หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.ปัตตานี เขต1

[ ทั้งหมด   12 ก.ย. 2558   13 ก.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 13 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย สนามโรงเรียน 13 ก.ย. 2558 08.30-
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย สนามโรงเรียน 13 ก.ย. 2558 08.30-
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย สนามโรงเรียน 13 ก.ย. 2558 08.30-

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงอาหาร 13 ก.ย. 2558 08.30-11.30
2 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงอาหาร 13 ก.ย. 2558 08.30-11.30
3 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงอาหาร 13 ก.ย. 2558 08.30-11.30
4 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงอาหาร 13 ก.ย. 2558 08.30-
5 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงอาหาร 13 ก.ย. 2558 08.30-11.30
6 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงอาหาร 13 ก.ย. 2558 08.30-11.30
7 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงอาหาร 13 ก.ย. 2558 08.30-11.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคารเอนกประสงค์ 13 ก.ย. 2558 08.30-
2 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคารเอนกประสงค์ 13 ก.ย. 2558 08.30-
3 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคารเอนกประสงค์ 13 ก.ย. 2558 08.30-
4 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคารเอนกประสงค์ 13 ก.ย. 2558 08.30-

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี สนามโรงเรียน 13 ก.ย. 2558 08.30-
2 752 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 302 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคาร5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 13 ก.ย. 2558 08.30-
2 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคาร5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 13 ก.ย. 2558 08.30-

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย ห้องประชุม 13 ก.ย. 2558 08.30-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย ห้องประชุม 13 ก.ย. 2558 08.30-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย ห้องประชุม 13 ก.ย. 2558 08.30-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย โรงอาหาร 13 ก.ย. 2558 08.30-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย ห้องประชุม 13 ก.ย. 2558 08.30-
6 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย ห้องประชุม 13 ก.ย. 2558 08.30-
7 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย ห้องประชุม 13 ก.ย. 2558 08.30-
8 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย โรงอาหาร 13 ก.ย. 2558 08.30-
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย โรงอาหาร 13 ก.ย. 2558 08.30-

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

นางอานิซะห์ ประจัน โทร.0987146051
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]