สรุปเหรียญรางวัล สพป. พัทลุง เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านทุ่งนารี 19 12 11 4 42
2 บ้านโหล๊ะหาร 19 4 6 5 29
3 อนุบาลปากพะยูน 19 2 4 3 25
4 บ้านควนประกอบ 13 6 2 4 21
5 วัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) 12 2 6 2 20
6 วัดหัวควน 11 3 4 2 18
7 อนุบาลป่าบอน 10 4 1 2 15
8 บ้านท่าลาด 10 3 3 2 16
9 บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) 9 8 6 2 23
10 บ้านหาดไข่เต่า 9 8 2 2 19
11 บ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) 9 4 4 4 17
12 วัดรัตนวราราม 9 2 1 2 12
13 บ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 9 2 1 0 12
14 อนุบาลบางแก้ว 8 6 2 0 16
15 วัดเขาวงก์ 8 2 5 1 15
16 บ้านเหมืองตะกั่ว 8 2 0 2 10
17 วัดควนเผยอ 7 8 3 2 18
18 บ้านทอนตรน 7 6 6 1 19
19 วัดนาหม่อม 7 0 0 1 7
20 อนุบาลกงหรา 6 10 3 2 19
21 อนุบาลเขาชัยสน 6 8 6 2 20
22 สามัคคีอนุสรณ์ 6 8 2 3 16
23 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี 6 5 7 4 18
24 บ้านบางมวง 6 4 4 6 14
25 บ้านต้นประดู่ 6 3 3 3 12
26 บ้านเกาะนางคำ 6 0 0 1 6
27 บ้านทะเลเหมียง 5 2 3 4 10
28 วัดควนโก 5 2 2 3 9
29 วัดปัณณาราม 5 0 2 4 7
30 บ้านดอนประดู่ 4 10 4 1 18
31 วัดลอน 4 7 4 4 15
32 บ้านน้ำตก 4 5 4 3 13
33 บ้านคลองใหญ่ 4 4 4 2 12
34 บ้านควนพระสาครินทร์ 4 3 2 4 9
35 วัดไทรพอน 4 3 1 2 8
36 บ้านควนเเหวง 4 2 2 2 8
37 บ้านควนยวน 4 2 2 1 8
38 บ้านพรุนายขาว 4 1 3 1 8
39 บ้านควนหินเเท่น 3 9 4 3 16
40 บ้านโคกทราย 3 7 1 0 11
41 บ้านทุ่งคลองควาย 3 6 6 1 15
42 วัดท่าดินเเดง 3 5 1 6 9
43 วัดพระเกิด 3 5 1 1 9
44 วัดพรุพ้อ 3 4 4 1 11
45 วัดหวัง 3 4 3 3 10
46 บ้านพน 3 4 3 0 10
47 บ้านเกาะนางคำเหนือ 3 4 0 1 7
48 วัดสุภาษิตาราม 3 3 2 7 8
49 บ้านต้นสน 3 2 4 1 9
50 บ้านท่าเชียด 3 2 1 4 6
51 บ้านควนหมอทอง 3 1 2 0 6
52 มิตรมวลชน ๑ 3 1 1 4 5
53 บ้านเกาะทองสม 3 0 2 3 5
54 วัดแตระ(ปาลานุเคราะห์) 3 0 1 2 4
55 บ้านม่วงทวน 3 0 0 1 3
56 วัดป่าบอนต่ำ 2 6 3 0 11
57 บ้านนาทุ่งโพธิ์ 2 6 1 2 9
58 บ้านป่าแก่ 2 4 3 3 9
59 บ้านคู 2 4 3 1 9
60 วัดโหล๊ะจันกระ 2 3 4 3 9
61 วัดตะโหมด 2 3 2 0 7
62 วัดโรจนาราม 2 2 5 3 9
63 วัดฝาละมี 2 2 3 3 7
64 บ้านพูด กรป. กลาง 2 2 3 2 7
65 วัดชุมประดิษฐ์ 2 2 1 2 5
66 บ้านด่านโลด 2 2 1 1 5
67 วัดนาปะขอ 2 2 0 2 4
68 บ้านยางขาคีม 2 1 4 2 7
69 บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) 2 1 4 0 7
70 บ้านแหลม 2 1 3 3 6
71 อนุบาลธนะวิทย์ 2 1 1 1 4
72 บ้านช่องฟืน 2 0 2 1 4
73 วัดโตนด (เชนวิทยา) 2 0 1 3 3
74 บ้านท่าเนียน 2 0 0 0 2
75 ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) 1 7 8 3 16
76 วัดควนสามโพธิ์ 1 6 5 6 12
77 วัดบางขวน 1 5 2 5 8
78 วัดควนเคี่ยม 1 5 1 1 7
79 วัดพังกิ่ง 1 4 7 2 12
80 บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) 1 3 3 1 7
81 บ้านควนนกหว้า 1 3 1 2 5
82 วัดโพธิยาราม 1 2 3 2 6
83 บ้านหน้าวัง 1 2 1 1 4
84 อิสลามศาสตร์ มูลนิธิ 1 1 2 2 4
85 บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) 1 1 2 0 4
86 วัดแหลมดินสอ 1 1 1 2 3
87 วัดหานโพธิ์ 1 1 1 0 3
88 บ้านควนอินนอโม 1 1 0 1 2
89 บ้านปากพล 1 1 0 0 2
90 บ้านเกาะเสือ 1 0 6 3 7
91 บ้านวังปริง 1 0 1 1 2
92 บ้านนาหยา 1 0 0 0 1
93 บ้านลานช้างมิตรภาพที่ ๔๕ 0 6 2 1 8
94 วัดโคกตะเคียน 0 5 4 2 9
95 สำนักสงฆ์ห้วยเรือ 0 5 2 3 7
96 วัดควนนางพิมพ์ 0 4 4 1 8
97 บ้านหนองธง 0 3 5 3 8
98 วัดควนเพ็ง 0 3 3 2 6
99 ปากพะยูน 0 3 1 0 4
100 บ้านเทพราช 0 2 5 1 7
101 บ้านคลองขุด 0 2 2 2 4
102 บ้านโคกสัก 0 2 1 0 3
103 วัดสะทัง 0 2 0 0 2
104 บ้านไสนายขัน 0 1 2 2 3
105 บ้านหัวช้าง 0 1 2 1 3
106 วัดแหลมจองถนน 0 1 1 2 2
107 นูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ 0 0 4 4 4
108 วัดปลักปอม 0 0 3 1 3
109 บ้านแหลมดิน 0 0 2 1 2
110 บ้านปากบางนาคราช 0 0 1 2 1
111 วัดท่าควาย 0 0 1 2 1
112 บ้านร่มโพธิ์ไทร 0 0 0 4 0
113 วัดสังฆวราราม 0 0 0 1 0
114 ภักดีอนุสรณ์ 0 0 0 0 0
115 วัดท่านางพรหม 0 0 0 0 0
รวม 403 345 294 230 1,272