หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พังงา

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนคุระบุรี 27 16 61.54% 7 26.92% 2 7.69% 1 3.85% 26
2 โรงเรียนอนุบาลพังงา 16 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
3 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 17 13 76.47% 1 5.88% 2 11.76% 1 5.88% 17
4 โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
5 โรงเรียนบ้านบางม่วง 12 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
6 โรงเรียนเกาะหมากน้อย 11 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
7 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 16 7 46.67% 6 40% 2 13.33% 0 0% 15
8 โรงเรียนวัดโคกสวย 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
9 โรงเรียนเมืองพังงา 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
10 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
11 โรงเรียนบ้านคลองบอน 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
12 โรงเรียนบ้านพรุใน 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
13 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
14 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
15 โรงเรียนบ้านเตรียม 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
16 โรงเรียนบ้านลำแก่น 11 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
17 โรงเรียนบ้านหินลาด 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
18 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
19 โรงเรียนอนุบาลทับปุด 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
20 โรงเรียนบ้านท่าสนุก 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
21 โรงเรียนบ้านกลาง 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
22 โรงเรียนบุญแสวงวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
23 โรงเรียนบ้านช่องหลาด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
24 โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
25 โรงเรียนวัดประชุมศึกษา 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
26 โรงเรียนวัดนิโครธาราม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
27 โรงเรียนบ้านคุรอด 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
28 โรงเรียนบ้านทุ่งดอน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
29 โรงเรียนบ้านท่าเขา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
30 โรงเรียนบ้านบางกรัก 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
31 โรงเรียนบ้านบ่อแสน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
32 โรงเรียนอ่าวมะม่วง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
33 โรงเรียนบ้านตากแดด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
34 โรงเรียนบ้านท่าหัน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
35 โรงเรียนบ้านริมทะเล 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
36 โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
37 โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
38 โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
39 โรงเรียนบ้านท่านุ่น 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
40 โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
41 โรงเรียนบ้านปากถัก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
42 โรงเรียนบ้านลำวะ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
43 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
44 โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
45 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
46 โรงเรียนบ้านเขาเปาะ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
47 โรงเรียนบ้านบางคลี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
48 โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
49 โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่124 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
50 โรงเรียนบ้านสวนใหม่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
51 โรงเรียนบ้านหินร่ม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
52 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
53 โรงเรียนบ้านโคกยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
54 โรงเรียนวัดดิตถาราม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
55 โรงเรียนวัดสองแพรก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
56 โรงเรียนเกียรติประชา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
57 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา54 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
58 โรงเรียนบ้านบางหลาม 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนวัดนารายณิการาม 6 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนเกาะยาว 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
61 โรงเรียนวัดคมนียเขต 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
63 โรงเรียนบ้านป่ายาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
64 โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
65 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนโคกกลอยวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนบ้านบางเนียง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
68 โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
70 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
71 โรงเรียนเยาววิทย์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
72 โรงเรียนกะปง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนบ้านคลองเคียน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านคลองเหีย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนบ้านคุระ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านทุ่งละออง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านนาแฝก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านน้ำจืด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านบางกัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านบางครั่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านบางนุ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนวัดบางเสียด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
92 โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านตำหนัง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านปากพู่ ฯ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านบางจัน 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านรมณีย์ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านบากัน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ ๖๑ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านในวัง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านในหยง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนวัดอินทนิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
106 โรงเรียนบ้านกะปง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านติเตะ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านบกปุย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านสามช่อง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
110 โรงเรียนบ้านในไร่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
111 โรงเรียนเกาะปันหยี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
112 โรงเรียนบ้านบ่อดาน 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
113 โรงเรียนบ้านปากคลอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
114 โรงเรียนวัดประชาธิการาม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ซอยชุมนุมราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7641 3379
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]