สรุปเหรียญรางวัล สพป. พัทลุง เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านทุ่งนารี 22 15 13 5 50
2 บ้านโหล๊ะหาร 19 5 6 5 30
3 อนุบาลปากพะยูน 19 2 4 4 25
4 บ้านควนประกอบ 16 8 3 4 27
5 บ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) 14 6 4 4 24
6 วัดหัวควน 12 6 4 2 22
7 วัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) 12 2 6 2 20
8 บ้านทอนตรน 11 8 6 1 25
9 บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) 10 8 7 2 25
10 อนุบาลป่าบอน 10 5 3 2 18
11 บ้านต้นประดู่ 10 3 3 3 16
12 บ้านท่าลาด 10 3 3 2 16
13 บ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 10 2 1 0 13
14 อนุบาลเขาชัยสน 9 10 6 2 25
15 บ้านหาดไข่เต่า 9 8 3 2 20
16 วัดเขาวงก์ 9 4 6 1 19
17 วัดรัตนวราราม 9 2 1 2 12
18 อนุบาลกงหรา 8 11 3 2 22
19 อนุบาลบางแก้ว 8 7 2 0 17
20 บ้านควนพระสาครินทร์ 8 5 2 4 15
21 บ้านเหมืองตะกั่ว 8 2 0 2 10
22 วัดควนเผยอ 7 8 3 2 18
23 บ้านบางมวง 7 5 4 6 16
24 วัดนาหม่อม 7 0 0 1 7
25 สามัคคีอนุสรณ์ 6 9 4 3 19
26 บ้านคลองใหญ่ 6 6 5 2 17
27 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี 6 5 7 4 18
28 บ้านเกาะนางคำ 6 0 0 1 6
29 บ้านดอนประดู่ 5 12 4 2 21
30 บ้านควนหินเเท่น 5 9 4 3 18
31 วัดหวัง 5 5 3 4 13
32 วัดไทรพอน 5 4 2 2 11
33 บ้านควนเเหวง 5 3 2 2 10
34 วัดนาปะขอ 5 3 1 2 9
35 บ้านทะเลเหมียง 5 2 4 4 11
36 วัดควนโก 5 2 2 3 9
37 บ้านควนหมอทอง 5 1 2 0 8
38 วัดปัณณาราม 5 0 2 4 7
39 วัดลอน 4 8 6 4 18
40 วัดป่าบอนต่ำ 4 8 3 0 15
41 บ้านนาทุ่งโพธิ์ 4 8 1 2 13
42 บ้านโคกทราย 4 7 1 0 12
43 วัดท่าดินเเดง 4 6 2 6 12
44 บ้านน้ำตก 4 5 4 3 13
45 บ้านคู 4 5 3 1 12
46 วัดพังกิ่ง 4 4 7 2 15
47 วัดพรุพ้อ 4 4 4 1 12
48 บ้านควนยวน 4 2 2 1 8
49 บ้านพรุนายขาว 4 1 3 1 8
50 วัดพระเกิด 3 7 1 1 11
51 บ้านทุ่งคลองควาย 3 6 6 1 15
52 วัดควนเคี่ยม 3 5 1 1 9
53 บ้านพน 3 4 3 0 10
54 วัดสุภาษิตาราม 3 4 2 7 9
55 บ้านเกาะนางคำเหนือ 3 4 0 1 7
56 วัดโรจนาราม 3 2 5 3 10
57 บ้านต้นสน 3 2 4 1 9
58 วัดฝาละมี 3 2 3 4 8
59 บ้านท่าเชียด 3 2 3 4 8
60 บ้านด่านโลด 3 2 1 2 6
61 มิตรมวลชน ๑ 3 1 1 4 5
62 บ้านเกาะทองสม 3 0 2 3 5
63 วัดแตระ(ปาลานุเคราะห์) 3 0 1 2 4
64 บ้านม่วงทวน 3 0 0 1 3
65 บ้านป่าแก่ 2 5 4 3 11
66 วัดตะโหมด 2 5 4 0 11
67 วัดโหล๊ะจันกระ 2 3 4 3 9
68 วัดชุมประดิษฐ์ 2 3 3 2 8
69 วัดโพธิยาราม 2 2 3 2 7
70 บ้านพูด กรป. กลาง 2 2 3 2 7
71 บ้านยางขาคีม 2 1 4 2 7
72 บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) 2 1 4 0 7
73 บ้านแหลม 2 1 3 3 6
74 อนุบาลธนะวิทย์ 2 1 1 1 4
75 บ้านควนอินนอโม 2 1 0 1 3
76 บ้านช่องฟืน 2 0 2 1 4
77 วัดโตนด (เชนวิทยา) 2 0 1 3 3
78 บ้านท่าเนียน 2 0 0 0 2
79 ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) 1 8 9 3 18
80 วัดควนสามโพธิ์ 1 6 5 6 12
81 วัดบางขวน 1 5 2 5 8
82 บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) 1 3 3 1 7
83 บ้านควนนกหว้า 1 3 1 2 5
84 บ้านหน้าวัง 1 3 1 1 5
85 ปากพะยูน 1 3 1 0 5
86 บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) 1 2 2 0 5
87 อิสลามศาสตร์ มูลนิธิ 1 1 2 2 4
88 วัดแหลมดินสอ 1 1 1 2 3
89 วัดหานโพธิ์ 1 1 1 0 3
90 บ้านปากพล 1 1 0 0 2
91 บ้านเกาะเสือ 1 0 6 3 7
92 บ้านปากบางนาคราช 1 0 2 2 3
93 บ้านวังปริง 1 0 1 2 2
94 บ้านนาหยา 1 0 0 0 1
95 วัดโคกตะเคียน 0 6 6 2 12
96 บ้านลานช้างมิตรภาพที่ ๔๕ 0 6 2 1 8
97 บ้านหนองธง 0 5 6 3 11
98 สำนักสงฆ์ห้วยเรือ 0 5 2 3 7
99 วัดควนเพ็ง 0 4 4 2 8
100 วัดควนนางพิมพ์ 0 4 4 1 8
101 บ้านเทพราช 0 2 6 1 8
102 บ้านคลองขุด 0 2 2 2 4
103 บ้านโคกสัก 0 2 1 0 3
104 วัดสะทัง 0 2 0 0 2
105 บ้านหัวช้าง 0 1 3 2 4
106 บ้านไสนายขัน 0 1 2 2 3
107 วัดแหลมจองถนน 0 1 1 2 2
108 นูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ 0 0 4 4 4
109 วัดปลักปอม 0 0 3 1 3
110 บ้านแหลมดิน 0 0 2 1 2
111 วัดท่าควาย 0 0 1 2 1
112 บ้านร่มโพธิ์ไทร 0 0 0 4 0
113 วัดสังฆวราราม 0 0 0 1 0
114 ภักดีอนุสรณ์ 0 0 0 0 0
115 วัดท่านางพรหม 0 0 0 0 0
รวม 471 398 326 238 1,433