หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) เวทีกลาง หอประชุม 2 ก.ย. 2558 13.00-16.30 ให้ทำการแข่งขันในระดับชั้น ป.4-6 ก่อน และแข่งขันในระดับชั้น ม.1-3 ต่อไป
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) หอประชุม 2 ก.ย. 2558 13.00-16.30 ให้ทำการแข่งขันในระดับชั้น ป.4-6 ก่อน และแข่งขันในระดับชั้น ม.1-3 ต่อไป
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
-
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
-
-
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
-
-
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) เวทีกลาง หอประชุม 2 ก.ย. 2558 13.00-16.30
-
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
-
-
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
-
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) เวทีกลาง หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) 3 ก.ย. 2558 13.00-14.00
-
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) เวทีกลาง หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) 3 ก.ย. 2558 14.00-14.30
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]