หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พัทลุง เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 61 22 40% 15 27.27% 13 23.64% 5 9.09% 55
2 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 36 19 54.29% 5 14.29% 6 17.14% 5 14.29% 35
3 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 35 19 65.52% 2 6.9% 4 13.79% 4 13.79% 29
4 โรงเรียนบ้านควนประกอบ 31 16 51.61% 8 25.81% 3 9.68% 4 12.9% 31
5 โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) 31 14 50% 6 21.43% 4 14.29% 4 14.29% 28
6 โรงเรียนวัดหัวควน 29 12 50% 6 25% 4 16.67% 2 8.33% 24
7 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) 23 12 54.55% 2 9.09% 6 27.27% 2 9.09% 22
8 โรงเรียนบ้านทอนตรน 26 11 42.31% 8 30.77% 6 23.08% 1 3.85% 26
9 โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) 29 10 37.04% 8 29.63% 7 25.93% 2 7.41% 27
10 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 21 10 50% 5 25% 3 15% 2 10% 20
11 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 21 10 52.63% 3 15.79% 3 15.79% 3 15.79% 19
12 โรงเรียนบ้านท่าลาด 22 10 55.56% 3 16.67% 3 16.67% 2 11.11% 18
13 โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
14 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน 28 9 33.33% 10 37.04% 6 22.22% 2 7.41% 27
15 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 30 9 40.91% 8 36.36% 3 13.64% 2 9.09% 22
16 โรงเรียนวัดเขาวงก์ 29 9 45% 4 20% 6 30% 1 5% 20
17 โรงเรียนวัดรัตนวราราม 17 9 64.29% 2 14.29% 1 7.14% 2 14.29% 14
18 โรงเรียนอนุบาลกงหรา 24 8 33.33% 11 45.83% 3 12.5% 2 8.33% 24
19 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 19 8 47.06% 7 41.18% 2 11.76% 0 0% 17
20 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 20 8 42.11% 5 26.32% 2 10.53% 4 21.05% 19
21 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 12 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
22 โรงเรียนวัดควนเผยอ 20 7 35% 8 40% 3 15% 2 10% 20
23 โรงเรียนบ้านบางมวง 23 7 31.82% 5 22.73% 4 18.18% 6 27.27% 22
24 โรงเรียนวัดนาหม่อม 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
25 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 23 6 27.27% 9 40.91% 4 18.18% 3 13.64% 22
26 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 22 6 31.58% 6 31.58% 5 26.32% 2 10.53% 19
27 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี 25 6 27.27% 5 22.73% 7 31.82% 4 18.18% 22
28 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
29 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ 26 5 21.74% 12 52.17% 4 17.39% 2 8.7% 23
30 โรงเรียนบ้านควนหินเเท่น 24 5 23.81% 9 42.86% 4 19.05% 3 14.29% 21
31 โรงเรียนวัดหวัง 19 5 29.41% 5 29.41% 3 17.65% 4 23.53% 17
32 โรงเรียนวัดไทรพอน 18 5 38.46% 4 30.77% 2 15.38% 2 15.38% 13
33 โรงเรียนบ้านควนเเหวง 12 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
34 โรงเรียนวัดนาปะขอ 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
35 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง 17 5 33.33% 2 13.33% 4 26.67% 4 26.67% 15
36 โรงเรียนวัดควนโก 12 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 3 25% 12
37 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง 11 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
38 โรงเรียนวัดปัณณาราม 11 5 45.45% 0 0% 2 18.18% 4 36.36% 11
39 โรงเรียนวัดลอน 23 4 18.18% 8 36.36% 6 27.27% 4 18.18% 22
40 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ 22 4 26.67% 8 53.33% 3 20% 0 0% 15
41 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 15 4 26.67% 8 53.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
42 โรงเรียนบ้านโคกทราย 15 4 33.33% 7 58.33% 1 8.33% 0 0% 12
43 โรงเรียนวัดท่าดินเเดง 22 4 22.22% 6 33.33% 2 11.11% 6 33.33% 18
44 โรงเรียนบ้านน้ำตก 17 4 25% 5 31.25% 4 25% 3 18.75% 16
45 โรงเรียนบ้านคู 14 4 30.77% 5 38.46% 3 23.08% 1 7.69% 13
46 โรงเรียนวัดพังกิ่ง 17 4 23.53% 4 23.53% 7 41.18% 2 11.76% 17
47 โรงเรียนวัดพรุพ้อ 17 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 1 7.69% 13
48 โรงเรียนบ้านควนยวน 10 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
49 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว 9 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
50 โรงเรียนวัดพระเกิด 14 3 25% 7 58.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
51 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย 23 3 18.75% 6 37.5% 6 37.5% 1 6.25% 16
52 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม 11 3 30% 5 50% 1 10% 1 10% 10
53 โรงเรียนบ้านพน 10 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
54 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม 20 3 18.75% 4 25% 2 12.5% 7 43.75% 16
55 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ 11 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
56 โรงเรียนวัดโรจนาราม 14 3 23.08% 2 15.38% 5 38.46% 3 23.08% 13
