สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พัทลุง เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโหล๊ะหาร 9 4 5 18 19 4 6 5 29
2 บ้านทุ่งนารี 8 4 6 18 19 12 11 4 42
3 อนุบาลปากพะยูน 7 4 0 11 19 2 4 3 25
4 บ้านท่าลาด 5 2 2 9 10 3 3 2 16
5 บ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 4 3 2 9 9 2 1 0 12
6 บ้านควนประกอบ 4 3 1 8 13 6 2 4 21
7 วัดนาหม่อม 4 3 0 7 7 0 0 1 7
8 บ้านเกาะนางคำ 3 2 1 6 6 0 0 1 6
9 วัดหัวควน 3 1 3 7 11 3 4 2 18
10 บ้านหาดไข่เต่า 2 3 2 7 9 8 2 2 19
11 วัดรัตนวราราม 2 2 1 5 9 2 1 2 12
12 วัดควนเผยอ 2 1 3 6 7 8 3 2 18
13 บ้านเหมืองตะกั่ว 2 1 2 5 8 2 0 2 10
14 อนุบาลเขาชัยสน 2 1 0 3 6 8 6 2 20
15 อนุบาลกงหรา 2 0 2 4 6 10 3 2 19
16 บ้านควนยวน 2 0 1 3 4 2 2 1 8
17 วัดโหล๊ะจันกระ 2 0 1 3 2 3 4 3 9
18 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี 2 0 0 2 6 5 7 4 18
19 บ้านคลองใหญ่ 2 0 0 2 4 4 4 2 12
20 วัดไทรพอน 2 0 0 2 4 3 1 2 8
21 วัดพระเกิด 2 0 0 2 3 5 1 1 9
22 วัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) 1 4 2 7 12 2 6 2 20
23 อนุบาลป่าบอน 1 4 1 6 10 4 1 2 15
24 บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) 1 3 1 5 9 8 6 2 23
25 วัดเขาวงก์ 1 3 1 5 8 2 5 1 15
26 บ้านบางมวง 1 2 0 3 6 4 4 6 14
27 บ้านต้นประดู่ 1 1 1 3 6 3 3 3 12
28 วัดลอน 1 1 1 3 4 7 4 4 15
29 บ้านพรุนายขาว 1 1 0 2 4 1 3 1 8
30 บ้านต้นสน 1 1 0 2 3 2 4 1 9
31 บ้านแหลม 1 1 0 2 2 1 3 3 6
32 บ้านทอนตรน 1 0 1 2 7 6 6 1 19
33 บ้านควนพระสาครินทร์ 1 0 1 2 4 3 2 4 9
34 บ้านทุ่งคลองควาย 1 0 1 2 3 6 6 1 15
35 บ้านควนหมอทอง 1 0 1 2 3 1 2 0 6
36 บ้านป่าแก่ 1 0 1 2 2 4 3 3 9
37 วัดปัณณาราม 1 0 0 1 5 0 2 4 7
38 บ้านดอนประดู่ 1 0 0 1 4 10 4 1 18
39 วัดแตระ(ปาลานุเคราะห์) 1 0 0 1 3 0 1 2 4
40 บ้านคู 1 0 0 1 2 4 3 1 9
41 บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) 1 0 0 1 2 1 4 0 7
42 อนุบาลธนะวิทย์ 1 0 0 1 2 1 1 1 4
43 บ้านวังปริง 1 0 0 1 1 0 1 1 2
44 บ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) 0 3 0 3 9 4 4 4 17
45 อนุบาลบางแก้ว 0 2 1 3 8 6 2 0 16
46 บ้านน้ำตก 0 2 0 2 4 5 4 3 13
47 บ้านหนองธง 0 2 0 2 0 3 5 3 8
48 บ้านควนหินเเท่น 0 1 1 2 3 9 4 3 16
49 วัดพรุพ้อ 0 1 1 2 3 4 4 1 11
50 บ้านนาทุ่งโพธิ์ 0 1 1 2 2 6 1 2 9
51 วัดโรจนาราม 0 1 1 2 2 2 5 3 9
52 วัดฝาละมี 0 1 1 2 2 2 3 3 7
53 สามัคคีอนุสรณ์ 0 1 0 1 6 8 2 3 16
54 วัดควนโก 0 1 0 1 5 2 2 3 9
55 บ้านควนเเหวง 0 1 0 1 4 2 2 2 8
56 วัดหวัง 0 1 0 1 3 4 3 3 10
57 บ้านเกาะนางคำเหนือ 0 1 0 1 3 4 0 1 7
58 บ้านท่าเชียด 0 1 0 1 3 2 1 4 6
59 บ้านเกาะทองสม 0 1 0 1 3 0 2 3 5
60 วัดป่าบอนต่ำ 0 1 0 1 2 6 3 0 11
