สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พัทลุง เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านทุ่งนารี 9 5 6 20 22 15 13 5 50
2 บ้านโหล๊ะหาร 9 4 5 18 19 5 6 5 30
3 อนุบาลปากพะยูน 7 4 0 11 19 2 4 4 25
4 บ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 5 3 2 10 10 2 1 0 13
5 บ้านควนประกอบ 5 3 1 9 16 8 3 4 27
6 บ้านท่าลาด 5 2 2 9 10 3 3 2 16
7 วัดนาหม่อม 4 3 0 7 7 0 0 1 7
8 วัดหัวควน 4 1 3 8 12 6 4 2 22
9 บ้านทอนตรน 4 1 1 6 11 8 6 1 25
10 บ้านต้นประดู่ 3 2 2 7 10 3 3 3 16
11 บ้านเกาะนางคำ 3 2 1 6 6 0 0 1 6
12 อนุบาลกงหรา 3 1 2 6 8 11 3 2 22
13 อนุบาลเขาชัยสน 3 1 1 5 9 10 6 2 25
14 บ้านหาดไข่เต่า 2 3 2 7 9 8 3 2 20
15 วัดเขาวงก์ 2 3 1 6 9 4 6 1 19
16 วัดรัตนวราราม 2 2 1 5 9 2 1 2 12
17 วัดควนเผยอ 2 1 3 6 7 8 3 2 18
18 บ้านเหมืองตะกั่ว 2 1 2 5 8 2 0 2 10
19 วัดไทรพอน 2 1 0 3 5 4 2 2 11
20 บ้านคู 2 1 0 3 4 5 3 1 12
21 วัดพังกิ่ง 2 1 0 3 4 4 7 2 15
22 บ้านควนพระสาครินทร์ 2 0 2 4 8 5 2 4 15
23 บ้านคลองใหญ่ 2 0 2 4 6 6 5 2 17
24 บ้านควนยวน 2 0 1 3 4 2 2 1 8
25 วัดโหล๊ะจันกระ 2 0 1 3 2 3 4 3 9
26 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี 2 0 0 2 6 5 7 4 18
27 บ้านดอนประดู่ 2 0 0 2 5 12 4 2 21
28 วัดพระเกิด 2 0 0 2 3 7 1 1 11
29 วัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) 1 4 2 7 12 2 6 2 20
30 บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) 1 4 1 6 10 8 7 2 25
31 อนุบาลป่าบอน 1 4 1 6 10 5 3 2 18
32 บ้านบางมวง 1 2 0 3 7 5 4 6 16
33 วัดนาปะขอ 1 2 0 3 5 3 1 2 9
34 วัดลอน 1 1 1 3 4 8 6 4 18
35 สามัคคีอนุสรณ์ 1 1 0 2 6 9 4 3 19
36 บ้านพรุนายขาว 1 1 0 2 4 1 3 1 8
37 บ้านต้นสน 1 1 0 2 3 2 4 1 9
38 บ้านแหลม 1 1 0 2 2 1 3 3 6
39 บ้านควนอินนอโม 1 1 0 2 2 1 0 1 3
40 บ้านควนหมอทอง 1 0 2 3 5 1 2 0 8
41 บ้านโคกทราย 1 0 2 3 4 7 1 0 12
42 บ้านทุ่งคลองควาย 1 0 1 2 3 6 6 1 15
43 บ้านป่าแก่ 1 0 1 2 2 5 4 3 11
44 วัดปัณณาราม 1 0 0 1 5 0 2 4 7
45 วัดแตระ(ปาลานุเคราะห์) 1 0 0 1 3 0 1 2 4
46 บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) 1 0 0 1 2 1 4 0 7
47 อนุบาลธนะวิทย์ 1 0 0 1 2 1 1 1 4
48 บ้านวังปริง 1 0 0 1 1 0 1 2 2
49 บ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) 0 5 3 8 14 6 4 4 24
50 บ้านควนหินเเท่น 0 2 2 4 5 9 4 3 18
51 อนุบาลบางแก้ว 0 2 1 3 8 7 2 0 17
52 วัดป่าบอนต่ำ 0 2 0 2 4 8 3 0 15
53 บ้านน้ำตก 0 2 0 2 4 5 4 3 13
54 บ้านหนองธง 0 2 0 2 0 5 6 3 11
55 วัดหวัง 0 1 1 2 5 5 3 4 13
56 บ้านนาทุ่งโพธิ์ 0 1 1 2 4 8 1 2 13
57 วัดพรุพ้อ 0 1 1 2 4 4 4 1 12
58 วัดโรจนาราม 0 1 1 2 3 2 5 3 10