57 โรงเรียนบ้านต้นสน 10 3 30% 2 20% 4 40% 1 10% 10
58 โรงเรียนบ้านท่าเชียด 16 3 25% 2 16.67% 3 25% 4 33.33% 12
59 โรงเรียนวัดฝาละมี 16 3 25% 2 16.67% 3 25% 4 33.33% 12
60 โรงเรียนบ้านด่านโลด 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
61 โรงเรียนมิตรมวลชน ๑ 19 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 4 44.44% 9
62 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม 9 3 37.5% 0 0% 2 25% 3 37.5% 8
63 โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์) 8 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
64 โรงเรียนบ้านม่วงทวน 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
65 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 14 2 14.29% 5 35.71% 4 28.57% 3 21.43% 14
66 โรงเรียนวัดตะโหมด 16 2 18.18% 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 11
67 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ 12 2 16.67% 3 25% 4 33.33% 3 25% 12
68 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ 11 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 10
69 โรงเรียนบ้านพูด กรป. กลาง 10 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
70 โรงเรียนวัดโพธิยาราม 10 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
71 โรงเรียนบ้านยางขาคีม 9 2 22.22% 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 9
72 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) 11 2 28.57% 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 7
73 โรงเรียนบ้านแหลม 9 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 9
74 โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
75 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
76 โรงเรียนบ้านช่องฟืน 7 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
77 โรงเรียนวัดโตนด (เชนวิทยา) 6 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 3 50% 6
78 โรงเรียนบ้านท่าเนียน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) 25 1 4.76% 8 38.1% 9 42.86% 3 14.29% 21
80 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ 21 1 5.56% 6 33.33% 5 27.78% 6 33.33% 18
81 โรงเรียนวัดบางขวน 16 1 7.69% 5 38.46% 2 15.38% 5 38.46% 13
82 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) 9 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
83 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 8 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
84 โรงเรียนบ้านหน้าวัง 8 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
85 โรงเรียนปากพะยูน 7 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
86 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
87 โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
88 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
89 โรงเรียนวัดหานโพธิ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านปากพล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ 11 1 10% 0 0% 6 60% 3 30% 10
92 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช 6 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
93 โรงเรียนบ้านวังปริง 5 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
94 โรงเรียนบ้านนาหยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน 19 0 0% 6 42.86% 6 42.86% 2 14.29% 14
96 โรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที่ ๔๕ 9 0 0% 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 9
97 โรงเรียนบ้านหนองธง 17 0 0% 5 35.71% 6 42.86% 3 21.43% 14
98 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ 10 0 0% 5 50% 2 20% 3 30% 10
99 โรงเรียนวัดควนเพ็ง 11 0 0% 4 40% 4 40% 2 20% 10
100 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ 10 0 0% 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 9
101 โรงเรียนบ้านเทพราช 9 0 0% 2 22.22% 6 66.67% 1 11.11% 9
102 โรงเรียนบ้านคลองขุด 9 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
103 โรงเรียนบ้านโคกสัก 5 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
104 โรงเรียนวัดสะทัง 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 6 0 0% 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 6
106 โรงเรียนบ้านไสนายขัน 8 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
107 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
108 โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ 8 0 0% 0 0% 4 50% 4 50% 8
109 โรงเรียนวัดปลักปอม 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
110 โรงเรียนบ้านแหลมดิน 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
111 โรงเรียนวัดท่าควาย 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
112 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร 6 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4
113 โรงเรียนวัดสังฆวราราม 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
114 โรงเรียนภักดีอนุสรณ์ 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
115 โรงเรียนวัดท่านางพรหม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]