61 วัดนาปะขอ 0 1 0 1 2 2 0 2 4
62 วัดควนสามโพธิ์ 0 1 0 1 1 6 5 6 12
63 วัดบางขวน 0 1 0 1 1 5 2 5 8
64 บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) 0 1 0 1 1 3 3 1 7
65 บ้านควนอินนอโม 0 1 0 1 1 1 0 1 2
66 บ้านปากพล 0 1 0 1 1 1 0 0 2
67 บ้านโคกทราย 0 0 2 2 3 7 1 0 11
68 มิตรมวลชน ๑ 0 0 2 2 3 1 1 4 5
69 บ้านช่องฟืน 0 0 2 2 2 0 2 1 4
70 บ้านทะเลเหมียง 0 0 1 1 5 2 3 4 10
71 บ้านม่วงทวน 0 0 1 1 3 0 0 1 3
72 วัดชุมประดิษฐ์ 0 0 1 1 2 2 1 2 5
73 บ้านด่านโลด 0 0 1 1 2 2 1 1 5
74 วัดโตนด (เชนวิทยา) 0 0 1 1 2 0 1 3 3
75 ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) 0 0 1 1 1 7 8 3 16
76 วัดแหลมดินสอ 0 0 1 1 1 1 1 2 3
77 สำนักสงฆ์ห้วยเรือ 0 0 1 1 0 5 2 3 7
78 วัดท่าดินเเดง 0 0 0 0 3 5 1 6 9
79 บ้านพน 0 0 0 0 3 4 3 0 10
80 วัดสุภาษิตาราม 0 0 0 0 3 3 2 7 8
81 วัดตะโหมด 0 0 0 0 2 3 2 0 7
82 บ้านพูด กรป. กลาง 0 0 0 0 2 2 3 2 7
83 บ้านยางขาคีม 0 0 0 0 2 1 4 2 7
84 บ้านท่าเนียน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
85 วัดควนเคี่ยม 0 0 0 0 1 5 1 1 7
86 วัดพังกิ่ง 0 0 0 0 1 4 7 2 12
87 บ้านควนนกหว้า 0 0 0 0 1 3 1 2 5
88 วัดโพธิยาราม 0 0 0 0 1 2 3 2 6
89 บ้านหน้าวัง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
90 อิสลามศาสตร์ มูลนิธิ 0 0 0 0 1 1 2 2 4
91 บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) 0 0 0 0 1 1 2 0 4
92 วัดหานโพธิ์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
93 บ้านเกาะเสือ 0 0 0 0 1 0 6 3 7
94 บ้านนาหยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 บ้านลานช้างมิตรภาพที่ ๔๕ 0 0 0 0 0 6 2 1 8
96 วัดโคกตะเคียน 0 0 0 0 0 5 4 2 9
97 วัดควนนางพิมพ์ 0 0 0 0 0 4 4 1 8
98 วัดควนเพ็ง 0 0 0 0 0 3 3 2 6
99 ปากพะยูน 0 0 0 0 0 3 1 0 4
100 บ้านเทพราช 0 0 0 0 0 2 5 1 7
101 บ้านคลองขุด 0 0 0 0 0 2 2 2 4
102 บ้านโคกสัก 0 0 0 0 0 2 1 0 3
103 วัดสะทัง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
104 บ้านไสนายขัน 0 0 0 0 0 1 2 2 3
105 บ้านหัวช้าง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
106 วัดแหลมจองถนน 0 0 0 0 0 1 1 2 2
107 นูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ 0 0 0 0 0 0 4 4 4
108 วัดปลักปอม 0 0 0 0 0 0 3 1 3
109 บ้านแหลมดิน 0 0 0 0 0 0 2 1 2
110 บ้านปากบางนาคราช 0 0 0 0 0 0 1 2 1
111 วัดท่าควาย 0 0 0 0 0 0 1 2 1
112 บ้านร่มโพธิ์ไทร 0 0 0 0 0 0 0 4 0
113 วัดสังฆวราราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
114 ภักดีอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 วัดท่านางพรหม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 93 83 64 240 403 345 294 230 1,042