮะรัง 0 1 0 0 1
67 บ้านฝาง 0 1 0 0 1
68 บ้านลดา 0 1 0 0 1
69 บ้านลางา 0 1 0 0 1
70 บ้านเปียะ 0 1 0 0 1
71 พระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" 0 1 0 0 1
72 วัดสถิตย์ชลธาร 0 1 0 0 1
73 บ้านเกาะเปาะ 0 0 5 0 5
74 บ้านใหม่ 0 0 1 2 1
75 บ้านกือยา 0 0 1 0 1
76 บ้านจะรัง 0 0 1 0 1
77 บ้านท่ายามู 0 0 1 0 1
78 บ้านบางหมู 0 0 1 0 1
79 บ้านโคกโตนด 0 0 1 0 1
80 บ้านท่าน้ำ 0 0 0 1 0
81 บ้านกาหยี 0 0 0 1 0
82 บ้านดาโต๊ะ 0 0 0 1 0
83 บ้านสระมาลา 0 0 0 1 0
84 ชุมชนบ้านสะนิง 0 0 0 0 0
85 บ้านท่ากุน 0 0 0 0 0
รวม 135 98 65 38 336