หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ปัตตานี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองปัตตานี 24 15 65.22% 0 0% 7 30.43% 1 4.35% 23
2 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 24 14 66.67% 4 19.05% 2 9.52% 1 4.76% 21
3 โรงเรียนบ้านบูดี 19 11 64.71% 4 23.53% 1 5.88% 1 5.88% 17
4 โรงเรียนยะหริ่ง 10 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
5 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
6 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
7 โรงเรียนบ้านตูเวาะ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
8 โรงเรียนบ้านหนองแรต 11 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
9 โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
10 โรงเรียนบ้านมะปริง 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
11 โรงเรียนบ้านคาโต 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
12 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
13 โรงเรียนบ้านเฑียรยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
14 โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
15 โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
16 โรงเรียนบ้านปุลากง 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 8 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
18 โรงเรียนบ้านปากบางตาวา 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
19 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
20 โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
21 โรงเรียนบ้านคลองมานิง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
22 โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
23 โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
24 โรงเรียนบ้านยาบี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
25 โรงเรียนบ้านกาฮง 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
26 โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
27 โรงเรียนบ้านราวอ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
28 โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 8 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 2 25% 8
29 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 7 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
30 โรงเรียนบ้านบางมะรวด 10 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 9
31 โรงเรียนบ้านบากง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
32 โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
33 โรงเรียนบ้านตาหมน 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
34 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
35 โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ 7 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
36 โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
37 โรงเรียนบ้านปาเระ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
38 โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
39 โรงเรียนบ้านจือโระ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
40 โรงเรียนบ้านดาลอ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
41 โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
42 โรงเรียนบ้านโคกหมัก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
43 โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
44 โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
45 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
46 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
47 โรงเรียนบ้านรามง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
48 โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 5 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
49 โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก 12 0 0% 2 18.18% 7 63.64% 2 18.18% 11
50 โรงเรียนบ้านปรัง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
51 โรงเรียนรัชดาภิเษก 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
52 โรงเรียนบ้านนอก 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
53 โรงเรียนบ้านท่าพง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
54 โรงเรียนบ้านปะแดลางา 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
55 โรงเรียนบ้านควนคูหา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
56 โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
57 โรงเรียนบ้านบาโลย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
58 โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
59 โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
60 โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
61 โรงเรียนบ้านคลอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
62 โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
63 โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
64 โรงเรียนบ้านตือระ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนบ้านฝาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนบ้านลดา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนบ้านลางา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
70 โรงเรียนบ้านเปียะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
71 โรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
72 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 5 0 0% 0 0% 5 100% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านใหม่ 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
75 โรงเรียนบ้านกือยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
76 โรงเรียนบ้านจะรัง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านท่ายามู 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
78 โรงเรียนบ้านบางหมู 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านโคกโตนด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
81 โรงเรียนบ้านกาหยี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
82 โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
83 โรงเรียนบ้านสระมาลา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
84 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
85 โรงเรียนบ้านท่ากุน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

นางอานิซะห์ ประจัน โทร.0987146051
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]