สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พังงา
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านทุ่งเจดีย์ 11 0 2 13 13 1 2 1 16
2 อนุบาลพังงา 8 3 1 12 14 2 0 0 16
3 บ้านบางม่วง 6 2 2 10 9 2 0 1 11
4 ชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 4 3 3 10 11 2 0 0 13
5 บ้านคอกช้าง 4 2 2 8 7 6 2 0 15
6 บ้านเตรียม 3 2 3 8 5 1 2 0 8
7 วัดโคกสวย 3 2 2 7 7 3 2 0 12
8 บ้านพรุใน 3 1 3 7 6 4 0 0 10
9 บ้านกลาง 3 1 2 6 4 1 1 0 6
10 บ้านคลองบอน 3 1 1 5 6 0 0 0 6
11 คุระบุรี 2 7 4 13 13 7 2 1 22
12 บ้านลำแก่น 2 3 1 6 4 5 1 1 10
13 บ้านท่าเรือ 2 2 1 5 4 4 0 0 8
14 เมืองพังงา 2 2 1 5 4 3 0 0 7
15 บ้านบางแก้ว 2 2 0 4 6 1 1 0 8
16 บุญแสวงวิทยา 2 1 0 3 4 0 0 0 4
17 บ้านช่องหลาด 2 0 1 3 4 0 0 0 4
18 บ้านท่าเขา 2 0 0 2 3 1 0 0 4
19 บ้านท่าสนุก 2 0 0 2 2 2 0 0 4
20 อนุบาลนิลุบล 1 2 2 5 7 1 0 0 8
21 อนุบาลทับปุด 1 2 1 4 3 2 1 1 6
22 อ่าวมะม่วง 1 2 0 3 3 0 1 0 4
23 บ้านคุรอด 1 1 1 3 3 1 0 1 4
24 วัดประชุมศึกษา 1 1 1 3 2 2 1 0 5
25 วัดนิโครธาราม 1 1 1 3 2 2 0 0 4
26 วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 1 1 0 2 2 2 0 0 4
27 บ้านลำวะ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
28 บ้านบางกรัก 1 1 0 2 2 0 1 0 3
29 เกาะหมากน้อย 1 0 2 3 4 1 0 0 5
30 บ้านริมทะเล 1 0 2 3 3 0 0 0 3
31 วัดคมนียเขต 1 0 2 3 1 2 0 0 3
32 บ้านทุ่งดอน 1 0 1 2 3 1 0 0 4
33 บ้านบางคลี 1 0 1 2 2 0 0 0 2
34 บ้านสวนใหม่ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
35 บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 1 0 0 1 2 1 1 0 4
36 เกียรติประชา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
37 พระราชทานทับละมุ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
38 นิคมสร้างตนเอง 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 บ้านท่าปากแหว่ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
40 บ้านบางกัน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
41 บ้านปริง (วันครู 2500) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 วัดปัจจันตคาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 วัดอินทนิน 1 0 0 1 0 1 0 0 1
44 บ้านหินลาด 0 5 0 5 4 4 0 1 8
45 บ้านบางใหญ่ 0 3 3 6 5 3 1 0 9
46 วัดเหมืองประชาราม 0 2 1 3 4 0 0 0 4
47 สุทธินอนุสรณ์ 0 2 1 3 2 2 0 0 4
48 เกาะยาว 0 2 0 2 1 2 1 1 4
49 บ้านบ่อแสน 0 1 1 2 2 0 1 0 3
50 วัดสุวรรณคูหา 0 1 1 2 2 0 1 0 3
51 บ้านหินร่ม 0 1 1 2 2 0 0 0 2
52 วัดสองแพรก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
53 วัดราษฎร์สโมสร 0 1 0 1 1 1 0 0 2
54 เยาววิทย์ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
55 บ้านทุ่งละออง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านน้ำจืด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
57 เทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านถ้ำทองหลาง 0 1 0 1 0 2 0 0 2
59 บ้านรมณีย์ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
60 บ้านบากัน 0 1 0 1 0 1 0 0 1
61 บ้านกะปง 0 1 0 1 0 0 1 0 1
62 บ้านท่าหัน 0 0 2 2 3 0 0 0 3
63 บ้านบางจัน 0 0 2 2 0 1 2 0 3
64 วัดดิตถาราม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
65 โคกกลอยวิทยา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
66 บ้านเขาเฒ่า 0 0 1 1 1 0 1 0 2
67 ศิริราษฎร์วิทยา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
68 นิคมสร้างตนเอง 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1
69 บ้านตากแดด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
70 บ้านทองหลาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
71 บ้านนาแฝก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
72 บ้านบางนุ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
73 บ้านปากวีปมิตรภาพที่124 0 0 1 1 1 0 0 0 1
74 วัดนิโครธคุณากร 0 0 1 1 1 0 0 0 1
75 ราชประชานุเคราะห์ 35 0 0 1 1 0 3 0 1 3
76 บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ ๖๑ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
77 บ้านโคกเจริญ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
78 วัดสุวรรณาวาส 0 0 0 0 2 1 0 0 3
79 บ้านปากถัก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
80 บ้านน้ำเค็ม 0 0 0 0 2 0 0 1 2
81 บ้านบางหลาม 0 0 0 0 1 4 0 0 5
82 วัดนารายณิการาม 0 0 0 0 1 3 0 0 4
83 บ้านท่านุ่น 0 0 0 0 1 1 0 1 2
84 บ้านป่ายาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
85 บ้านบางเนียง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
86 บ้านช้างเชื่อ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
87 บ้านคุระ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 บ้านบางครั่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 วัดบางเสียด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
90 อนุบาลบ้านเด็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
91 ไทยรัฐวิทยา54 0 0 0 0 1 0 0 0 1
92 บ้านตำหนัง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
93 บ้านปากพู่ ฯ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
94 บ้านทับช้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
95 บ้านทุ่งต่อเรือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
96 บ้านอ่าวมะขาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
97 บ้านในวัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 บ้านในหยง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 อ่าวกะพ้อ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
100 บ้านติเตะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
101 บ้านบกปุย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
102 บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
103 บ้านสามช่อง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
104 บ้านในไร่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
105 เกาะปันหยี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
106 บ้านบ่อดาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 กะปง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 บ้านปากคลอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 วัดประชาธิการาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 90 73 70 233 238 106 33 17 377