หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.ปัตตานี เขต1

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย หอประชุม 12 ก.ย. 2558 08.30-
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี สนามโรงเรียน 13 ก.ย. 2558 08.30-
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย สนามโรงเรียน 12 ก.ย. 2558 08.30-
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย โรงอาหาร 12 ก.ย. 2558 08.30-
-
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย โรงอาหาร 12 ก.ย. 2558 08.30-
-
6 752 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 302 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-


นางอานิซะห์ ประจัน โทร.0987146051
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]