สรุปเหรียญรางวัล สพป. พังงา
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 คุระบุรี 16 7 2 1 25
2 อนุบาลพังงา 14 2 0 0 16
3 บ้านทุ่งเจดีย์ 13 1 2 1 16
4 ชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 11 2 0 0 13
5 บ้านบางม่วง 9 2 0 1 11
6 เกาะหมากน้อย 9 1 0 0 10
7 บ้านคอกช้าง 7 6 2 0 15
8 วัดโคกสวย 7 3 2 0 12
9 เมืองพังงา 7 3 0 0 10
10 อนุบาลนิลุบล 7 1 0 0 8
11 บ้านคลองบอน 7 0 0 0 7
12 บ้านพรุใน 6 4 0 0 10
13 บ้านบางแก้ว 6 1 1 0 8
14 บ้านบางใหญ่ 5 3 1 0 9
15 บ้านเตรียม 5 1 2 0 8
16 บ้านลำแก่น 4 5 1 1 10
17 บ้านหินลาด 4 4 0 1 8
18 บ้านท่าเรือ 4 4 0 0 8
19 อนุบาลทับปุด 4 2 1 1 7
20 บ้านท่าสนุก 4 2 0 0 6
21 บ้านกลาง 4 1 1 0 6
22 บุญแสวงวิทยา 4 0 0 0 4
23 บ้านช่องหลาด 4 0 0 0 4
24 วัดเหมืองประชาราม 4 0 0 0 4
25 วัดประชุมศึกษา 3 2 1 0 6
26 วัดนิโครธาราม 3 2 0 0 5
27 บ้านคุรอด 3 1 0 1 4
28 บ้านท่าเขา 3 1 0 0 4
29 บ้านทุ่งดอน 3 1 0 0 4
30 บ้านบางกรัก 3 0 1 0 4
31 อ่าวมะม่วง 3 0 1 0 4
32 บ้านบ่อแสน 3 0 1 0 4
33 บ้านตากแดด 3 0 0 0 3
34 บ้านริมทะเล 3 0 0 0 3
35 บ้านท่าหัน 3 0 0 0 3
36 วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 2 2 0 0 4
37 สุทธินอนุสรณ์ 2 2 0 0 4
38 บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 2 1 1 0 4
39 บ้านท่านุ่น 2 1 0 1 3
40 บ้านโคกเจริญ 2 1 0 0 3
41 บ้านลำวะ 2 1 0 0 3
42 วัดสุวรรณาวาส 2 1 0 0 3
43 บ้านปากถัก 2 1 0 0 3
44 วัดสุวรรณคูหา 2 0 1 0 3
45 บ้านน้ำเค็ม 2 0 0 1 2
46 บ้านเขาเปาะ 2 0 0 0 2
47 บ้านปริง (วันครู 2500) 2 0 0 0 2
48 บ้านเขาน้อย 2 0 0 0 2
49 บ้านโคกยาง 2 0 0 0 2
50 บ้านบางคลี 2 0 0 0 2
51 บ้านสวนใหม่ 2 0 0 0 2
52 เกียรติประชา 2 0 0 0 2
53 ไทยรัฐวิทยา54 2 0 0 0 2
54 บ้านหินร่ม 2 0 0 0 2
55 วัดสองแพรก 2 0 0 0 2
56 บ้านปากวีปมิตรภาพที่124 2 0 0 0 2
57 วัดดิตถาราม 2 0 0 0 2
58 บ้านบางหลาม 1 4 0 0 5
59 วัดนารายณิการาม 1 3 0 0 4
60 เกาะยาว 1 2 1 1 4
61 วัดคมนียเขต 1 2 0 0 3
62 บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 1 1 0 1 2
63 พระราชทานทับละมุ 1 1 0 0 2
64 วัดราษฎร์สโมสร 1 1 0 0 2
65 โคกกลอยวิทยา 1 1 0 0 2
66 บ้านป่ายาง 1 1 0 0 2
67 บ้านบางเนียง 1 0 1 1 2
68 เยาววิทย์ 1 0 1 0 2
69 บ้านเขาเฒ่า 1 0 1 0 2
70 ศิริราษฎร์วิทยา 1 0 1 0 2
71 บ้านช้างเชื่อ 1 0 1 0 2
72 บ้านท่าปากแหว่ง 1 0 0 0 1
73 นิคมสร้างตนเอง 1 1 0 0 0 1
74 บ้านคลองเคียน 1 0 0 0 1
75 บ้านคลองเหีย 1 0 0 0 1
76 บ้านบางกัน 1 0 0 0 1
77 วัดปัจจันตคาม 1 0 0 0 1
78 กะปง 1 0 0 0 1
79 บ้านทุ่งละออง 1 0 0 0 1
80 บ้านน้ำจืด 1 0 0 0 1
81 เทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ 1 0 0 0 1
82 นิคมสร้างตนเอง 2 1 0 0 0 1
83 บ้านทองหลาง 1 0 0 0 1
84 บ้านนาแฝก 1 0 0 0 1
85 บ้านบางนุ 1 0 0 0 1
86 วัดนิโครธคุณากร 1 0 0 0 1
87 บ้านคุระ 1 0 0 0 1
88 บ้านบางครั่ง 1 0 0 0 1
89 วัดบางเสียด 1 0 0 0 1
90 อนุบาลบ้านเด็ก 1 0 0 0 1
91 ราชประชานุเคราะห์ 35 0 3 0 1 3
92 บ้านถ้ำทองหลาง 0 2 0 0 2
93 บ้านตำหนัง 0 2 0 0 2
94 บ้านปากพู่ ฯ 0 2 0 0 2
95 บ้านบางจัน 0 1 2 0 3
96 วัดอินทนิน 0 1 0 0 1
97 บ้านรมณีย์ 0 1 0 0 1
98 บ้านบากัน 0 1 0 0 1
99 บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ ๖๑ 0 1 0 0 1
100 บ้านทับช้าง 0 1 0 0 1
101 บ้านทุ่งต่อเรือ 0 1 0 0 1
102 บ้านอ่าวมะขาม 0 1 0 0 1
103 บ้านในวัง 0 1 0 0 1
104 บ้านในหยง 0 1 0 0 1
105 อ่าวกะพ้อ 0 0 1 1 1
106 บ้านกะปง 0 0 1 0 1
107 บ้านติเตะ 0 0 1 0 1
108 บ้านบกปุย 0 0 1 0 1
109 บ้านสามช่อง 0 0 0 1 0
110 บ้านในไร่ 0 0 0 1 0
111 เกาะปันหยี 0 0 0 1 0
112 บ้านบ่อดาน 0 0 0 0 0
113 บ้านปากคลอง 0 0 0 0 0
114 วัดประชาธิการาม 0 0 0 0 0
รวม 275 107 33 17 415