สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พังงา
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านทุ่งเจดีย์ 11 0 2 13 13 1 2 1 16
2 อนุบาลพังงา 8 3 1 12 14 2 0 0 16
3 บ้านบางม่วง 6 2 2 10 9 2 0 1 11
4 เกาะหมากน้อย 5 0 3 8 9 1 0 0 10
5 ชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 4 3 3 10 11 2 0 0 13
6 เมืองพังงา 4 3 1 8 7 3 0 0 10
7 บ้านคอกช้าง 4 2 2 8 7 6 2 0 15
8 บ้านท่าสนุก 4 0 0 4 4 2 0 0 6
9 คุระบุรี 3 9 4 16 16 7 2 1 25
10 บ้านเตรียม 3 2 3 8 5 1 2 0 8
11 วัดโคกสวย 3 2 2 7 7 3 2 0 12
12 บ้านพรุใน 3 1 3 7 6 4 0 0 10
13 บ้านกลาง 3 1 2 6 4 1 1 0 6
14 บ้านคลองบอน 3 1 1 5 7 0 0 0 7
15 บ้านลำแก่น 2 3 1 6 4 5 1 1 10
16 บ้านท่าเรือ 2 2 1 5 4 4 0 0 8
17 อนุบาลทับปุด 2 2 1 5 4 2 1 1 7
18 บ้านบางแก้ว 2 2 0 4 6 1 1 0 8
19 บุญแสวงวิทยา 2 1 0 3 4 0 0 0 4
20 บ้านบางกรัก 2 1 0 3 3 0 1 0 4
21 บ้านช่องหลาด 2 0 1 3 4 0 0 0 4
22 บ้านโคกเจริญ 2 0 1 3 2 1 0 0 3
23 บ้านท่าเขา 2 0 0 2 3 1 0 0 4
24 บ้านเขาเปาะ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
25 บ้านปริง (วันครู 2500) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
26 บ้านเขาน้อย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
27 อนุบาลนิลุบล 1 2 2 5 7 1 0 0 8
28 วัดประชุมศึกษา 1 2 1 4 3 2 1 0 6
29 อ่าวมะม่วง 1 2 0 3 3 0 1 0 4
30 วัดนิโครธาราม 1 1 2 4 3 2 0 0 5
31 บ้านคุรอด 1 1 1 3 3 1 0 1 4
32 บ้านบ่อแสน 1 1 1 3 3 0 1 0 4
33 บ้านตากแดด 1 1 1 3 3 0 0 0 3
34 วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 1 1 0 2 2 2 0 0 4
35 บ้านลำวะ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
36 บ้านโคกยาง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
37 บ้านริมทะเล 1 0 2 3 3 0 0 0 3
38 วัดคมนียเขต 1 0 2 3 1 2 0 0 3
39 บ้านทุ่งดอน 1 0 1 2 3 1 0 0 4
40 บ้านบางคลี 1 0 1 2 2 0 0 0 2
41 บ้านสวนใหม่ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
42 บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 1 0 0 1 2 1 1 0 4
43 เกียรติประชา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
44 ไทยรัฐวิทยา54 1 0 0 1 2 0 0 0 2
45 พระราชทานทับละมุ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
46 บ้านท่าปากแหว่ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 นิคมสร้างตนเอง 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 บ้านคลองเคียน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 บ้านคลองเหีย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 บ้านบางกัน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 วัดปัจจันตคาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 วัดอินทนิน 1 0 0 1 0 1 0 0 1
53 บ้านหินลาด 0 5 0 5 4 4 0 1 8
54 บ้านบางใหญ่ 0 3 3 6 5 3 1 0 9
55 วัดเหมืองประชาราม 0 2 1 3 4 0 0 0 4
56 สุทธินอนุสรณ์ 0 2 1 3 2 2 0 0 4
57 เกาะยาว 0 2 0 2 1 2 1 1 4
58 วัดสุวรรณคูหา 0 1 1 2 2 0 1 0 3
59 บ้านหินร่ม 0 1 1 2 2 0 0 0 2
60 บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 0 1 1 2 1 1 0 1 2
61 บ้านท่านุ่น 0 1 0 1 2 1 0 1 3
62 วัดสองแพรก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
63 วัดราษฎร์สโมสร 0 1 0 1 1 1 0 0 2
64 เยาววิทย์ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
65 กะปง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านทุ่งละออง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านน้ำจืด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
68 เทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านถ้ำทองหลาง 0 1 0 1 0 2 0 0 2
70 บ้านรมณีย์ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
71 บ้านบากัน 0 1 0 1 0 1 0 0 1
72 บ้านกะปง 0 1 0 1 0 0 1 0 1
73 บ้านท่าหัน 0 0 2 2 3 0 0 0 3
74 บ้านปากวีปมิตรภาพที่124 0 0 2 2 2 0 0 0 2
75 บ้านบางจัน 0 0 2 2 0 1 2 0 3
76 วัดดิตถาราม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
77 โคกกลอยวิทยา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
78 บ้านเขาเฒ่า 0 0 1 1 1 0 1 0 2
79 ศิริราษฎร์วิทยา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
80 นิคมสร้างตนเอง 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1
81 บ้านทองหลาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
82 บ้านนาแฝก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
83 บ้านบางนุ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
84 วัดนิโครธคุณากร 0 0 1 1 1 0 0 0 1
85 ราชประชานุเคราะห์ 35 0 0 1 1 0 3 0 1 3
86 บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ ๖๑ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
87 วัดสุวรรณาวาส 0 0 0 0 2 1 0 0 3
88 บ้านปากถัก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
89 บ้านน้ำเค็ม 0 0 0 0 2 0 0 1 2
90 บ้านบางหลาม 0 0 0 0 1 4 0 0 5
91 วัดนารายณิการาม 0 0 0 0 1 3 0 0 4
92 บ้านป่ายาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
93 บ้านบางเนียง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
94 บ้านช้างเชื่อ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
95 บ้านคุระ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
96 บ้านบางครั่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 วัดบางเสียด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 อนุบาลบ้านเด็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 บ้านตำหนัง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
100 บ้านปากพู่ ฯ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
101 บ้านทับช้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 บ้านทุ่งต่อเรือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านอ่าวมะขาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 บ้านในวัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 บ้านในหยง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 อ่าวกะพ้อ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
107 บ้านติเตะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
108 บ้านบกปุย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
109 บ้านสามช่อง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
110 บ้านในไร่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
111 เกาะปันหยี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
112 บ้านบ่อดาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 บ้านปากคลอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 วัดประชาธิการาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 114 82 74 270 275 107 33 17 415