หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.ปัตตานี เขต1

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย ห้องประชุม 13 ก.ย. 2558 08.30-
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย ห้องประชุม 13 ก.ย. 2558 08.30-
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย ห้องประชุม 13 ก.ย. 2558 08.30-
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย โรงอาหาร 13 ก.ย. 2558 08.30-
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย ห้องประชุม 13 ก.ย. 2558 08.30-
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
-
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย ห้องประชุม 13 ก.ย. 2558 08.30-
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคารพุทธศาสนา ด้านหลัง 12 ก.ย. 2558 08.30-
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย ห้องประชุม 13 ก.ย. 2558 08.30-
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคารพุทธศาสนา ด้านหลัง 12 ก.ย. 2558 08.30-
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงอาหาร 12 ก.ย. 2558 08.30-
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงอาหาร 12 ก.ย. 2558 08.30-
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
-
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
-
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
-
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
-
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย โรงอาหาร 13 ก.ย. 2558 08.30-
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย โรงอาหาร 13 ก.ย. 2558 08.30-
-


นางอานิซะห์ ประจัน โทร.0987146051
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]