หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.พัทลุง เขต 2 ห้องไพรวัลย์ 3 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
-
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ห้องประชุมเทศบาลแม่ขรี 3 ก.ย. 2558 09.00-เป็นต้นไป
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ห้องประชุมเทศบาลแม่ขรี 4 ก.ย. 2558 09.00-16.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 สพป.พัทลุง เขต 2 ห้องนางแอ่น 3 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]