หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.ปัตตานี เขต1

[ ทั้งหมด   12 ก.ย. 2558   13 ก.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคารเรียน ชั้น 2 ห้อง ป5 12 ก.ย. 2558 08.30-11.30
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคารเรียน ชั้น 2 ห้อง ป5 12 ก.ย. 2558 08.30-11.30
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคารเรียน ชั้น 2 ห้อง ป5 12 ก.ย. 2558 08.30-11.30
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคารเรียน ชั้น 2 ห้อง ป6 12 ก.ย. 2558 08.30-11.30
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคารเรียน ชั้น 2 ห้อง ป6 12 ก.ย. 2558 08.30-11.30
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคารเรียน ชั้น 2 ห้อง ป6 12 ก.ย. 2558 08.30-11.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2558 08.30-
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2558 08.30-
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2558 08.30-
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2558 08.30-

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย หอประชุม 12 ก.ย. 2558 08.30-
2 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย สนามโรงเรียน 12 ก.ย. 2558 08.30-
3 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย โรงอาหาร 12 ก.ย. 2558 08.30-
4 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย โรงอาหาร 12 ก.ย. 2558 08.30-

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคาร5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 ก.ย. 2558 08.30-
2 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคาร5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 ก.ย. 2558 08.30-
3 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคาร5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 ก.ย. 2558 08.30-
4 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคาร5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 ก.ย. 2558 08.30-

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคารพุทธศาสนา ด้านหลัง 12 ก.ย. 2558 08.30-
2 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคารพุทธศาสนา ด้านหลัง 12 ก.ย. 2558 08.30-
3 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงอาหาร 12 ก.ย. 2558 08.30-
4 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงอาหาร 12 ก.ย. 2558 08.30-

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย ห้องอิสลามศึกษา 12 ก.ย. 2558 08.30-
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย ห้องอิสลามศึกษา 12 ก.ย. 2558 08.30-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

นางอานิซะห์ ประจัน โทร.0987146051
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]