หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 3 8 4
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ 7 15 7
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 0 0 0
4 004 โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ 2 3 2
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ 1 6 3
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 1 3 2
7 007 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 7 23 13
8 008 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 0 0 0
9 009 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง 1 2 1
10 010 โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 1 2 1
11 012 โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 1 2 1
12 011 โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 5 13 4
13 018 โรงเรียนบ้านกลาง 0 0 0
14 019 โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 0 0 0
15 022 โรงเรียนบ้านกาหยี 1 2 1
16 023 โรงเรียนบ้านกาฮง 5 11 7
17 020 โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ 0 0 0
18 021 โรงเรียนบ้านกาแลบือซา 0 0 0
19 024 โรงเรียนบ้านกือยา 1 6 2
20 025 โรงเรียนบ้านกูวิง 0 0 0
21 031 โรงเรียนบ้านคลอง 1 2 2
22 028 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 6 12 10
23 029 โรงเรียนบ้านคลองต่ำ 0 0 0
24 030 โรงเรียนบ้านคลองมานิง 4 4 4
25 032 โรงเรียนบ้านควนคูหา 2 6 2
26 033 โรงเรียนบ้านควนดิน 0 0 0
27 034 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 4 9 5
28 035 โรงเรียนบ้านคาโต 5 9 6
29 036 โรงเรียนบ้านค่าย 0 0 0
30 042 โรงเรียนบ้านจะรัง 1 1 1
31 041 โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 3 6 5
32 043 โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 7 18 7
33 044 โรงเรียนบ้านจือโระ 2 6 3
34 045 โรงเรียนบ้านชะเอาะ 0 0 0
35 047 โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 0 0 0
36 048 โรงเรียนบ้านดอนนา 0 0 0
37 049 โรงเรียนบ้านดอนรัก 0 0 0
38 051 โรงเรียนบ้านดาลอ 2 5 3
39 050 โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ 1 6 2
40 052 โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 1 6 1
41 053 โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด 2 9 5
42 054 โรงเรียนบ้านตลาดนัดต้นสะท้อน 0 0 0
43 056 โรงเรียนบ้านตะโละ 0 0 0
44 055 โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล 0 0 0
45 060 โรงเรียนบ้านตันหยง 0 0 0
46 057 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 1 3 2
47 059 โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 1 3 2
48 058 โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 8 14 9
49 061 โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ 0 0 0
50 062 โรงเรียนบ้านตาหมน 4 9 5
51 063 โรงเรียนบ้านตือระ 1 1 1
52 064 โรงเรียนบ้านตูเวาะ 5 18 11
53 078 โรงเรียนบ้านทุ่ง 0 0 0
54 079 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 4 10 7
55 067 โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 3 7 4
56 068 โรงเรียนบ้านท่ากุน 1 3 1
57 069 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 0 0 0
58 070 โรงเรียนบ้านท่าชะเมา 0 0 0
59 071 โรงเรียนบ้านท่าด่าน 0 0 0
60 074 โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 2 12 6
61 072 โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก 0 0 0
62 073 โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก 12 18 12
63 075 โรงเรียนบ้านท่าพง 3 11 3
64 076 โรงเรียนบ้านท่ายามู 1 1 1
65 077 โรงเรียนบ้านท่าสู 0 0 0
66 080 โรงเรียนบ้านนอก 4 8 4
67 081 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 0 0 0
68 082 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 11 19 16
69 084 โรงเรียนบ้านบากง 4 8 6
70 085 โรงเรียนบ้านบางทัน 0 0 0
71 086 โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ 2 9 2
72 087 โรงเรียนบ้านบางปู 0 0 0
73 088 โรงเรียนบ้านบางมะรวด 10 28 18
74 089 โรงเรียนบ้านบางราพา 0 0 0
75 090 โรงเรียนบ้านบางหมู 1 1 1
76 092 โรงเรียนบ้านบานา 0 0 0
77 093 โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 1 3 2
78 091 โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 2 9 2
79 094 โรงเรียนบ้านบาโลย 2 9 2
80 095 โรงเรียนบ้านบือเจาะ 0 0 0
81 096 โรงเรียนบ้านบูดี 19 53 28
82 083 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 0 0 0
83 098 โรงเรียนบ้านปรัง 3 7 5
84 099 โรงเรียนบ้านปะกาจินอ 0 0 0
85 100 โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ 0 0 0
86 101 โรงเรียนบ้านปะกาลือสง 0 0 0
87 102 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 3 1
88 104 โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 5 11 6
89 103 โรงเรียนบ้านปะแดลางา 3 8 5
90 105 โรงเรียนบ้านปากบางตาวา 5 11 8
91 106 โรงเรียนบ้านปาเระ 3 14 5
92 107 โรงเรียนบ้านปุลากง 8 16 10
93 108 โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 0 0 0
94 111 โรงเรียนบ้านฝาง 1 6 1
95 112 โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 8 24 15
96 113 โรงเรียนบ้านมะปริง 7 11 7
97 114 โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 5 14 6
98 115 โรงเรียนบ้านมะรวด 0 0 0
99 116 โรงเรียนบ้านมูหลง 0 0 0
100 117 โรงเรียนบ้านยาบี 3 9 6
101 118 โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม 0 0 0
102 119 โรงเรียนบ้านยือริง 0 0 0
103 120 โรงเรียนบ้านรามง 1 3 2
104 121 โรงเรียนบ้านราวอ 3 8 6
105 122 โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 3 12 4
106 123 โรงเรียนบ้านลดา 1 3 2
107 124 โรงเรียนบ้านลางา 1 0 0
108 125 โรงเรียนบ้านสระมาลา 1 2 1
109 126 โรงเรียนบ้านสะบารัง 0 0 0
110 127 โรงเรียนบ้านสายหมอ 0 0 0
111 128 โรงเรียนบ้านหนองแรต 11 30 17
112 129 โรงเรียนบ้านหัวคลอง 0 0 0
113 027 โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง 5 14 8
114 026 โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 5 5 5
115 037 โรงเรียนบ้านเคียน 0 0 0
116 046 โรงเรียนบ้านเฑียรยา 4 10 8
117 065 โรงเรียนบ้านเตราะหัก 0 0 0
118 109 โรงเรียนบ้านเปียะ 1 2 1
119 038 โรงเรียนบ้านแคนา 0 0 0
120 097 โรงเรียนบ้านแบรอ 0 0 0
121 040 โรงเรียนบ้านโคกหมัก 2 9 3
122 039 โรงเรียนบ้านโคกโตนด 1 2 1
123 066 โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 0 0 0
124 131 โรงเรียนบ้านใหม่ 3 6 3
125 130 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ 0 0 0
126 110 โรงเรียนบ้านไผ่มัน 0 0 0
127 132 โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 5 10 8
128 133 โรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" 1 1 1
129 134 โรงเรียนพัฒนศึกษา 0 0 0
130 136 โรงเรียนยะหริ่ง 10 18 10
131 137 โรงเรียนรัชดาภิเษก 5 19 11
132 139 โรงเรียนวัดควน 0 0 0
133 140 โรงเรียนวัดมหิงษาราม 0 0 0
134 141 โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 5 16 11
135 142 โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ 0 0 0
136 143 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 1 2 2
137 144 โรงเรียนวัดสุวรรณากร 0 0 0
138 145 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 24 63 38
139 135 โรงเรียนเมืองปัตตานี 24 43 34
140 138 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 8 13 8
รวม 356 877 508
1385

นางอานิซะห์ ประจัน โทร.0987146051
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]