สรุปเหรียญรางวัล สพป. พังงา
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพังงา 14 2 0 0 16
2 คุระบุรี 13 7 2 1 22
3 บ้านทุ่งเจดีย์ 13 1 2 1 16
4 ชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 11 2 0 0 13
5 บ้านบางม่วง 9 2 0 1 11
6 บ้านคอกช้าง 7 6 2 0 15
7 วัดโคกสวย 7 3 2 0 12
8 อนุบาลนิลุบล 7 1 0 0 8
9 บ้านพรุใน 6 4 0 0 10
10 บ้านบางแก้ว 6 1 1 0 8
11 บ้านคลองบอน 6 0 0 0 6
12 บ้านบางใหญ่ 5 3 1 0 9
13 บ้านเตรียม 5 1 2 0 8
14 บ้านลำแก่น 4 5 1 1 10
15 บ้านหินลาด 4 4 0 1 8
16 บ้านท่าเรือ 4 4 0 0 8
17 เมืองพังงา 4 3 0 0 7
18 บ้านกลาง 4 1 1 0 6
19 เกาะหมากน้อย 4 1 0 0 5
20 บุญแสวงวิทยา 4 0 0 0 4
21 บ้านช่องหลาด 4 0 0 0 4
22 วัดเหมืองประชาราม 4 0 0 0 4
23 อนุบาลทับปุด 3 2 1 1 6
24 บ้านคุรอด 3 1 0 1 4
25 บ้านท่าเขา 3 1 0 0 4
26 บ้านทุ่งดอน 3 1 0 0 4
27 อ่าวมะม่วง 3 0 1 0 4
28 บ้านริมทะเล 3 0 0 0 3
29 บ้านท่าหัน 3 0 0 0 3
30 วัดประชุมศึกษา 2 2 1 0 5
31 บ้านท่าสนุก 2 2 0 0 4
32 วัดนิโครธาราม 2 2 0 0 4
33 วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 2 2 0 0 4
34 สุทธินอนุสรณ์ 2 2 0 0 4
35 บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 2 1 1 0 4
36 บ้านลำวะ 2 1 0 0 3
37 วัดสุวรรณาวาส 2 1 0 0 3
38 บ้านปากถัก 2 1 0 0 3
39 บ้านบางกรัก 2 0 1 0 3
40 บ้านบ่อแสน 2 0 1 0 3
41 วัดสุวรรณคูหา 2 0 1 0 3
42 บ้านน้ำเค็ม 2 0 0 1 2
43 บ้านบางคลี 2 0 0 0 2
44 บ้านสวนใหม่ 2 0 0 0 2
45 เกียรติประชา 2 0 0 0 2
46 บ้านหินร่ม 2 0 0 0 2
47 วัดสองแพรก 2 0 0 0 2
48 วัดดิตถาราม 2 0 0 0 2
49 บ้านบางหลาม 1 4 0 0 5
50 วัดนารายณิการาม 1 3 0 0 4
51 เกาะยาว 1 2 1 1 4
52 วัดคมนียเขต 1 2 0 0 3
53 บ้านท่านุ่น 1 1 0 1 2
54 พระราชทานทับละมุ 1 1 0 0 2
55 วัดราษฎร์สโมสร 1 1 0 0 2
56 โคกกลอยวิทยา 1 1 0 0 2
57 บ้านป่ายาง 1 1 0 0 2
58 บ้านบางเนียง 1 0 1 1 2
59 เยาววิทย์ 1 0 1 0 2
60 บ้านเขาเฒ่า 1 0 1 0 2
61 ศิริราษฎร์วิทยา 1 0 1 0 2
62 บ้านช้างเชื่อ 1 0 1 0 2
63 นิคมสร้างตนเอง 1 1 0 0 0 1
64 บ้านท่าปากแหว่ง 1 0 0 0 1
65 บ้านบางกัน 1 0 0 0 1
66 บ้านปริง (วันครู 2500) 1 0 0 0 1
67 วัดปัจจันตคาม 1 0 0 0 1
68 บ้านทุ่งละออง 1 0 0 0 1
69 บ้านน้ำจืด 1 0 0 0 1
70 เทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ 1 0 0 0 1
71 นิคมสร้างตนเอง 2 1 0 0 0 1
72 บ้านตากแดด 1 0 0 0 1
73 บ้านทองหลาง 1 0 0 0 1
74 บ้านนาแฝก 1 0 0 0 1
75 บ้านบางนุ 1 0 0 0 1
76 บ้านปากวีปมิตรภาพที่124 1 0 0 0 1
77 วัดนิโครธคุณากร 1 0 0 0 1
78 บ้านคุระ 1 0 0 0 1
79 บ้านบางครั่ง 1 0 0 0 1
80 วัดบางเสียด 1 0 0 0 1
81 อนุบาลบ้านเด็ก 1 0 0 0 1
82 ไทยรัฐวิทยา54 1 0 0 0 1
83 ราชประชานุเคราะห์ 35 0 3 0 1 3
84 บ้านถ้ำทองหลาง 0 2 0 0 2
85 บ้านตำหนัง 0 2 0 0 2
86 บ้านปากพู่ ฯ 0 2 0 0 2
87 บ้านบางจัน 0 1 2 0 3
88 วัดอินทนิน 0 1 0 0 1
89 บ้านรมณีย์ 0 1 0 0 1
90 บ้านบากัน 0 1 0 0 1
91 บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ ๖๑ 0 1 0 0 1
92 บ้านโคกเจริญ 0 1 0 0 1
93 บ้านทับช้าง 0 1 0 0 1
94 บ้านทุ่งต่อเรือ 0 1 0 0 1
95 บ้านอ่าวมะขาม 0 1 0 0 1
96 บ้านในวัง 0 1 0 0 1
97 บ้านในหยง 0 1 0 0 1
98 อ่าวกะพ้อ 0 0 1 1 1
99 บ้านกะปง 0 0 1 0 1
100 บ้านติเตะ 0 0 1 0 1
101 บ้านบกปุย 0 0 1 0 1
102 บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 0 0 0 1 0
103 บ้านสามช่อง 0 0 0 1 0
104 บ้านในไร่ 0 0 0 1 0
105 เกาะปันหยี 0 0 0 1 0
106 บ้านบ่อดาน 0 0 0 0 0
107 กะปง 0 0 0 0 0
108 บ้านปากคลอง 0 0 0 0 0
109 วัดประชาธิการาม 0 0 0 0 0
รวม 238 106 33 17 394