59 วัดฝาละมี 0 1 1 2 3 2 3 4 8
60 บ้านควนเเหวง 0 1 0 1 5 3 2 2 10
61 วัดควนโก 0 1 0 1 5 2 2 3 9
62 วัดท่าดินเเดง 0 1 0 1 4 6 2 6 12
63 บ้านเกาะนางคำเหนือ 0 1 0 1 3 4 0 1 7
64 บ้านท่าเชียด 0 1 0 1 3 2 3 4 8
65 บ้านเกาะทองสม 0 1 0 1 3 0 2 3 5
66 วัดโพธิยาราม 0 1 0 1 2 2 3 2 7
67 วัดควนสามโพธิ์ 0 1 0 1 1 6 5 6 12
68 วัดบางขวน 0 1 0 1 1 5 2 5 8
69 บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) 0 1 0 1 1 3 3 1 7
70 บ้านปากพล 0 1 0 1 1 1 0 0 2
71 วัดโคกตะเคียน 0 1 0 1 0 6 6 2 12
72 บ้านด่านโลด 0 0 2 2 3 2 1 2 6
73 มิตรมวลชน ๑ 0 0 2 2 3 1 1 4 5
74 บ้านช่องฟืน 0 0 2 2 2 0 2 1 4
75 บ้านทะเลเหมียง 0 0 1 1 5 2 4 4 11
76 บ้านม่วงทวน 0 0 1 1 3 0 0 1 3
77 วัดชุมประดิษฐ์ 0 0 1 1 2 3 3 2 8
78 วัดโตนด (เชนวิทยา) 0 0 1 1 2 0 1 3 3
79 ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) 0 0 1 1 1 8 9 3 18
80 วัดแหลมดินสอ 0 0 1 1 1 1 1 2 3
81 สำนักสงฆ์ห้วยเรือ 0 0 1 1 0 5 2 3 7
82 วัดควนเคี่ยม 0 0 0 0 3 5 1 1 9
83 บ้านพน 0 0 0 0 3 4 3 0 10
84 วัดสุภาษิตาราม 0 0 0 0 3 4 2 7 9
85 วัดตะโหมด 0 0 0 0 2 5 4 0 11
86 บ้านพูด กรป. กลาง 0 0 0 0 2 2 3 2 7
87 บ้านยางขาคีม 0 0 0 0 2 1 4 2 7
88 บ้านท่าเนียน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
89 บ้านควนนกหว้า 0 0 0 0 1 3 1 2 5
90 บ้านหน้าวัง 0 0 0 0 1 3 1 1 5
91 ปากพะยูน 0 0 0 0 1 3 1 0 5
92 บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) 0 0 0 0 1 2 2 0 5
93 อิสลามศาสตร์ มูลนิธิ 0 0 0 0 1 1 2 2 4
94 วัดหานโพธิ์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
95 บ้านเกาะเสือ 0 0 0 0 1 0 6 3 7
96 บ้านปากบางนาคราช 0 0 0 0 1 0 2 2 3
97 บ้านนาหยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 บ้านลานช้างมิตรภาพที่ ๔๕ 0 0 0 0 0 6 2 1 8
99 วัดควนเพ็ง 0 0 0 0 0 4 4 2 8
100 วัดควนนางพิมพ์ 0 0 0 0 0 4 4 1 8
101 บ้านเทพราช 0 0 0 0 0 2 6 1 8
102 บ้านคลองขุด 0 0 0 0 0 2 2 2 4
103 บ้านโคกสัก 0 0 0 0 0 2 1 0 3
104 วัดสะทัง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
105 บ้านหัวช้าง 0 0 0 0 0 1 3 2 4
106 บ้านไสนายขัน 0 0 0 0 0 1 2 2 3
107 วัดแหลมจองถนน 0 0 0 0 0 1 1 2 2
108 นูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ 0 0 0 0 0 0 4 4 4
109 วัดปลักปอม 0 0 0 0 0 0 3 1 3
110 บ้านแหลมดิน 0 0 0 0 0 0 2 1 2
111 วัดท่าควาย 0 0 0 0 0 0 1 2 1
112 บ้านร่มโพธิ์ไทร 0 0 0 0 0 0 0 4 0
113 วัดสังฆวราราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
114 ภักดีอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 วัดท่านางพรหม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 114 99 76 289 471 398 326 238 1,195